Postřehy k obsahu srpnových Veselských listů

Neutuchající je snaha a vytrvalost vedení města vnutit veselskému občanstvu jejich oficiální a samozřejmě jediný správný názor, totiž, že náměstí Míru je podařený a obdivuhodný projekt. Jeho další fotka totiž "zdobí" titulní stranu srpnového čísla Veselských listů.

Za dva měsíce se konají komunální volby a tak je pochopitelná snaha radnice, napravit škody napáchané u voličů nepříznivě přijatým projektem a realizací první etapy této  exponované, a občany silně vnímané stavby.

Co se stalo - rozuměj postavilo, na tom už lze jen těžko něco zásadního změnit, pokud se nechce hodně bourat a taky platit.

Výhledově se ale mají stavět zbývající dvě etapy náměstí. Ty budou město stát nemalé finanční prostředky a ozývají se hlasy občanů, kterým není lhostejné, co tam bude stát, jak to bude vypadat a v neposlední řadě také, jak to bude sloužit potřebám občanů v návaznosti na stávající značnou obchodní a společenskou infrastrukturu (vyjmenovávat ji snad nemusím).

Tyto hlasy volají po revizi celého projektu, při které by se měla posoudit praktičnost provedení hotové první etapy a vhodnost projektového  řešení obou zbývajících etap.

Při posuzování tak obsáhlého a důležitého záměru by měl hrát základní roli soulad mezi  občany města (tedy alespoň těmi, kteří o to mají zájem)  a investorem, kterým je město.

V témže čísle Veselských listů je k přečtení rovněž poměrně obsáhlý rozhovor s místostarostou Kolářem, s titulkem "Podpora bydlení je klíčová pro rozvoj každého města". V podstatě se jedná o rozhovor načasovaný k prodeji 11 stavebních parcel na sídlišti Hutník, které budou draženy 3.září 2018. Už jsem zde (http://www.veseli-nad-moravou.info/stavet-ve-veseli-nad-moravou-neni-jednoduche?lng=) o problematice bydlení ve Veselí, včetně Hutníku psal. Nechci opravdu stále jenom kritizovat, ale vadí mně, když už zase není občanům předkládána kompletní informace. Z jakého důvodu ještě nikde nebyla občanům představena kompletní studie a představa o zástavbě na Hutníku? Ta uváděná grafika s jedenácti parcelami na prodej, to je přece pouze malá část plánované zástavby, kde jsou také různé majetkové zájmy. Je to takové opatrné dávkování informací stavebníkovi, který zřejmě nemá z nějakého důvodu znát celou informaci?

Studii sice mám k dispozici, ale autorské právo na ni ne a tak přidávám alespoň toto:

Katastrální ortofoto snímek, situace parcel Hutník - staženo 30.08.2018


Je hodně pokrytecké mluvit v našem městě o podpoře bydlení. Zatím se nic takového, kromě postavení bytového domu s 41 byty na Hutníku s podporou Fondu rozvoje bydlení v letech 2006-2010 nestalo. Prodej parcel na Náměstí 24.dubna nebyl ze strany města žádnou podporou, ale čistým ziskem, bez zásluh. Jak to tam dopadlo, vidí každý, kdo jede kolem. Těch pět stavebníků, kteří tam své domy postavili, nebo ještě staví, by vám o "podpoře" města řekli své. Kolik si užili s tím prokletým institutem práva stavby, který má místostarosta Kolář tak rád a který všem komplikuje už tak složitou stavební agendu.

Podpora bydlení znamená něco trochu jiného, než jeden ze tří principů, který místostarosta Kolář formuloval v souvislosti s prodejem pozemků na Hutníku. Je to totiž maximální míra výnosu z prodeje pozemků. Těmi dalšími byla maximální míra transparentnosti a maximální míra právního zajištění závazku výstavby rodinných domů do doby 5 let od nabytí vlastnického práva k pozemku nebo práva stavby. Maximální, maximální, maximální...

Dovoluji si rovněž nesouhlasit s tvrzením místostarosty Koláře vztaženému k finančním nákladům na zasíťování pozemků "To je také hlavní důvod, proč město používá právní institut práva stavby, místo klasického přímého prodeje pozemků. Chce tak předejít spekulativním nákupům, ke kterým došlo nebo stále dochází v mnoha městech, v naší blízkosti například v Hodoníně" Nesmysl! Použití institutu práva stavby vůbec nijak nebrání jeho dalšímu prodeji a město vůbec nerozhoduje o tom, jaká bude jeho cena, pokud se na tom prodávající a kupující dohodnou. To přece pan místostarosta musí vědět, protože se to odehrálo i na Nám.24.dubna. Nový kupec pak musel ještě navíc zaplatit kvůli onomu právu stavby 2x daň z nabytí nemovitosti, protože ta se platí při každém novém zápisu, stejně, jako je tomu u koupě pozemku. S "vděčností" na to vzpomíná vždy, když jej potkám.

Problém je v tom, že na obci panuje podezřívavost a roli nehraje ani to, že se pozemky prodávají formou dražby a tedy za cenu určenou trhem! I tak budeme nedůvěřovat, občan je přece potencionální spekulant!

Tady se budou v září prodávat parcely nacházející se někde v anonymním oranisku a nikdo z kupujících na místě ani nemá šanci zjistit, kde se nachází právě ta jeho.

A co se stane, pokud kupujících bude málo? Třeba pouze čtyři, nebo pět? Bude se pro ně také síťovat, nebo se to skrečuje?

Férové by přece bylo, kdyby pozemky, které město na Hutníku nabízí, byly v reálu geodeticky vytyčené a samozřejmě kompletně zasíťované. A když píšu kompletně, tak to tak také myslím. Včetně alespoň podkladů a obrub chodníků, komunikací a dále všech podzemních, trubních i kabelových vedení, vyústěných na jednotlivých parcelách. Tak se to totiž děje v 21.století i na dědinách, které nemají zdaleka tolik financí a úředníků, jako naše město, ale kde jsou pragmatičtí starostové, kteří nejsou z principu podezřívaví ke svým spoluobčanům a kteří si slovo podpora vykládají trochu jinak, než se to děje na zdejší radnici. Za takový pozemek by pak možná byla opodstatněná i ta maximální cena!


Ve Veselí nad Moravou, 1.srpna 2018

Autor článku : Vilém Reichsfeld