Veselské proměny 2

"Sejde z očí, sejde z mysli". Tak zní staré pravdivé přísloví. Kdo si dnes ještě vzpomene na velký krytý sklad uhlí, přiléhající ke kotelně s vysokým komínem. 

Komín se stal dokonce součástí  "Sedmi veselských divů". Na přelomu tisíciletí se kotelna na pevná paliva ve středu města stala nadále neudržitelnou  a došlo k majetkovým změnám celého komplexu. Na místě uhelny  vznikl první veselský supermarket, z kotelny pak restaurace s bowlingovou hernou.

Snímek z období 80.let min.století

Snímek pořízen v  červenci 2016

Snímek pořízen v listopadu 2019

Snímek vlevo : osmdesátá léta minulého století. Kulturní dům i Panský dvůr čekají na investice. Dočkají se až v první dekádě nového století.

Pouhé tři roky dělí  dobu pořízení snímků uprostřed a zcela vpravo z náměstí Míru. Zachycují kontroverzní změnu jak v uspořádání, tak ve funkčnosti centrálního prostoru města. Bylo nutno jej revitalizovat, v tom se asi shodneme všichni. Způsob, jakým se toho zhostila radnice, bude už  zřejmě natrvalo rozdělovat veřejné mínění.

Panoramatický náhled na původní stav křížení komunikací I/51 a I/55 . Podobný snímek zobrazující nový stav, není k dispozici.

Někdo možná postrádá podélná parkovací místa podél silnice I/55, průjezdnost křižovatek se ale po  rekonstrukci podstatně zlepšila.

Poslední velká změna, navíc v úplném středu města. Po více než roce náročných a komplikovaných prací, byl 9. září 2022 konečně spuštěn provoz na okružních křižovatkách silnic I/54 a I/55. 


Veselí nad Moravou, 10.října 2023

Autor článku : Vilém Reichsfeld