V dopravním dění přihořívá? 

Aktualizováno 15.02.2019 

Občas nahlížím do analytiky těchto webových stránek trochu podrobněji. Ke starším tématům se čtenáři moc nevracejí, ale všiml jsem si, že v poslední době je více čtený článek Dálnice D55 je již na mapě! Máme se těšit? 

Všichni, nebo aspoň drtivá většina občanů je zřejmě toho názoru, že doprava je v našem městě a nejen v něm zásadním problémem. Vnímaly to tak zřejmě i všechny volební strany před komunálními volbami, stačí nahlédnout do jejich programů. Od radniční koalice bych i proto očekával zevrubné a aktuální informace o této problematice. A nemám na mysli pouze řešení tranzitní dopravy, obchvat, či D 55, ale také takové, co v tomto ohledu čeká naše město. Stav komunikace I/55 v úseku od ulice Sudomírky po hasičskou zbrojnici je místy přímo strašný a rovněž stav místních komunikací není právě uspokojivý.

K dálnici D55 mně poslala kolegyně Milada Niklová zajímavý a aktuální odkaz. V dříve zde zveřejněném článku Zásadním problémem města je doprava byla vizualizace dálnice D55 Staré Město - Moravský Písek stavba 5508. Ta byla na YT vložena  25.července 2017. Dne 20.listopadu 2018 tam pak přibyla vizualizace další a to ŘSD ČR - Dálnice D55 Moravský Písek - Bzenec, stavba 5509  

A aby toho nebylo málo, přišel s následující informací i pan Vlastimil Pazderka. Oběma děkuji.

V plánu – zahájení v následujících dvou letech :

Tak jsme se konečně dočkali? Všimněte si toho, že se jedná o informace pouze orientační, hlavně pak ale toho, že stavba 5509 je sice od našeho města vzdálena pouhých 7 kilometrů, ale to už je tak vše pozitivní, co se o ní dá říci. O stavbách, které už by nám problém řešily zásadně, tedy 5510 a 5511 je zmínka ve vizualizaci stavby 5508 (od 2.00minuty) viz přiložený Print Screen (níže), ale zda se již začalo alespoň s jejich technickou přípravou a zda byly překonány velké problémy s ekologickými aktivisty, o tom bohužel žádné zprávy nejsou.

O tom, že se stavba zmíněného úseku 5509 skutečně blíží, svědčí i stavební povolení vydané Městským úřadem Veselí nad Moravou dne 24.1.2019 jako Přípravné práce na stavbě D55 (R55) 5509 Moravský Písek – Bzenec SO 325.1 Přeložka žumpy v areálu lesní školky Kladíkov (odkaz momentálně nefunguje, proto přidávám část dokumentu - vpravo).

Stavba dálnice je zajisté spojena s velkými finančními toky jak pro dodavatele stavby, tak i pro dodavatele stavebních hmot, ze kterých se staví. V první řadě samozřejmě betonové směsi. A právě v této souvislosti jsem zaslechl myšlenku, která má, jak se říká „hlavu a patu“ a ke které přesně pasuje ono latinské „Qui bono?“. Totiž tu, že právě stanovení dobývacího prostoru pro těžbu štěrkopísku mezi Moravským Pískem a Uherským Ostrohem je oním pravým důvodem pro vstřícnost a kontroverzní rozhodnutí Obvodního báňského úřadu, který zamítl námitky vodařů a obcí a jejich pohoršených občanů, kteří proti těžbě zorganizovali petice. A rovněž vlivných senátorů, kteří petici podpořili, evidentně bez účinku. Jaký jiný pochopitelný a vážný důvod může mít v době, kdy pitná voda a voda vůbec začíná být nedostatkovým artiklem takové rozhodnutí? Navíc proti němu všichni svorně stojí a bojují. Nějakých 150 až 200 tisíc m3 štěrkopísku, které stavba od Napajedel až po Bzenec spolkne, už stojí za nějaké úsilí.  

Nebyl bych v souvislosti se vším již popsaným děním v přípravách dopravních staveb klidný i proto, že se mluví o zpoplatnění některých silnic I.třídy, mimo jiné také silnice I/50 z Brna do Uherského Hradiště a dál na Slovensko. Silnice I/54, která je s I/50 souběžná, ale zpoplatněna být nemá, by mnoha dopravcům posloužila jako bezúplatná dopravní alternativa. Pro naše město, ale i další  by to mělo katastrofální dopad. Sice se již k prevenci v té věci něco učinilo, ale určitě bych se tím nenechal ukolébat. Ministři přichází a zase odchází. A pod tím naším veselanem se notně kymácí židle, přestože důvody k jeho výměně jsou z mého pohledu směšné. To jej taky může příští, na sníh bohatou zimu následovat některý další, třeba nový ministr. Jenom si kladu otázku, jestli se třeba předtím bude držet memoranda, které on sám nepodepsal.

A moc mně nedává smysl ani to, že ŘSD vypracuje konkrétní návrh na rozšíření zpoplatnění silnic I.třídy (na čí popud asi?) a vzápětí to jeho nadřízený orgán prakticky neguje, když předsedkyně Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová prohlásí, „Velmi děkujeme ministerstvu dopravy, že našlo řešení situace, které jsme dnes deklarovali podpisem společného memoranda a které dává krajům, městům a obcím možnost, že pokud se rozhodnou a budou požadovat mít na daném úseku silnice 1. třídy nulovou sazbu, bude to ministerstvem dopravy respektováno“. Která obec to asi nebude požadovat a co pak zůstane z toho návrhu?

Aktualizováno 15.02.2019 - Co Ťok s Babišem slíbili, už neplatí. Mýto se na části silnic I. třídy vybírat bude

Od přítele, který pracuje ve vlivné pozici na ŘSD slyším občas, i při jeho opatrném a diplomatickém vyjadřování týkajícím se problematiky kterou řeší, o případech, kdy dvě a více okružních křižovatek nepřinesly městům, která je v dobré víře realizovala zlepšení v plynulosti dopravy a vůbec, jejím zvládání. Zejména pak v podobném uspořádání, jaké máme v našem městě, tedy blízko sebe, s mnoha přechody pro chodce, s dosti rozdílnými frekvencemi dopravní hustoty v dopravních směrech (I/54 – I/55), navíc ještě s cyklostezkami. Jako příklady jsou jmenovány například Náchod a Valašské Meziříčí.

Obchodníci ve středu města počítají s ukončením svých živností, protože se jim ztíží, či znemožní zásobování i možnost parkování poblíž jejich obchodů (alespoň taková, jaká dnes podél komunikace I/55 existuje, či je ŘSD a PČR trpěna). Některým již údajně chodí výpovědi z parkovacích míst, které si jako placené pronajali.​

Parkování v celém širším středu města se stává velkým problémem. Ztráty parkovacích míst na rekonstruovaném náměstí Míru nebyly nijak nahrazeny a je to citelně znát. Jsou doby, kdy jsou parkoviště u Kauflandu, Billy i Lídlu téměř zcela zaplněny. U posledních dvou jmenovaných i přes noc, jako poslední štace pro řidiče ze sídlišť Chaloupky a Kovářská. Stávající větší parkoviště u silnice I/55 v blízkosti Chaloupek je pouze trpěné provizorium a dříve, či později bude muset být zrušeno. Řešení tohoto stavu může přinést pouze velkokapacitní parkoviště. Místo pro ně je naštěstí po ruce kousek opodál.


Ve Veselí nad Moravou, 14.února 2019

Autor článku : Vilém Reichsfeld