Pohlednice a fotografie- Veselský kroj

Pohlednice představující a propagující národní kroje byly tištěny v prvních dvou dekádách 20.století v mnoha regionech dnešních Čech i Moravy.               

V regionu Moravského Slovácka (Slovenska) a také blízkého  Horňácka byli svými obrazy významnými propagátory krojů a jejich součástí v nejrůznějších podobách a způsobech použití zdejší  výtvarníci, malíři Joža Uprka, Antoš Frolka i další. V našem městě pak Ludvík Ehrenhaft a Milan Lejček. Na rozdíl od pohlednic s reprodukcemi obrazů zmíněných malířů vznikly všechny ukázky krojů až na reprodukci obrazu L.Ehrenhafta z fotografií  krojovaných veselanů.


Krojovaná svatba v Zarazicích č. 70 - rok1928

Publikace Joža Uprka a Antoš Frolka s reprodukcemi jejich díla vydanými převážně na pohlednicích. Obě publikace vydal v roce 2010 strážnický historik, archeolog a etnolog PhDr.Jiří Pajer.

​​​​​​​Našel jsem ve svém obecném i rodinném archívu (poslední čtyři) krásné fotografie, které zachycují zdejší kroj při různých příležitostech. Byla by škoda tyto fotografie při prezentaci pohlednic nepřidat a nepodělit se o krásu folklóru z doby, kdy se sice ještě nefotografovalo barevně, ale o to byly události autentičnější. 

Omladina o velikonocích

Muži o dožínkách

Zahájení trhů - Panský dvůr

Boží tělo, průvod v ulici Kovářská

O božím těle před kostelem

"Jízda králů"  minula ulici Zbrodek

Taneční zábava

Absolventky Školy lidového umění v Kněždubě, který vedl Jan Uprka (ten na fotografii není)

U zarazické zvonice

Absolventky kurzu vyšívání na stroji, který se konal ve dvoře domu č.4/8 v ulici Zámecká (Bartolomějské nám.)

U Svatého Antonínka o pouti

První svaté přijímání, vzadu páter František Vymětal

Zveřejněno : 2.února 2020