Tak nám „opravili“ silnici I/55 

Silnice I/55, která probíhá městem po celé jeho délce, tedy asi v délce 5,4 kilometrů se nachází v různých stupních kvality a opotřebení. V úseku od železničního přejezdu Vnorovy  po  zarazický  železniční přejezd (A) v délce  asi   1 050m je vozovka nová, byla celkově, tedy včetně podkladních vrstev, obrubníků, výjezdů k domům, chodníků a úprav terénu rekonstruována v letech 2002 - 3.

V úseku od zarazického železničního přejezdu až po budovu Městského úřadu (B) v délce asi 1 300m byl proveden nový živičný povrch vcelku nedávno, mám za to, že to bylo v roce 2018.

Z opačné strany, tedy v úseku od severní hranice města tvořené potokem Svodnice, až po ulici Pplk.Vlad.Štěrby, tedy po areál HZS - Hasičského záchranného sboru (E ) v délce asi 1 500m byla provedena celková rekonstrukce v rozsahu podobném jako v Zarazicích rovněž nedávno, v roce 2017. Zde však nebylo rekonstruováno podloží vozovky.

Z celého průtahu silnice I/55 naším městem tedy zbývají opravit, či rekonstruovat dva úseky. První, od budovy městského úřadu po ulici Sudomírky (C) v délce asi 510m a to včetně obou křižovatek ve středu města, které mají být přebudovány na kruhové objezdy a druhý od ulice Sudomírky po areál HZS (D) ​​​​​​​v délce asi 720m. Tento úsek je místy v naprosto nevyhovujícím stavu a měl by být rekonstruován včetně podloží a silničních obrub.

Pandemie způsobila, že až donedávna bylo zhruba dva měsíce umrtveno téměř vše, včetně dopravy. Bude mít zřejmě dlouhodobý negativní dopad na leteckou dopravu i masovou lodní turistiku (spíš by se tomu dalo říct průmysl okružních plaveb na plovoucích městech).

Z takového útlumu budou mít jistě radost příznivci Grety a jejího Zeleného údělu (Green Deal), který si vzala za své i Evropská komise a Evropský parlament. Doufejme jen, že dnešní situace s virem, její hospodářské následky a snad alespoň pár rozumných státníků tomu zabrání. Proč se o tom tady zmiňuji v souvislosti se silnicemi a dopravou? Nikde a od nikoho jsem totiž doposud neslyšel, že by příznivcům toho Zeleného údělu vadilo kamionové šílenství na našich i evropských silnicích, které jsou přetížené dopravou i zplodinami. Jen tak mimochodem, souvisí to i s naší potravinovou soběstačností, o kterou jsme bohužel dávno přišli a teď se divíme, jak raketově rostou ceny ovoce, zeleniny, masa i dalších potravin.

Už se tedy zase všechno hezky rozjelo a tak začnou i opravy na silnicích. V pondělí, 11.května 2020 se začalo "něco" dít na úseku D. Pracovalo se vždy v jenom jízdním pruhu, druhý sloužil ke střídavému převedení provozu obou směrů, řízených semafory. Co a v jakém rozsahu se bude opravovat nebylo delší dobu evidentní. V pátek, 15.května 2020 vše skončilo a silnice je zase volně průjezdná.

Ve čtvrtek, den předtím jsem se dal do řeči s dělníky firmy Swietelsky Brno, kteří práce prováděli. Když jsem se zeptal, co to má znamenat a jak že ta opravená vozovka vypadá, dostalo se mně odpovědi, že to přesně taky neví a je to všechno práce na p…u. Pak k nám přišel ještě jejich mistr, který to potvrdil s dodatkem, že byl na poradě týkající se této opravy, kde zaslechl, že tento úsek se bude rekonstruovat příští rok, tedy v roce 2021.

S tou opravou to dopadlo podobně, jako s hodnocením rekonstrukce náměstí Míru v průzkumu společnosti Median, kde 36% dotazovaných odpovědělo „ Líbí se mi víc než staré, ale mám jisté výhrady“. Zde tedy spíše značné výhrady. Ve vozovce byly podélné prohloubeniny místy až 10 cm hluboké. Člověk to nejlíp vnímal, když přecházel silnici. Teď je to tedy lepší, než to bylo, ale ke slušné silnici to má pořád daleko. Deseticentimetrové podélné vyjeté koleje byly vyfrézovány a povrch byl jakž takž srovnán. Menší, 3 – 5 cm nerovnosti zůstaly.

Kladl jsem si v tom týdnu oprav otázku, proč nás o takových věcech nikdo neinformuje, či zda jsem nějakou informaci přehlédl.

V den ukončení oprav, tedy pátek, 15.května 2020 byla na webových stránkách města zveřejněna informace „Plánované opravy vozovky a dopravní omezení ve Veselí nad Moravou a okolí“, jejíž jednou částí je i informace „Aktuálně probíhá oprava výtluků na ulici Masarykova“

                              Místa, na kterých je vidět původní žulová dlažba a zbytky kaluží opravena nebyla.

Je v ní zdůrazněno : Nejedná se o akci města. Každý, kdo se trochu o věci veřejné zajímá už dávno ví, že investorem takové akce je Ředitelství silnic a dálnic. Dálnice a silnice I.třídy patří státu a spravuje je ŘSD, komunikace II.a III.třídy patří krajům a spravují je jimi zřizované organizace Správy a údržby silnic (SUS) na úrovni okresů. Město se ale ke každé stavbě, opravě a rekonstrukci v předstihu vyjadřuje a proto už dávno ví, že tato akce proběhne. Ví také, že způsobí týdenní komplikace v dopravě v době, kdy je kvůli rekonstrukci ulice Na Drahách ztížena již beztoho místní doprava, k tomu byly během opravy silnice I/55 uzavřeny přilehlé ulice Břehy, Vláky a další. Zcela jistě se to s malými problémy a čekáním na semaforech dalo přežít, ale proč město informuje občany, až v den, kdy akce po týdnu prací končí? Jak to pozoruji sám a mám ohlasy od občanů, má město dost velký aparát na to, aby se k lidem informace dostávaly včas.

Ale i to by se dalo jako jednotlivost strávit. Co už se ale omluvit dá těžko a město to bohužel zanedbává trvale, jsou informace o tom, co se chystá v krátkodobém a střednědobém časovém horizontu. Nejen v oboru komunikací, ale všeobecně.

Bavíme-li se o dopravě a zmíněných opravách či rekonstrukcích doposud nedotčených úseků C a D na silnici I/55, zajímalo by jistě všechny občany, kdy dojde ke stavbě okružních křižovatek namísto dosavadních stykových, jak dlouho to bude trvat a také to, zda bude opravdu, tak jak to zmiňoval mistr firmy Swietelsky příští rok rekonstruován úsek D.

„D55 z Olomouce do Břeclavi míří do kraje. Má povolení“

zní titulek posledního článku k tématu, který asi všechny zajímá. Je u něj i pěkná dynamická vizualizace, která je na tomto webu již dávno k dispozici. Tato zpráva z našeho regionálního deníku je již měsíc a půl stará. Vyznívá sice optimisticky, ale pro nás pouze částečně. Zásadní záležitost se totiž zatím z místa nehýbe. Mezi Moravským Pískem a Rohatcem je, jak se říká „ticho po pěšině", přesněji ticho na Bzenecké Dúbravě.

A když si v článku přečtu, že guru Dětí Země Miroslav Patrik nevzdává ani prohrané pře, myslím,  že to ticho bude ještě pěkně dlouho. Nehledě na finanční díru související s pandemií.

Nějak jsem se chvíli nemohl srovnat s tím obrázkem - leteckým snímkem v úvodu článku se zakresleným průběhem stavby. Každý ze čtenářů jistě brzy přijde stejně jako já na to, proč. 


Ve Veselí nad Moravou, 26.května 2020

Autor článku : Vilém Reichsfeld