Pozvánky ke kulturním akcím za 1.rep.

Společenský a kulturní život ve Veselí nad Moravou, se v novém státě bohatě rozvinul spolu se vznikem cechů, politických stran, zájmových skupin a zaměstnaneckých organizací. Za povšimnutí stojí velice vkusná a kultivovaná úprava pozvánek na jednotlivé kulturní akce. Až na poslední dvě pozvánky pohlednicového charakteru, které vydala na tradiční "Věneček" Jednota železničních zaměstnanců ve Veselí nad Moravou, pochází pozvánky z let 1926 - 28. 

Zveřejněno : 4.února 2020