Sídliště Hutník 2

Expresívně laděný pohled výtvarného umělce na první hotové bytové domy na sídlišti Hutník, zřejmě  z poloviny šedesátých let minulého století. Později se začalo zobrazování budovatelských úspěchů socialismu říkat "socialistický realismus".

Pětipodlažní bytové domy v popředí jsou již obydleny. Za nimi je vidět v rozestavěné fázi první dva věžové bytové domy. Třetí z nejvyšších objektů v našem městě  není ještě vidět, ale stavební jeřáb  dokazuje, že se na něm již pracuje. Tento snímek krásně koresponduje s představou umělce (kresba nahoře), který však zachytil  skupinu domů z větší dálky a mírně změněného úhlu (foto z archívu R. Lukeše)

Panoramatický záběr hotových domů postavených v rámci 1.etapy výstavby na sídlišti Hutník, oproti kresbě nahoře pootočený asi o 90 stupňů doleva Oproti kresbě zde ještě chybí osmipodlažní bytový dům, první z trojice domů, které stojí u školy (na kresbě zcela vpravo).  Jeho výstavbou započala 2.etapa budování sídliště

Výstavba sídliště Hutník probíhala ve dvou stavebních etapách.

V první etapě byly postaveny tři výškové domy o třinácti podlažích, z nichž přízemí bylo technické. Domy mají dva výtahy a po obou bočních stranách jsou umístěny lodžie v párech. Každý z domů má 48 bytových jednotek, převážně 2 a 3 pokojových.

Dokončování hrubé stavby prvního výškového dvanáctipodlažního bytového domu v roce 1964. (foto z archívu R. Lukeše)

Pohled, který se naskytl obyvatelům výškového domu z nejvyšších podlaží byl doslova úchvatný. Velkou část  města  i okolí měli  doslova "jako na dlani"

V sousedství "výškáčů", jak jim Veselané říkají, stojí 4 bytové domy pětipodlažní, které bohužel nebyly vybaveny výtahem. Tři z nich, ty stojící za sebou směrem k nákupnímu středisku mají po 56 bytech, dům stojící šikmo za věžáky je delší, má o dva vchody víc a je v něm 84 bytů.

Celkem tedy bylo v 1. etapě výstavby sídliště Hutník postaveno 396 bytů v sedmi bytových domech. Jejich výstavba probíhala v letech 1964 - 1966.

Rozestavěnému bytovému domu chybí do ukončení hrubé stavby položit stropní už jen panely posledního podlaží, konstrukce střechy a strojovny výtahů. Nízká budova mezi bytovými domy je již hotová prádelna a vzadu jsou vidět budovy nedávno otevřené školy

Stejný bytový dům v čelním pohledu Původní provedení a vzhled prvního, ze tří domů s osmi  obytnými podlažími a technickým suterénem, které byly stavěny v rámci 2.etapy. Fasáda byla šedobéžová, většina bytů neměla balkon, Při výstavbě byt. domů na Hutníku byly použity různé  typové panelové soustavy., nejčastěji pak T03B​​​​​​​

Obrázek vlevo nahoře : záběr ze závěru 1.ezapy výstavby bytových domů na sídlišti Hutník. Všechny domy jsou již v hrubé stavbě dokončeny, u dvou ze tří výškových domů ještě stojí konstrukce stavebních výtahů

Obrázek vpravo nahoře  : záběr převzatý ze serveru Mapy.cz představuje  panoramatický pohled na bytové domy postavené v rámci 2.etapy výstavby. Samozřejmě ve stavu  po revitalizaci jejich opláštění  i střech . Vpravo je na snímku vidět budova bývalé prádelny, která byla v roce 2003  zrekonstruována na 14 bytových jednotek. Pod ní je přízemní budova výměníkové stanice dálkového vytápění

Byty v prvních  dvou z těchto domů (2x161 b.j.) byly původně postaveny jako družstevní, byty ve třetím bytovém domě ve stejném počtu pak jako podnikové, pro zaměstnance JTT. Ve čtyřpodlažním bytovém domě stojícím nejblíže garáží s osmi vchody po osmi bytech (64b.j), byly původně rovněž byty budované jako družstevní. Stavbou těchto bytových domů byla ukončena 2.etapa plánovité výstavby sídliště.

​​​​​​​Počátkem 70.let minulého století​​ byly postaveny dva velké bytové bloky na okraji sídliště, v sousedství bývalého státního statku. Jedná se o osmipodlažní objekty, každý se 144 byty (6 vchodů po 24 bytech). Jejich investorem byly zdejší železárny a byty byly podnikové, pro vlastní zaměstnance.  ​​​​​​

Umístění menšího čtyřpodlažního bytového domu na okraji sídliště v sousedství restaurace Royal s 50 byty (5 vchodů po 10 bytech) sice odpovídá původnímu zastavovacímu plánu, ale zůstal osamocen. Původně totiž bylo na tomto místě počítáno se třemi stejnými domy. Dům byl postaven ve druhé polovině 70.let m.s. v souvislosti se zajištěním bytů pro obyvatele původní zástavby Chaloupek, jejichž domy měly uvolnit prostor nově budovanému sídlišti. Zvláštností tohoto bytového domu je skutečnost, že z pěti vchodů mají výtah pouze vchody 2. a 4.

Počátkem tohoto století byla pro vznik nových družstevních bytů využita prádelna postavená v rámci 1.etapy. Ta vybavováním domácností vlastními pračkami ztratila význam. Její rekonstrukcí a nadstavením o dvě podlaží tak vzniklo 14 bytů.

Posledním postaveným bytovým domem stojícím na sídlišti Hutník je státem dotovaná (SFRB) výstavba 41 bytových jednotek poblíž školy. Do užívání byly byty předány v roce 2006.

V celkovém součtu bylo na sídlišti Hutník postaveno v letech 1963 - 2006 1334 bytů, v 15 bytových domech.

Pokračování : Sídliště Hutník 3

​​​​​​​

Veselí nad Moravou, 18.října 2022

Autor článku : Vilém Reichsfeld