Veselí nemá budoucnost !

Neděste se, nejedná se o žádné proroctví, předpověď katastrofy či konstatování a chmurných předpovědí.

"Budoucnost" je v oboru filokartie, tedy v zálibě ve sbírání pohlednic pojem pro poměrně málo se vyskytující a drahé pohlednice, které byly vydávány  během "zlaté" éry pohlednic, tedy v letech 1895 - 1918. V našem městě bohužel taková pohlednice vydána nebyla.

Tyto kolážové pohlednice jsou dnes poměrně vzácné. Jsou ukázkou tehdejšího myšlení tvůrců pohlednic a jejich představ o budoucnosti. Pochopitelně vycházely především z úrovně dobové techniky. Ta ale za více než sto let prošla neuvěřitelným vývojem a představy tehdejších vydavatelů a tvůrců pohlednic nám dnes mohou připadat naivní až dětinské. Zejména díky dvěma světovým válkám a rozvoji techniky se změnil svět k nepoznání.

Zda jsou tyto změny vnímány pozitivně či negativně, v tom se názory současníků značně liší. Modernizace měst i vesnic sice přinesla svým obyvatelům pohodlnější a jednodušší život, vyřešila hygienické i sociální podmínky, ale současně s ní zmizela originalita původních městských čtvrtí, jejich částí i jednotlivých domů. Zmizela sice křivolakost uliček a ošuntělost neudržovaných fasád domů, ale s ní často i jejich nádhera a genius loci. Dnes vzdycháme nad starými fotografiemi a pohlednicemi, ze kterých vyzařuje klid a pohoda staré monarchie, pár let před jejím rozpadem.

Pozvánka hudebního a pěveckého spolku v Litoměřicích z 22.února 1909, k veselé večerní zábavě. Nepatří sice svým provedením i účelem přímo k těm pohlednicím, tedy "Budoucnostem", jak je nazývají sběratelé pohlednic, souvisí s nimi ale žánrově.            Odkazuje na rok 1999 a předvídá vehikly a techniku, která bude na zemi, ve vodě i ve vzduchu brázdit naší zemí.

Nav rozdíl od pohlednic níže, které vychází fotomontáží z fotopohlednic, je pozvánka provedena podstatně náročnější litografickou technikou. A dá se konstatovat, že výsledek tomu také odpovídá.

Pohlednice "Budoucnost" vydané v okolí našeho města :

Jediná dvě města z našeho okresu, které "Budoucnost" mají. Strážnice pouze v jednom provedení, Hodonín ve dvou. Druhá varianta je pohled do hlavní hodonínské třídy. Existují také jazykové mutace v češtině a němčině.

Vize okolí buchlovského hradu v rcce 1915. Tedy pouhých devět let po odeslání této pohlednice.

Stejně jako pohlednice Buchlova, ani Uherské Hradiště není  označeno jako "Budoucnost". 

Městům s protékající řekou byla často prorokována velká budoucnost  v souvislosti s dopravním využitím.

Hustou dopravu doprovázely na pohlednicích často nehody a úrazy v důsledku jejich zběsilého provozu.

Vydavatel pohlednic ve Fryštáku na Zlínsku se v počtu druhů různých vehiklů na zemi i ve vzduchu a jejich množství opravdu vyřádil. Pokud jsem dobře počítal, nalezneme jich tam celkem třináct

Atypická německá pohlednice "Brno v roce 2000" vydaná u příležitosti karnevalu mužského pěveckého spolku 17.2.1900. Brno tehdy čítalo 110 tisíc obyvatel s velkou, německy mluvící menšinou.

Veselí nad Moravou, 17.října 2023

Autor článku : Vilém Reichsfeld