vyslov se a Kritizuj, až budeš osloven

A pouze tolik, kolik ti k tomu dáme prostoru.

Jednomu bývalému zastupiteli se nelíbilo, a slyšel to i od lidí, se kterými hovoří, že Veselské listy jsou pouze hlásnou troubou zdejší radnice. Prezentují a oslavují prý pouze úspěchy jejího vedení a vládnoucí koalice. O tom, co se nepodařilo a co je hodno kritiky nikde ani slůvko.

A tak to přednesl na kontrolním výboru, jehož je členem a věci se začaly po "demokraticku" hýbat. Nejen opozičním, ale i koaličním zastupitelům bude nově umožněno ve Veselských listech publikovat. 

Hned k tomu zasedla Veselská redakční rada, která na své 32.schůzi zúřadovala celou příspěvkovou problematiku takto :

Občané města byli radou samozřejmě opomenuti, ti v zápise zmíněni nejsou a nepočítá se s nimi ani v "Pravidlech pro zveřejňování příspěvků ve VL". Beztoho, až na naprosté výjimky nikdo nepíše (možná pro to nemá důvod, možná se to považuje za házení hrachu na zeď ).

Přiznám se, že jsem se do toho příspěvkování docela hrnul a v předstihu jsem dodal článek, který se zabývá kritickým hodnocením investičních počinů města.

Tvrdě jsem narazil, protože byl příliš dlouhý. A také proto, že ještě neexistoval úřední "voršrift", jak se to s těmi příspěvky bude praktikovat. Ten byl vydán až 14.července 2021. Radnice v něm myslí na příspěvečky v rozsahu kolem 1 500 znaků, což je délka sloupečků starosty, či místostarostů v jednotlivých číslech VL. Co se asi dá popsat v tak malém formátu? Přečtěte si ta pravidla vážení občané, a těšte se na hojné kritické příspěvky zastupitelů, "jejichž pořadí bude určeno dle počtu hlasů získaných v komunálních volbách". Dokonale zúřadováno!

Proč už zase mám pocit marnosti, když Veselská redakční rada v duchu úředního šimla, možná se zlým úmyslem, možná pouze v duchu dnes tak rozbujelého usměrňování, omezování a regulování všeho možného hází ještě ani ne rozjeté možnosti vyjádření jiného, než radnici konvenujícího názoru klacky pod nohy? U toho bigotního byrokratického rozhodování jsou lidé, jejichž politické strany se teď před volbami každodenně v médiích buší do prsou, jak omezí byrokracii a zeštíhlí úřednický aparát. To jim opravdu máme věřit, když se chovají přesně naopak? Členové Redakční rady Veselských listů, kteří dospěli k takovým pravidlům zřejmě nepochopili ani základní princip toho, proč má někdo potřebu sdělit ať již pozitivní, nebo negativní poznatek k práci radnice, či jiný, který souvisí se samosprávou a životem ve městě. To se přece měsíce neplánuje, ale většinou to bývá spontánní rozhodnutí vycházející z aktuální potřeby a stavu věcí. To jako budou koaliční zastupitelé vyvažovat případné kritické názory opozice? Máte tam na té radnici obavy z kritiky, nebo proč to děláte? Říká se, že pan starosta neponechává nic náhodě a všechno si, jak se říká "ošetří". Je to tak i v tomto případě? Konzultovala to snad předsedkyně redakční rady s panem starostou?

Pamatuju naštěstí dobu, kdy ve většině socialistického denního tisku byla čtenářům dána možnost vyjádřit se k problémům, pochválit i kritizovat. "Z dopisů čtenářů", "Napsali nám ...". Tak, a podobně se ty sloupečky v těch socialistických novinách a časopisech jmenovaly. Politika a strana se samozřejmě kritizovat nedala, ale jinak s tím žádný problém nebyl, pokud to byla kritika věcná a neurážlivá. Režim tím chtěl jistě také podpořit dojem plurality názorů a svobody slova v socialistickém zřízení. Občas se u článků objevilo "redakčně kráceno", když byl příliš dlouhý. Ale aby někdo pro to dopisování vymýšlel pořadníky, omezovací, či jakákoliv jiná pravidla? To tehdy ani prakticky nebylo možné. To jako budu přispěvatelé muset měsíce čekat (celkem 21 zastupitelů : 4 oslovení měsíčně = přijít na řadu jednou za 5 měsíců!) až na ně dojde podle radničních pravidel řada, když se chtějí vyjádřit k aktuálnímu problému? 

Kam se na vás redakční rado za to, jakou jste vymysleli zrůdnost hrabou komunističtí soudruzi!                      Nejen v podobných  souvislostech dnes srovnávají občané této země proklínaný socialismus s dnešní zparchantělou dobou. Bohužel to vychází čím dál častěji v její neprospěch! Přispívají k tomu bohužel také lidé jako vy!


Veselí nad Moravou, 5.srpna 2021

Autor článku : Vilém Reichsfeld