Veselským politikům do nového roku

„Pavel Bouda:Funkci místostarosty přijímám s pokorou.“ Tak zní nadpis článku v prvních Veselských listech roku 2019. Bohužel  Pavle, nemohu tomu věřit. Zase už to zneužívané slovo „pokora“. Skoro se mi chce zarýmovat „pokora je potvora“. Poslouží dle potřeby každému politikovi, zejména po jeho jmenování do funkce. Ale ještě se k tomu za chvíli vrátím.

S Pavlem se známe dost dlouho na to, abychom o sobě mohli říct, že jsme kámoši, snad i přátelé a doufám, že to nezmění ani tento článek. Navíc máme společného koníčka, o kterém Pavel, kterého vystavování stále ještě baví (na rozdíl ode mne) mluví na konci rozhovoru.

Nejen já, ale i dost dalších lidí si tady myslí, že nejvhodnějším kandidátem na úřad starosty ve Veselí je právě Pavel Bouda. Není to ani Evelína, která se jako lídr ODS a uchazečka o post starosty ve volební kampani prezentovala, ani pan Kolář, který se tak rovněž prezentoval za TOP09 a starostou se pak skutečně stal. Tato funkce není v takovém městě jako je to naše (a kde vlastně ano), vhodná  pro lidi, kteří tak bezostyšně prosazují svoji moc způsoby, jak to činí pan Kolář.

Jak první zasedání zastupitelstva ( o kterém se tady již psalo), tak druhé totiž dokázaly, že  manýry, které nepatří do rejstříku solidního politického lídra nový starosta ovládá a neváhá je kdykoliv a proti komukoliv použít v domnění, že si tak lépe ohlídá své zájmy, nebo se pomstí.

Pusťte si záznam ze zasedání 2.zastupitelstva města Veselí nad Moravou(http://www.veseli-nad-moravou.cz/html/soubory/ZMV/2018-2022/02/HerSie/HerSieHtml5.html), bod 21.Závěr, čas 16:34:26. Jeho obsahem je dotaz Prof.Ohlídala na starostu Koláře.

Předesílám, že kontrolní výbor bývá všude z podstaty věci (opozice kontroluje koalici) přenecháván jako jediný jak vedením, tak i většinou jeho členů právě opozici. Není na to právní nárok, ale je to v podstatě nepsané pravidlo.

Dotaz zhruba zní takto: Příteli starosto vidím dvě negativa, šmouhy v obsazení kontrolního výboru, kde má převahu koalice oproti všem zvyklostem a to v poměru 4 : 3. Navíc dva ze čtyř členů koalice jsou právníci zaměstnaní Městským úřadem. Konflikt zájmů, kontrolují sami sebe a svoji práci.

Dotaz Prof.Ohlídal : Proč k tomu došlo?

Odpověď starosta Kolář: Proto, že zastupitelstvo schválilo.

Jak prosté, milý Watsone.

Zastupitelstvo tedy schválilo něco, co se prostě nedělá a já to klidně pojmenuji jako zneužití moci. Prostě uděláme si, co jen chceme. A kdo schvaluje Pavle takové věci, že nedá opozici, která volby prohrála ani ten „pohrabek“, který jí sice ne podle práva, ale z důvodu velkorysosti vítěze náleží, ten jednoduše nemá právo mluvit o pokoře. Ta je totiž ctností a znamená především skromné chování, nesobeckost a respektování druhých. Přesně v rozporu s tím, pro co jsi hlasoval. A nejedná se jenom o Boudu, ale opět celou koalici, která si zřejmě dost často ani neuvědomuje, pro co hlasuje a spoléhá na to, co je jí k hlasování předloženo starostou Kolářem, potažmo radou města. A bohužel, ve svůj neprospěch tak hlasovala i část opozice. 

To, co jste odhlasovali, nemá v dějinách zdejší komunální politiky obdobu. Nutně si kladu otázku, jak pevný se asi cítí starosta Kolář v „kramflekách“, když bazíruje i na takových maličkostech.

Nicméně první schůze kontrolního výboru proběhla „v přátelském duchu“, jak nám sdělil ve své zprávě „vůdce“ opozice a předseda kontrolního výboru Mirek Mořický, za což mu starosta nezapomněl blahosklonně poděkovat. Opravdová šaráda, přehlídka loajality. Starosta může být spokojen, kontrolní výbor mu šlape jak na drátkách.

Při kontrole úkolů, která probíhá na začátku programu zastupitelstva byl zastupitelem Hanákem položen (čas 15:20:38 výše uvedeného webového odkazu) rovněž dotaz týkající se vyrovnání dlužných částek společností Wessels v kauze zámek.

Hrubý obsah pro ty, kteří nechtějí hledat na webu :

Kolář: Dlužná částka za nájemné byla uhrazena. Soud o náhradu hmotné škody (zahradnictví a Salajka) probíhá.

Kozumplík: Veškeré snahy o osobní jednání s panem Hamašem od doby, kdy začal probíhat soud byly marné. Bohužel.

Skutečnost je taková, že společnost Wessels své dluhy vůči městu již vyrovnala. Naopak město se společností Wessels první spor u Okresního soudu v Hodoníně dne 31.8.2018 prohrálo (žaloba byla zamítnuta) a je povinno zaplatit žalované straně, tedy společnosti Wessels náhradu nákladů řízení ve výši 135 138 Kč. Město se proti tomuto rozsudku odvolalo ke krajskému soudu.

Podle vyjádření zástupce společnosti Wessels s.r.o. se mohou v případě neúspěchu zmíněného odvolání a také dalšího podobného prohraného soudního sporu  ve věci Salajky poplatky vyšplhat až k částce 600 000Kč k tíži města Veselí nad Moravou.

Ve vyjádření zastupitele Kozumplíka týkajícím se osobního jednání s panem Hamašem postrádám jedno slůvko a to „pochopitelně“.  Znění odpovědi by tedy správně bylo „Veškeré snahy o osobní jednání s panem Hamašem od doby, kdy začal probíhat soud byly pochopitelně marné.“ Co jiného taky dodat při těch totálně zničených vztazích? Na zámku se po další čtyři roky zase nic nepohne. Bohužel.

Přes všechno to, co v tomto článku stojí, přeji všem zastupitelům, čtenářům těchto webových stránek a všem veselanům klid, pohodu, splněná přání a hlavně dobré zdraví v roce 2019.


Ve Veselí nad Moravou, 1.ledna 2019

Autor článku : Vilém Reichsfeld