Rezidence nová tržnice -                        první byty prodány, stavba zahájena 

V měsíci březnu byla zahájena stavba zakázky financované městem s názvem "Rezidence Nová tržnice" Zhotovitelem je PSG Construction a.s., z Otrokovic. Jedná se o výstavbu budovy C, která je druhou největší z celého komplexu budov A,B,C (viz situace níže).

Cena díla bez DPH je 68.947.405,27 Kč. Doba pro realizaci výstavby je 53 týdnů, hotovo tedy má být  v dubnu 2022.

Ještě před zahájením stavby proběhl první termín dražby šesti bytů v této budově. V usnesení 11.zasedání zastupitelstva města, které musí prodej bytů schválit, se ceny, za které bylo 3.března 2021 prodáno prvních šest bytů objektu C Rezidence Nová tržnice původně neměly vůbec objevit. Důvod pro to mně není znám. Na podnět můj a kolegy Hanáka nakonec dosažené ceny zveřejněny budou. Jména kupců z Veselí, Brna, Uherského Ostrohu, Rýmařova, Lipova + Blatničky a Strážnice  se veřejnost kvůli ochraně soukromí kupců samozřejmě nedoví. Kdo by to přece jen rád věděl, může nahlédnout do zápisu a usnesení ze zastupitelstva přímo na radnici. Čtete a počítáte správně, pouze jediný byt (ten největší) byl zakoupen občany našeho města. 

Podle situace zástavby je pro všechny tři budovy k dispozici pouhých 26 parkovacích míst v obou vnitroblocích, dalších 9 parkovacích míst se nachází bezprostředně za budovou A směrem k podjedu. Jak těchto 35 míst může vykrýt nároky obyvatel 41 bytů (C - 18, B - 15, A - 8 bytů) a 12 prodejen (5 + 5 +2) mně není známo. V dnešní době je zejména u dražších bytů nutno počítat s tím, že jejich obyvatelé vlastní více, než jeden automobil.  Dalších 19 míst je podél příjezdové komunikace a 37 míst na zbytku pozemku směrem k prodejně Billa. Některé z nich tedy budou muset být vyčleněny pro majitele bytů.​​​​​​​

Výsledky veřejné soutěže (dražby) konané dne 03.03.2021: Bytový dům C :

- bytová jednotka č. CII-3    byla prodána za 2.630.000 Kč vč. DPH,  vyvolávací cena : 2 480 000 Kč

- bytová jednotka č. CIV-1  byla prodána za 5.250.000 Kč vč. DPH,  vyvolávací cena : 4 490 000 Kč

- bytová jednotka č. CIII-2  byla prodána za 2.800.000 Kč vč. DPH,  vyvolávací cena : 2 520 000 Kč

- bytová jednotka č. CII- 5  byla prodána za 2.960.000 Kč vč. DPH,  vyvolávací cena : 2 530 000 Kč

- bytová jednotka č. CIII-4  byla prodána za 2.820.000 Kč vč. DPH,  vyvolávací cena : 2 810 000 Kč

- bytová jednotka č. CIV-3  byla prodána za 3.200.000 Kč vč. DPH.  vyvolávací cena : 2 660 000 Kč

Celkem tedy bylo za prodej 6 bytů strženo 19 660 000 Kč, vč.DPH   vyvolávací cena:17 490 000 Kč

Průměrná cena za jeden m2 činila 43 773 Kč (prodáno bylo 6 bytů o celkové ploše 399,56m2)

Dále bylo nabízeno 5 nebytových prostor, tedy všech obchodních prostor v budově C za celkem 14 850 000Kč, neprodal se však prozatím žádný. Starosta pouze sdělil, že u jednoho z obchodních prostor byl projeven zájem o koupi, u jednoho o pronájem.

Vzhledem k tomu, jaká je nejen ve Veselí situace s prodejem prakticky všech druhů spotřebního zboží související se současným trendem v chování zákazníků, kteří si raději zajedou nakoupit do velkých prodejen nákupních center s podstatně lepší nabídkou a také nižšími cenami, nebo zboží pohodlně objednají přes internet to považuji za málo pravděpodobné. Při takové perspektivě nemůže prakticky nikomu vyjít podnikatelský záměr počítající s koupí obchodu a nebude proto investovat značné finanční prostředky do pořízení obchodních prostor. Totéž se týká i nájemného ve výši 2 520Kč/m2/rok, které je za uvedených podmínek velice těžko akceptovatelné.

Komfort pro majitele bytů a jejich auta v bytových domech v areálu bývalých kasáren v Uherském Hradišti poskytují garáže v přízemí bytového domu

O označení této stavby slovem „Rezidence“ jsem se zmínil již v minulém článku a mám k jeho zpochybnění dobrý důvod. Stavba totiž nenabízí vůbec nic, co by takové označení zdůvodnilo.

Není to ani její poloha, ani řešení, a bohužel ani komfort. Komfortem, za který dnes kupci obzvláště drahých bytů rádi zaplatí je kupříkladu garáž, nebo alespoň garážové stání v domě. Mít svého drahého plechového miláčka pod střechou, v zimě v teple, v létě v chládku, vyjet do nepohody ze suché garáže, to patří ke skutečnému komfortu a jejich majitelé to dokáží finančně ocenit.

Bohužel, na nic takového projekt, který byl součástí kupní ceny za tržnici nemyslel. Po jeho zakoupení městem se jeho kontrolou a případnou úpravou zřejmě nikdo nezabýval, a tak budou auta majitelů bytů stát venku a zabírat tak prostor dalším řidičům z blízkých Chaloupek, kde vládne parkovací nouze a chaos.

O obchody tedy zájem zřejmě nebude, nebo bude příliš malý a garáže v přízemí nejsou vyprojektovány. U budovy C je na to již pozdě, ta se staví, u budov B a A by to sice ještě šlo, ovšem pouze v případě že k tomu bude vůle za strany radnice. 


Veselí nad Moravou, 30.března 2021

Autor článku : Vilém Reichsfeld