Veselské nádraží po 2.světové válce (1945-1960) - I.díl

Nahoře : Dohoda mezi Národním výborem a velitelem Rudé  armády o náboru městského obyvatelstva na výstavbu mostu v km 84 úseku Veselí-Bzenec. Seznam občanů je uveden na 9 listech. Hodinová mzda činila  40.-Kč 

​​​​​​​Dokument vlevo : bezprostředně po skončení války žádají nově ustanovené národní výbory ve Veselí nad Moravou, Zarazicích, Vnorovech a Lideřovicích  Všeobecnou záložnu ve Veselí nad Moravou o poskytnutí půjčky na mzdy pro občany podílející se na odstraňování válečných škod, konkrétně se jednalo o výstavbu nouzového mostu, zřejmě přes Baťův kanál.Po osvobození města Veselí nad Moravou 24.4.1945 rumunskými vojáky se hned druhý den občané pustili do úklidu následků bojů. Zaměstnanci železniční stanice nastoupili po vyzvání do obnovovacích prací na železnici v místě stanice a okolních tratí, bez ohledu funkce a povolání. Počet pracovníků denně vzrůstal až na počet 300 lidí pod velením sovětských obnovovacích vojenských jednotek a tak už 28.dubna byly dány do provozu hlavní staniční koleje pro očekávané vojenské transporty. Byly opravovány sousední traťové úseky, hlavně mosty na Bzenec a Uh.Ostroh, kde denně dle rozpisů nastupovali brigádníci s nářadím a s povozy, aby co nejdříve vybudovali mostní dřevěná provizoria pro obnovení trati. Takže když dne 6.5.1945 došel oběžník z provozního úřadu v Uh.Hradišti o obnovovacích pracích, bylo již připraveno ve stanici k provozu 6 vjezdových kolejí a 4 kusé vykládkové koleje pro vozové zásilky. A tak po vybudování provizoria mostů byla v pátek 12.5.1945 zahájena železniční doprava z Veselí nad Moravou do Brna-Černovic v 05.00hod vlakem č.524. Vlaky do Uherského Hradiště začaly jezdit od  21.5.1945 po obnovení mostu přes potok Svodnici mezi Veselím a Uh.Ostrohem . Provoz na trati Veselí - Myjava (kde byl mezi Lipovem a Loukou zničen viadukt) byl obnoven až k 1.5.1946.


Dokument nahoře : Dopravní a stavební  rozkaz - oznámení výluky  pro zhotovení převedení kolejového provozu na nově budovaný most přes Baťův kanál​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Obrázek vpravo nahoře : zničený lipovský viadukt 

Obrázek vpravo uprostřed : rekonstrukce zničeného lipovského viaduktu 

​​​​​​​Obrázek vpravo dole : smutné dozvuky války. Pozvánka na odhalení pamětní desky šesti  popraveným a padlým spolupracovníkům drah na 28.října 1946

                 ​​​​​​​

Koncem roku 1945 bylo zaměstnáno na dráze ve Veselí nad Moravou 992 lidí v železničním provozu, u posunu, ve vozové službě, opravně vozů a v lokomotivním depu. Ve městě samém pak bylo v průmyslu zaměstnáno jen 269 osob. Celkem bylo zaměstnáno 569 Veselanů a 683 osob z okolních obcí.

Dne 1.5.1946 navštívil město generál Antonín Hasal t.č. ministr železnic a po snídani v restauraci U Kozáků, bylo mu tlumočeno přání obce i občanů o podporu výstavby nové staniční budovy, které slíbil předat ve vládě, a kterýžto slib později i skutečně  splnil. Poté odjel zvláštním vlakem do stanice Lipova na slavnostní otevření zničeného lipovského mostu a zahájení dopravy vlaků na a ze Slovenska. Zanedlouho  poté se plně projevil nárůst vlakové dopravy osobní, ale zejména nákladní.

Ještě i v roku 1947,v červenci, se střílelo, to když se snažila v parku překonat Moravu jednotka Banderovců a policie jim v tomto zabránila.

V srpnu byla velká bouře s vichřicí, která způsobila velké škody na střechách domů, zámku a železniční stanici, kde byly rozbity téměř všechny skla v oknech. V tomto měsíci došlo rovněž k sesunutí náspu trati mezi stanicemi Pitín - Slavičín a následnému přerušení trati. To se ihned projevilo zvýšenou nákladní odklonovou dopravou vlaků směr Nové Mesto nad Váhom, zvýšeným příjezdem nákladních vozů do desinfekční a čistící stanice vozů za nedostačující kapacitu Břeclavi a výběr a sestavování ucelených vlaků prázdných vozů pro sovětské obilí z Čierné nad Tisou do Československa, i s  náporem prací v opravně vozů. Zvýšil se počet lokomotiv ve výtopně na zvládnutí znásobené přepravy ve směru východ - západ.

Konečně došel dopis z ministerstva dopravy, které bylo pověřeno jednáním vlády s požadavkem ministra železnic gen. Antonína Hasaly směrem k předsedovi vlády Klementu Gottwaldovi.

Nahoře : dopis ministerstva dopravy z 3.října 1946 se sdělením, že dostavba nádraží byla zařazena do budovatelského plánu Gottwaldovy vlády

Zcela nahoře : rozpočtová kapitola dopravy se zařazením novostavby nádraží ve Veselí nad Moravou

​​​​​​​Dole : ukázka z jízdního řádu z roku 1947

V roku 1948 odstoupil ze zdravotních důvodů president Edv..Beneš a prezidentem byl zvolen Klement Gottwald. Vládě pak předsedal Antonín Zápotocký.

Začátek roku 1948 bylo i ve znamení intenzivního jednání městské rady a politického okresu v Uh.Hradišti a ustanovena komise pro dlouho očekávanou stavbu nádražní budovy č.p.700 ve Veselí nad Moravou. Tak se začal plnit sen obyvatel i cestující veřejnosti o nové nádražní budově a kulturním cestování .

Pražský architekt ing.Josef Šolc v červenci 1947 vypracoval plán nové výpravní budovy ve  funkcionalistickém stylu, podobném jako hotely Velká Fatra a Malá Fatra v Rajeckých Teplicích. 

Po místním šetřením je v únoru 1948 předložil ministerstvu dopravy a po novém přezkoušení byl vypracován stavební projekt k zadávacímu řízení.

Návrh nového nádražního komplexu :

Nahoře : situace řešení nového nádražního komplexu 

Vlevo : pohledové řešení nových nádražních budov

Před nádražní budovou budou vybudována stání pro autobusy pro cestující a příjezdová ulice k nádražní  budově bude napřímena k budoucí ulici Rumunské, kde bude odbočka k nákladišti kolem parčíku a vodárny pro depo.

Prostor nádražní budovy bude 2000 m2 a  plocha přednádražního prostoru 3800 m2.

Nová budova bude postavena těsně za starou budovou, která bude posléze odstraněna a na jejím místě bude postavena první kolej s krytým nástupištěm. Nová budova bude posunuta do prostoru do ulice, bude zrušena původní hospoda Andrýsků a postavena nová ulice, dnes Tř. Národních mučedníků a Rumunská a bude postaven i trakt s byty pro zaměstnance.

Úřady je rozhodnuto, že Veselí nad Moravou bude od 1.1.1949 okresním městem pro 35 okolních měst a obcí s počtem 50 368 obyvatel. Opravuje se zámek, kde bude ONV ustanoven. Připravuje se združstevňování soukromých zemědělců, povinné odevzdávky obilí, masa a mléka se zvyšují.

Pokračování : Veselské nádraží po 2.světové válce (1945 - 1960) - 2.díl


Ve Veselí nad Moravou, 17.prosince 2019

Autor článku : Jan Halíček, upravil a redigoval Vilém Reichsfeld