Rumunská armáda na veselsku

24.dubna 1945 bylo osvobozeno město Veselí nad Moravou

Jako všude jinde na začátku 2.světové války byla politická situace i v Rumunsku složitá. Dne 6.9.1940 rumunský král Carol odstoupil  z trůnu a nastoupil jeho syn Michal, kterým svým prvním dekretem pověřil generála Iona Antonesca vedením rumunského státu. Dalším dekretem byla královská monarchie nahrazena národně fašistickým státem vedený stejným generálem – Vůdcem Antonescem. V listopadu 1940 přešla země pod Německem a Itálií do „ paktu tří“.

V roce 1944 byl maršál Antonescu na příkaz krále Michala zatčen a v zemi vypuklo povstání. Po osvobození Bukurešti Rudou armádou dne 3.září 1944 se 12.9.1944 rumunská vláda zavázala poskytnout Rudé armádě nejméně 12 divizí v boji proti Německu a jeho satelitům. Tyto rumunské vojenské síly pak byly začleněny do 2.Ukrajinského frontu.

Osvobozovacích bojů Československa se zúčastnila 1.a 4.armáda v 2.Ukrajinském frontu pod vedením maršála Malinovského. Celkem se jednalo o 17 divizí, letecký sbor o síle 249 bojových letadel, 2.tankový pluk se 79 tanky a děly, o celkovém počtu 248 430 vojáků.

Při osvobozování Československa Rumunskou armádou padlo nebo bylo zraněno 66 495 vojáků, bylo zajato 16 - 20 tisíc Němců. V okresu Hodonín bojovaly rumunské jednotky mimo Veselska především na Kyjovsku.

Už od 18.dubna se úporně bojovalo v okolních obcích mezi Rumunskou armádou a Němci o kopec Radošov. Několikrát  se jej snažilo dobýt dělostřelectvo, jako strategický bod, podařilo se to ale teprve, když němečtí vojáci ustoupili za Blatnické nádraží a k potoku Svodnice.

Město Veselí nad Moravou osvobodily dne 24.4.1945 rumunské jednotky 2.horské střelecké divize 4.armádního sboru, jako součást 2.Ukrajinského frontu. Wehrmacht byl napaden nejdříve ve Veselí ze směru od Zarazic a od Kozojídek. Rumuni se setkali při útoku na Předměstí u vlakového nádraží a při společném útoku německá vojska ustupovala směrem na Milokošť a Uh.Ostroh. Při osvobozování města se vyznamenala skupina protitankových horských myslivců pod velením svobodníka An.Tudora.  

Ve Veselí padlo 17 Rumunů, 68 Němců, a jeden maďarský voják.

Ve Vnorovech padlo 16 rumunských vojáků, Strážnici osvobodila Rudá armáda, která se pak stáhla k Hodonínu k postupu na Brno. Padlo 15 sovětských vojáků a 5 Rumunů. Ve Bzenci padlo 56 rumunských vojáků, v Uherském Ostrohu 10 Rumunů.

Do 28.4.1945 dubna obnovila spojovací setnina rumunského 3.železničního pluku železniční trať do Strážnice  a poté obnovila i telegrafní a telefonní spojení s Bzencem a Kyjovem.

Po osvobození města přijela do města 4.května 1945 rumunská železniční brigáda, jejíž jedna setnina 3.žel.pluku pod odborným sovětským velením postavila mezi Veselím a Bzencem 3 železniční mosty dlouhé 29, 24 a 10 metrů a pak se do 21.6.1945 starala o údržbu dalších železničních mostů mezi Veselím a Brnem.

​​​​​​​Veselské okolí od Ostrožské Nové Vsi až po Sudoměřice a obce Hodonínska  přes Bzenec a Kyjov byly osvobozeny Rumunskou armádou .

Města Strážnice, Hodonín, Kunovice, Uherské Hradiště a Uherský Brod byly osvobozeny Sovětskou armádou.


K vytvoření článku byly použity údaje z knihy "Špižůrek času" od Miroslava Hudečka – vydáno v roce 2010

"Špižůrek" - místo k uskladnění(v paměti), špížka, baťůžek, raneček  

Další údaje vztahující se k osvobození města Veselí nad Moravou jsou k nalezení zde.


Ve Veselí nad Moravou, 23.dubna 2020

Autor článku : Jan Halíček