Publikace o Veselí a veselanech

Vydal MěNV ve Veselí n. Moravou v roce 25. výr.osvobození - 1970

Rud. Hurt, Bohumil Němeček, vyd. 1973,  MěNV Veselí nad Moravou

U příležitosti oslav 600 let města Veselí nad Moravou vydal městský národní výbor ve spolupráci se ZK ROH Železáren Veselí n.Mor.n.p a Jihomoravského krajského NV propagační publikaci v nákladu 3000 kusů, rok 1975

Vydal MěNV a výstavní komise k výročí 600 let města v roce 1975

Vpravo 1.Zpravodaj města vydaný u příležitosti oslav v říjnu 1974 

Kolektiv autorů, vydáno Muzejní a vlastivěd. spol. v Brně v roce 1999

Veselí nad Moravou,                                                     město na řece času

​​​​​​​Dějiny města od pravěku, do roku 1989 a stručná zmínka o porevolučním vývoji města Veselí nad Moravou namísto doslovu.        Proměny krajiny a osídlení, vy\užití a rozvoj území, společenské proměny, dějiny průmyslu, kulturní dějiny.


​​​​​​​Veselsko

kniha z řady Vlastivědy moravské věnovaná městu Veselí nad Moravou a jeho blízkému okolí (bývalému soudnímu okresu), jejíž vydání iniciovalo město.

Kolektiv autorů, vydáno Městem Veseli nad Moravou v roce  2011

Alena Bartošíková 1997, vydáno Městem Veselí nad Moravou

Alena Bartošíková 2002, vydáno Městem Veselí nad Moravou

Alena Bartošíková 2005, vydáno Městem Veselí nad Moravou

V.Groš, P.Futák, O.Gajdorus,  vyd. VKC Veselí nad Moravou,  r.2013

M.Kozumplík, J.Peša, P.Futák, J.Žajdlík, F.Šíma vyd. VKC  Veselí nad Moravou, r.2014

P.Futák, H.Hermanová, vydalo VKC Veselí nad Moravou, r.2016

V.Groš, P.Futák,  vyd. VKC Veselí nad Moravou,  r.2016

V.Groš, P.Futák, I.Minařík  vyd. Vilém Reichsfeld,  r.2018

V.Groš, P.Futák,  vyd. VKC Veselí nad Moravou,  r.2019, dotisk 2020

V.Groš, P.Futák,  vyd. VKC Veselí nad Moravou,  r.2020

V.Groš, P.Futák,  vydalo VKC Veselí nad Moravou, nákl., 500 kusů, 2022

V.Groš, B.Kouřil, vydalo VKC Veselí nad Moravou, nákl., 500 kusů, 2023

Kolektiv autorů, vydalo Město Veselí nad Moravou, 2002

Kolektiv autorů, vydalo Město Veselí nad Moravou, 2005

Vydal tenisový oddíl v roce 1977

Vydala ZŠ Zarazice a Město Veselí n.M. ke 110 výročí vzniku v roce 2004. Autoři F.Kolská, J.Peša

Vydala ZŠ a MŠ Komenského ke 100. výročí založení, kolektiv autorů a ped.pracov. školy v r 2006


Publikace k 50.výročí ZŠ Hutník Vydala Základní škola Hutník v roce 2017.

Publikace k 10.výročí vzniku Církevní základní školy ve Veselí nad Moravou v roce 2018

O.Gajdorus, grant Města Veselí nad Moravou, r.2017

I.Cencinger, E.Mezera, OS ČSTV Hodonín, 2005 - část o historii zdejšího ledního hokeje 

Malá brožura, A.Bartošíková, J.Peša, J.Žajdlík. Vyd.Město Veselí nad Moravou v roce 2012

Kolektiv autorů z oblasti dechové hudby, vydalo MKS v roce 2004

Vydala redakční rada v roce 2009, za přispění HS Radošov, MS Buková a firmy BROWA Uh.Brod 

Spisek veselského učitele a historika Josefa Homoly vydaný v roce 193, vyd. R.Fencl, Hodonín

Brožovaná publikace vydaná Oldřichem Gajdorusem s podporou města Veselí nad Moravou. Zachycuje doposud málo známé, zato však nádherné kresby nejvýznamnějšího veselského malíře Ludwiga Eugena Ehrenhafta

Vydalo nakl. Městské knihy s.r.o. v roce 2005. Autoři J.Pajer, G.Rucká, J.Mráka


Vydalo ČD lokomotivní depo Veselí nad Moravou v roce 1985, v nákladu 1 500 kusů. Redaktor : Vladimír Lukeš 

Vydal oddíl české házené v r.1965

Zveřejněno 4.května 2021