Příprava skvělá, výsledek žalostný

Přečetl jsem si článek „Po druhé etapě vzniká pěkná nová čtvrť v Hodonínském deníku, ve kterém starosta Kolář slovy uvedenými v titulku novinového článku opěvuje urbanistické kvality zástavby na Hutníku.

Po tom, co už je na Hutníku vidět, a v souvislosti s výsledkem zástavby náměstí 24.dubna rodinnými domky musím smutně dodat „bohužel, dopadlo to jako obvykle“. Tedy tak, jak se již tradičně od této radniční party dalo očekávat.

Vysoce jsem před pár lety ocenil způsob, jakým zejména městský architekt Ondračka, jistě  za přispění dalších úředníků radnice naplánoval a zorganizoval velice složitý výkup a směny pozemků na místě, kde se dnes na Hutníku staví domky. Pochvalu zaslouží zcela jistě také příprava a zasíťování lokality inženýrskými sítěmi.

Sotva se tam ale začaly podle architektonické studie architekta Ondračky domky stavět, je veškerý dobrý dojem fuč.

Jako ve Veselí všude, staví si každý v podstatě co chce. Stejně jako na náměstí 24.dubna, chybí i na Hutníku to podstatné. Společný zájem města i stavebníků na vkusné zástavbě. Nedivím se příliš tomu, že stavebníci mají svoji představu o budoucím bydlení, byť nad jejich představami kroutím nevěřícně hlavou. Je to sice přirozené, ale i oni by se měli zamyslet nad tím, jak bude zástavba vypadat a působit jako celek, jak bude jejich dům vypadat začleněn mezi domky ostatními.

Moje zásadní výtka patří již zmíněné studii, která umožňuje stavět prakticky cokoliv. A to se bohužel také děje. Přesto, že je studie už tak více než benevolentní, někomu to stále ještě nevyhovuje a postaví dům, který je i s ní v rozporu.

Studie říká : "Domy jsou uvažovány jako maximálně dvoupodlažní, se šikmou střechou obvyklého sklonu. Hřeben střechy orientován podélně s komunikací." K čemu byla ta studie vypracována, když i při její značné velkorysosti lze ještě najít způsob, jak si postavit dům v rozporu s ní?  Víte, co je  "střecha obvyklého sklonu"? Veselští furianti vždy najdou způsob, jak se zviditelnit. Ke škodě obecného prospěchu, o vkusu ani nemluvě

Veselský funkcionalismus, startovní domek a experimentální ekologický dům, pěkně pohromadě. Stavební styly domů "pěkné čtvrti". Názorně, v přehledném instruktážním uspořádání pro výuku architektonického nevkusu.  Povolit jejich stavby v této naprosto šílené sestavě tam, kde je pánem město, je degradace urbanismu a ostuda všech, kteří to připustili a schválili. Především pak vedení města.

Všechny stavební záměry prochází přes odborné komise, ve kterých sedí stavební odborníci a architekti. Konečné slovo má pak rada města, jejíž názor je pro stavebníka i stavební úřad závazný.

Buďto je zmíněným orgánům města lhostejné, co kdo staví, nebo nedokážou stavebníky domků přesvědčit o nevhodnosti jejich záměru a nutnosti upravit jej tak, aby se jejich stavba vhodně zařadila mezi ostatní, již stojící, a odpovídala alespoň základním nárokům na celkový dojem ze zástavby.

Jak je možné, že území zastavěná ve Veselí před rokem 1989 rodinnými domy mají příjemnou atmosféru, společnou myšlenku a působí harmonicky? A proč to ve Veselí dnes není možné? Jak je možné, že si to dokážou uhlídat obce jako je Moravský Písek, Těmice, Bzenec a Blatnice, ale my ne?

Dokazujeme kultivovanému a vkusnému okolí našeho města, že jsme křupani! Balíci bez úrovně, sedláckého rozumu a vkusu! A "pěkná nová čtvrť" tady bohužel díky tomu k ostudě radnice a škodě města opravdu nevzniká, pane starosto! Vy a vaši kolegové kteří o těchto věcech nezodpovědně rozhodují nesete plnou zodpovědnost za to, že jedna doposud nedotčená část města ponese natrvalo punc vašeho budovatelského fušerství.   

Radnice má možnosti, jak výstavbu nových čtvrtí regulovat a nedopustit degradaci zástavby, jak se to právě děje při stavbě rodinných domků na Hutníku. Bohužel, trestuhodně jí nevyužívá. Výsledkem je stav, za který se musíme před kultivovanými obcemi i sami před sebou jen stydět!


Veselí nad Moravou, 10.srpna 2021

Autor článku : Vilém Reichsfeld