Prázdninové "cyklostezkování"v Chaloupkách


Už jsme si za ta léta zvykli,

že se na našich silnicích a dálnicích

setkáváme s podobnou tabulí


Poláteříme na cestách republikou kvůli kolonám a zdržení, ale kvůli rozsahu prací vcelku všichni chápeme, že se to prostě musí opravit, či udělat, právě když je hezky.

Rozvrtat ale kvůli zhotovení naprosto nepodstatného chodníku a cyklostezky za milion korun kus sídliště Chaloupky, je ze strany vedení města docela velká necitlivost a bezohlednost. A to proto, že trasa této stavby vede přes dětské hřiště, které je zejména o prázdninách potřebné a vyhledávané. K tomu snad není potřebný žádný další komentář.

Že jsou prázdniny, to přece musí představitelé města dobře vědět. Je ale zřejmě spíše zajímá jiný termín, který se blíží a to je termín podzimních komunálních voleb. Tato stavba má zřejmě rozšířit budovatelský žebříček, sklidit pochvalu a zvednout volební preference. Podle reakcí ze strany občanů sídliště Chaloupky mám však spíše dojem opačný.

K cyklostezkám všeobecně - nejsem sám a zahrnuji do toho i příznivce jízdy na kole, kdo nabývají dojem podložený skutečným zdejším stavem, že už by to, snad alespoň zatím, stačilo. Cyklistika a in line bruslení se staly módou a slovo cyklostezka se stalo mantrou, která opanovala investiční dění v našem městě. Město má ale i jiné a důležitější potřeby v oboru dopravy, které jsou na úkor těchto protežovaných staveb přehlíženy a zanedbávány. Je to především bídný stav místních komunikací a naprostý nedostatek parkovacích míst, které musí leckde ustoupit, právě oněm stezkám pro cyklisty. Náměstí Míru je toho zářným příkladem! Zde je vidění světa "ve prospěch jízdního kola" na úkor ostatních dovedeno ad absurdum.

Jsem samozřejmě pro to, aby se v nejnutnějším rozsahu cyklostezky vybudovaly, i když statistiky jejich využití, zřejmě důkazem pro jejich investiční naléhavost nebudou.  Tohoto stavu ale snad již bylo v našem městě dosaženo. Provoz cyklistů nemá mít žádnou prioritu před ostatními, tedy zejména chodci, ale i dopravou silniční.

Dovolil bych si na závěr, i v souvislosti se stavbou "Komunikace pro pěší a cyklisty přes sídliště Chaloupky do ul. Palackého", jak se stavba oficiálně jmenuje, ještě jednu poznámku, týkající se stavební činnosti v našem městě všeobecně.

Chod města je momentálně značně ztížen velkou rekonstrukcí železniční tratě i stanice a to zejména v souvislosti s uzavřením podjezdu a podchodu, ale také nádražní haly, od jejíhož uzavření brzy uplyne jeden celý rok. Proč město neinformuje občany, co je příčnou tak dlouhého vyloučení nádražní haly z provozu? Kdo jiný by to měl zjistit, veřejnosti sdělit a tlačit na to, aby se tento neakceptovatelný stav změnil?

Jako o život se před již zmíněnými volbami buduje  ale i na jiných místech města, kde je investorem radnice. Kdo je všímavý a projde si město zjistí, že je zanedbané nejen po stránce jeho běžné údržby a úklidu, ale potřebuje také drobné i větších opravy na komunikacích všeho druhu, mobiliáři i jiných prvcích. To je ale zřejmě buďto záměrně přehlíženo, nebo je to pod rozlišovací schopnosti vedení města. Jak už jsem se  zmínil na jiném místě, kulturní úroveň města i jeho vedení se hodnotí právě podle úrovně zmíněných rozlišovacích schopností a schopnosti reagovat na podněty z ní vzešlé.


Ve Veselí nad Moravou, 24.července 2018

Autor článku : Vilém Reichsfeld