Stromy života versus půda živitelka.

Občas se nad ránem probudím a aniž bych to mohl ovlivnit, začnu se v mysli zabývat problémy dnešního světa i osobními. Hlásí se chmurné vidiny a připomínky toho, co jsem zanedbal, nedomyslel, mohl udělat líp. V mém věku něco podobného prožívá dost lidí. Vrací se také myšlenky na rozhodnutí, která nebyla jednoznačná a dobře podložená. Jednou z nich jsou také pochybnosti o tom, zda můj souhlas s budováním nové průmyslové zóny na zelené louce byl správný. Projevil jsem jej tím, že jsem s mnoha kolegy ze zastupitelstva na jeho 2.zasedání v prosinci 2018 zvedl ruku pro uzavření dodatku ke smlouvě, který řeší financování zmíněné průmyslové zóny, o které se na těchto stránkách již psalo.

Dva kolegové z ANO 2011 se jako jediní ze všech 21 přítomných hlasování zdrželi, jeden z nich byl dokonce proti. My, tři zastupitelé z Veselské volby jsme se narychlo domlouvali, jak se zachovat a nakonec jsme usnesení podpořili.

V mých pochybnostech snad ani tolik nejde přímo o obsah tohoto usnesení, jako spíše o to, co bylo důvodem nesouhlasu kolegů z ANO 2011. Šlo o princip. O to, zda zabírat původní, neposkvrněnou a čistou zemědělskou půdu a umožnit zastavět ji, v tomto případě tedy průmyslovými a živnostenskými podniky.

A zejména v té souvislosti, že nedaleko od této plánované budoucí průmyslové zóny je velký, dispozičně a infrastrukturálně dobře organizovaný areál železáren, který při všech, ať již opodstatněných, či neopodstatněných pochybnostech týkajících se možné ekologické zátěže a komplikovaných vlastnických vztazích nabízí to jediné logické a správné umístění nových výrobních kapacit v našem městě.

Pověstnou poslední kapkou pro změnu mého postoje k problematice průmyslové zóny byl tento článek na webu města :

„Sázíme budoucnost“, stojí v názvu webových stránek akce propagované a podporované městem v množství limitovaném počtem nově narozených dětí.

Jako motto je na těchto stránkách uvedeno :

Mluví se v něm v duchu mantry dnešní doby, tedy v souvislosti se změnou klimatu až téměř pateticky o našem úkolu ve vztahu k životnímu prostředí a v té souvislosti pak zejména o stromech. Stromy a ostatní rostliny, ale především člověk však ke svému životu potřebují kvalitní půdu, půdu živitelku. K té se chováme posledních 30 let doslova macešsky. Bez té nebude na této planetě ničeho. Je spolu s čistou vodou a zdravým vzduchem základem všeho života na zemi.

Propagovat výsadbu stromů a likvidovat přitom kvalitní ornou půdu považujeme za pokrytectví.

I proto se spolu s kolegy Miladou Niklovou a Petrem Čechem, tedy celá volební strana Veselská volba připojujeme ke svým kolegům z ANO 2011 a průmyslovou zónu ve stávající podobě odmítáme. 

Vyzýváme k přehodnocení svého postoje také ostatní zastupitele a vedení města.


Ve Veselí nad Moravou, 20. července 2019

Autor článku : Vilém Reichsfeld