Přestaňte budovat, je třeba udržovat!

Taky to vidíte? Je to stále horší a horší. Město, zejména teď, v době zvýšeného bujení jarní vegetace (a to ještě neprší) začíná být zanedbané a je to už hodně vidět.

Tráva někde až po kolena, krajnice vozovek a chodníků zarostlé vysokým plevelem a pokryté zaschlým blátem, litinové vtoky dešťových vpustí ucpané dlouholetým nánosem, někde propadlá dlažba na chodnících i cyklostezkách.

Záliv autobusové zastávky u prodejny Lidl

Protější strana silnice

Město se, jak jsem již psal v úvodníku ve využití investic rozmáchlo, všechna čest a je to taky vidět. Nové cyklostezky, chodníky, (komunikace ale bohužel ne!), také celé nové ulice (Sudomírky), či části města (revitalizace na Hutníku). Při předání díla veřejnosti výborný dojem. Podívejte se však na ta místa za nějaký měsíc, či rok a zjistíte, že pustnou a ztrácí na glancu. Důvodem je zanedbaná, nebo žádná údržba. Máme na to sice příspěvkovou organizaci Služby města Veselí nad Moravou, ta ale zdaleka nestíhá město udržovat. Nestíhá proto, že v době, kdy je to nejvíc třeba (jako třeba na jaře a v létě) nedisponuje patřičnými kapacitami jak personálními, tak i v mechanizaci a zřejmě je zaměstnána také jinými činnostmi, nežli údržbou.

Podle mého názoru by příspěvková organizace, jak již z názvu vyplývá neměla vydělávat, nebo si přilepšovat na svůj provoz tím, že se účastní veřejných zakázek a dělá takové práce, na které stejně kapacitně a někdy ani odborně nestačí. Hlavně by ale na úkor takových činností neměla doplácet údržba města. To, spolu s podfinancováním provozu služeb ze strany jejího zřizovatele, tedy Města Veselí nad Moravou je tou systémovou chybou, která pak vede k tomu, že na vzhledu města je nedostatečná údržba značně vidět.

Keříky u zdi nejsou výsadba, ale plevel

Vzhled města není hodnocen podle velikosti učiněných investic, ale právě podle toho, jak pečlivě je udržováno.

Udržované město vypadá prostě jinak, než momentálně to naše. Vzhledem k tomu, že Služby města obhospodařují  značné plochy zeleně, výměry chodníků, cyklostezek i místních komunikací a téměř bez výjimky jsou všechny dost a některé velmi silně zanedbané, myslím, že už to vlastními silami ani nezvládnou, pokud nedojde k zásadní změně v přístupu radnice k tomuto problému. Nepominutelná je také skutečnost, že zanedbaná údržba znehodnocuje investici.

"Prorůstání starého s novým" - vjezd na Orlovnu

Prioritu v údržbě nemůže tvořit Park Petra Bezruče, ke kterému přiléhá radnice, ani pěší zóna v ulici Sokolovská a nyní nově zrekonstruované Náměstí míru. To bude ostatně po vysazení kobercových anglických trávníků a spuštění vodních prvků na údržbu obrovsky náročné a to jednou provždy, jako důsledek jeho nepodařené rekonstrukce. Bude tak značným způsobem odebírána kapacita dnes již beztoho nestíhajících Služeb města. Posílení jejich uspokojivé a kvalitní činnosti by mělo být  jedním z hlavních cílů vedení města.

Ve Veselí nad Moravou, 7.května 2018

Autor článku : Vilém Reichsfeld