Vizitka osmileté práce vedení města : dopadli jsme jako hubkaři.

Jsme v kvalitě života v našem městě milí občané až na 175.místě ze 206 obcí, kterým byla svěřena rozšířená působnost. Tak zní bohužel výsledek celostátního průzkumu nazvaného Obce v datech. Už jste o něm slyšeli?

Podepsala se na tom zásadně naprosto nekvalitní, neprofesionální, jednoduše špatně odvedená práce vedení města za posledních osm let. Navzdory všem krásným slovům o plnění skvělých volebních programů a stovkám milionů proinvestovaných korun. Voliči věnovali svou důvěru nesprávným lidem.

Nemohu si odpustit, abych nevyužil situace, a nerýpnul si na tomto místě do starosty našeho města Petra Koláře, který nikdy nevynechá sebemenší příležitost, aby nementoroval práci svých politických protivníků. Budiž mu to připomínkou, s jakou lehkostí se dá shodit práce jiných. 

Takže nyní prosím titulek článku a ta slova tučným písmem pod obrázkem opět zapomeňte, protože je to samozřejmě účelově podaný nesmysl. Hájím tady v tomto případě město, protože ten průzkum je hloupost, jaké rovno není. Následující odstavec tučným písmem je však již míněn naprosto vážně.

Musím totiž zkritizovat farizejskou netečnost vedení města v tomto a podobných případech, kdy zpráva vyznívá v neprospěch vedení města. Na webu města a ve Veselských listech se s humbukem prodává každá maličkost, která se podařila a v tomto smyslu se přebírají i některé zprávy z Hodonínského deníku. V opačném případě, jako je tento celostátní průzkum však panuje hrobové ticho. Vedení města o tom samozřejmě ví, ale hraje mrtvého brouka. Aby se někdo z vedení města, či tiskový mluvčí chopil klávesnice a sdělil názor na ne právě populární skutečnost, to se ještě nestalo. Myslí si snad vedení města, že vše pro něj vyznívá jen pozitivně? K čemu vůbec má oddělení pro vnitřní a vnější vztahy? Komunikační bída pánové z vedení a strkání hlavy do písku, tak se to dá nazvat! Nenuťte se každý měsíc do psaní optimistických a chlácholivých editorialů. Sdělte namísto toho občanům něco, co by je skutečně mohlo zajímat, byť to není právě pozitivní. Třeba jak to bude dál s městskou policií, kde se prý nyní uplatňují "nové trendy" a je to i velmi poznat, protože je v rozkladu. Sdělte, kdy se budou opravovat silnice a místní komunikace, které jsou místy ve strašlivém stavu, kdy konečně zmizí ten bordel kolem popelnic na Orlovně i jinde a co uděláte pro nápravu takových nedostatků, proč se nesnažíte o výstavbu bytů, třeba proto, aby lidé neodcházeli z města bydlet jinam, což je obrovský problém města (tam nepočítám plánované byty na náměstí Míru, které si asi bude těžko normální občan moci dovolit), kdy a jak budete řešit parkování ve středu města a v Chaloupkách. Víte o těchto problémech vůbec? Nebo je ignorujete? Nebo je na tom tučném úvodníku přece jen něco pravdy?

A nyní zpět k tématu samotnému. Tak, jak to udělal zmíněný průzkum, se prostě kvalita života a spokojenost občanů, nedá posuzovat a vyhodnocovat. Ta se jednoduše nedá vtěsnat do domečků a indexů a už vůbec ne s tak hloupě nastavenými kritérii.

Dozvídáme se o výsledku zmíněného průzkumu z mnoha stran. Mě k myšlence napsat k tomu pár řádků přivedl Hodonínský deník, který jsem tady nedávno kvůli jeho nekvalitním informacím dost nepěkně, ale myslím oprávněně otituloval.

Tentokrát u něj chyby nehledám, všechny údaje jsou beztoho převzaty z webu Obce v datech, ale jednu všeobecnou a zásadní připomínku přece jenom mám. Týká se věty :“Analytici hodnotili téměř třicet faktorů, které mají vliv na kvalitu života“. Ta mně hnula pořádně žlučí.

Slova jako experti, specialisté a v tomto případě tedy analytici ve mně vzbuzují „předsudečně“(tento výraz se dnes zavádí a bude součástí slovníku nové, politické inkvizice) nedůvěru a navozují důvod, být opatrný, co se jejich závěrů, či rad týká. Vzpomeňte si třeba na "expertní" odhady výsledků voleb, o kterých se raději po volbách více nemluví, nebo rad a názorů politických analytiků v různých situacích a odhadech vývoje ve srovnání s pozdějšími řešeními konkrétní situace, kterou posuzovali. 

Když jsem si nalistoval nám připadnuvší 175. místo, vzdal jsem po chvilce identifikaci našeho města na přiloženém fotu (hledal jsem jej v dáli). Je to totiž pouze ilustrační foto. Některá města mají v žebříčku výsledků své typické foto, jiná bohužel jen to ilustrační ( takových je 35 z celkových 206 ). Nemá smysl to dál rozebírat, ale potvrzuje to jenom výše uvedený názor o práci expertů a podobných kapacit. Získat nějaký výstižný snímek města v digitální době je práce v řádu minut. Je nepřijatelné, že některá města jsou zde výstižně vyobrazena, spoustě z těch 206 obcí však bylo přisouzeno pouze ilustrační foto. Hodnotím to jako ubohost a hrubý nedostatek ze strany oněch "analytiků".

Fenomenální "úspěch" zaznamenalo naše město v hodnocení Index kapacity základních škol, což znamená, že máme nadprůměrné možnosti umístit do škol nové žáky. Máme zde 1.místo v celé ČR a plný počet bodů. Celkový vítěz v této soutěž, město Říčany je až na místě 201., tedy pátý od konce. A víte proč jsme v této kategorii vyhráli? Protože v kategorii Index stěhování mladých jsme skončili na 136. místě a v kategorii Index přírůstku obyvatelstva dokonce až na 196. místě, tedy desátí od konce. Jinými slovy, to „krásné“ 1. místo je smutným důsledkem toho, že z našeho města odchází mladí lidé, či žádní noví nepřichází a také toho, že je zde malá porodnost. Naše 1.místo je tedy ve skutečnosti velkou prohrou. Oba související indexy jsou v těžkém a pro budoucnost města neblahém propadu. Z toho plyne, že nazírat na tuto problematiku očima statistiků je prostě zrůdné. Potřebujete další důkaz o logičnosti a smysluplnosti tohoto zbytečného průzkumu?

Jen pár příkladů z hodnocení :

Kategorie Index praktických lékařů, kriteria k hodnocení : Počet ordinací praktických lékařů v dojezdové vzdálenosti do 30 minut autem od radnice obce a počet ordinací praktických lékařů na území obce vztažený na počet obyvatel.

Kolik myslíte, že bude praktických lékařů v dojezdové vzdálenosti do 30 minut autem od radnice obce? Správně, budou to všichni praktičtí lékaři okresu Hodonín, všichni obvoďáci z Uherského Hradiště a jistě i pár dalších. Tohle je přece naprostý blábol. Jakou logiku má vymezení toho okruhu? Který z mimoveselských lékařů by vás asi ošetřil? Že je obvoďáků ve Veselí málo víme, ale změnit to musí někdo jiný, ne samospráva města, ta tomu může být maximálně nápomocna.

Index dětských lékařů : tatáž kritéria, stejný nesmysl

Index dojezdu do nemocnice, kritérium : Doba nezbytná na dojetí k nejbližší nemocnici/ fakultní nemocnici od radnice obce.

Jaká ta doba má být se neuvádí. Do 20 minut se však dá dojet do nemocnic v Hodoníně, Kyjově a Uherském Hradišti. Je to málo, nebo moc? Já bych ze zkušenosti řekl, že to stačí navýsost, jsem s tím naprosto spokojený. 

Index lékáren stejná kritéria jako u lékařů. Myslím, že jich máme dostatek. Aby byli analytici spokojeni a dobře nás hodnotili, museli bychom namísto dnešních čtyř lékáren mít 12, nebo 15? Straší snad někomu ve věži?

V přiložených šesti tabulkách jsou vyznačeny u jednotlivých indexů dobrá umístění v rámci kraje, či dokonce celé České republiky (do 10.místa).

Kapitolu životní prostředí přeskočím, nemá smysl s ní ztrácet čas. Aby totiž byli analytici spokojeni a hodnotili nás slušně, museli bychom vyhlásit několik větších chráněných území a zavřít i těch pár firem, které tady ještě zůstaly.

Tak snad obor pracovních příležitostí a sociální. Celá republika a také obce, včetně té naší hledají pracovníky v cizině, kdo má zájem, práci vždy najde. Má vůbec ještě smysl, aby analytici plýtvali svým drahým časem, chtíc to posuzovat? 

Dále indexy supermarketů, bankomatů, restaurací, kin ty s kritérii dojezdnosti do 30minut a dále silniční sítě, železniční sítě, konče hazardem a již výše jmenovanými dvěma indexy, které přispěly k našemu jedinému smutnému vítězství. Chybí snad ve Veselí ještě další super/hypermarket, další bankomat, restaurace, či ještě jedno kino? Jediné přání bych měl u těch restaurací, totiž aby tady přibyla jedna alespoň s úrovní bzeneckého "Liďáku", či "Bety", nebo strážnické "Pod věží". To jen tak mimo rámec.

Shrnu-li mé poznatky z mého nikterak obsáhlého průzkumu našeho umístění a negativ, které nám přisoudil, musím se přidat k hodnocení, které k němu zaujímá Znojmo. To skončilo ještě o 11 míst níže, než naše město. Většina z nás by asi před tímto průzkumem řekla : panečku, to je bezvadné město k žití. Co tam chybí? A podívejte se, na co analytici přišli! V celkovém žebříčku je na 186. místě. „Projekt považujeme za povrchní a nedopracovaný, postrádá potřebnou kvalitu a relevantní data. Jsou zde smíchané indexy, z nichž spoustu vůbec nemůžeme ovlivnit. Zvláštní je zejména Index chráněných území. Jsme až na 170. místě, přitom Národní park Podyjí máme za humny a navazuje přímo na hranice historického města,“ zpochybnila mluvčí města Zuzana Pastrňáková.

Doplnil bych snad jen jediné. Průzkum neřekl nic, co by se tady nevědělo a o čem by se nepřemýšlelo. Zase pouze jeden naprosto zbytečný a určitě skvěle zaplacený produkt (vypracovala jej společnost s ručením omezeným), který městům nesdělí nic, co by jim pomohlo, co by sama nevěděla, zaseje zlé sémě ve vztazích mezi městy a možná i jejich obyvateli, tedy pokud tito vůbec postřehli, že jim analytici věnovali tolik svého vzácného času.

Starosta vítězné obce může být spokojen. Jeho obci se dostalo výborné reklamy od soukromé firmy, která ten hloupý a zbytečný průzkum zpracovala a stát jej ochotně a jistě i dobře zaplatil. Na rozdíl od něj jsem však v projektu Obce v datech žádný výstup, který by měl pro naše město praktický význam nenašel.

Kupodivu jsem nikde nenašel ani zmínku, týkající se bezpečnosti obyvatel, nebo s tím související poznatky z pohledu Policie ČR. To zřejmě pro analytiky není něco, co by souviselo s kvalitou života. Možná to také vynechali proto, že si nevěděli rady s metodikou, či konstatovali, že v celé zemi je situace tak dobrá, že se tím není zapotřebí zabývat. I to svědčí o kvalitě průzkumu.

Stále si myslím, že jediný správný pohled na město a jeho potřeby mohou mít pouze jeho obyvatelé. V jejich názoru je potenciál potřebný k vytváření podmínek dalšího rozvoje města a naplnění potřeb jeho občanů. Jde jen o to, jej správně využít.


Ve Veselí nad Moravou, 27.srpna 2019

Autor článku : Vilém Reichsfeld