Význam letošních komunálních voleb

Kvapem se blíží zářijové komunální volby, které budou tentokrát mimořádně významné. Budou se totiž konat v době působení pravicové vlády Petra Fialy, která má jeden primát ve srovnání s přecházejícími vládami.

Jen necelého půl roku po svém jmenování jí hrozí porušení sociálního smíru v naší společnosti. Tato vláda složená z ministrů pěti koaličních stran se totiž projevila jako vláda asociální a v mnohých směrech i nekompetentní. V současnosti se tato vláda staví k negativnímu ekonomickému a společenskému vývoji spojenému s rychlým růstem cen energií, potravin a dalšího zboží a tím i inflace velmi liknavě. To, že je Česká republika ve výši inflace na třetím místě v Evropské unii hned za Litvou a Estonskem, o něčem svědčí. Zkrocení inflace by mělo být vládní prioritou, protože její neustálý růst musí mít nutně v blízké budoucnosti za následek krizi našeho hospodářství a výrazný pokles životní úrovně velké části našich občanů. Měla by si vzít příklad z vlád většiny evropských států, které bojují s inflací a jejími důsledky daleko účinněji pomocí plošných opatření. Česká vláda však stále dává přednost tzv. adresné pomoci potřebným. 

Vládu lze samozřejmě pochválit za zvýšení přídavků na děti, zvýšení životního a existenčního minima o deset procent, zvýšení porodného, zvýšení doplatku na bydlení pro nejchudší a několik dalších pozitivních kroků. Vláda však pečlivě dbá na to, aby se nepřilepšilo občanům, kteří momentálně nejsou v obtížné či kritické existenční situaci. Současná rostoucí inflace rychle snižuje životní úroveň všech, což se však nejvíce projeví u nízkopříjmových a středněpříjmových skupin obyvatelstva. Tento fakt může časem způsobit, že i lidé nyní tvořící střední třídu, tj. učitelé, pracovníci v kulturní  i sociální oblasti a další, naprosto zchudnou a spadnou do stále rostoucí skupiny frustrovaných občanů.

Daleko rozumnější by byla některá dlouhodobější plošná opatření zlepšující životní situaci všem. Například zrušení nebo snížení daně z přidané hodnoty na některé potraviny a jiné komodity na určitou dobu, nebo snížení daní pro některé skupiny obyvatelstva by patřily k takovým vhodným plošným opatřením. Možnost tohoto přístupu dokazují podstatně nižší ceny potravin, pohonných hmot a jiného zboží v Polsku ve srovnání s naší republikou.  Inflace také mimo jiného dusí i firmy, takže úspěšný boj vlády s ní by byl jednoznačným kladem i pro naši výrobní sféru. Nevůli zavést plošné finanční kompenzace vládní kabinet zdůvodňuje různými ideologicky zabarvenými formulacemi jako například, že by se tímto zatížila budoucnost našich dětí, které za nás budou platit naše dluhy. Samozřejmě je nutné šetřit, ale rozumným způsobem zabraňujícím budoucím škodám. Jaká čeká naše děti budoucnost, když v důsledku současné vládní politiky budou vyrůstat v chudobě? Copak pravicoví politici nevědí, že sociální původ určuje pracovní uplatnění a životní úroveň lidí v dospělosti? ​​​​​​​

Navíc současná vláda chystá na naši mladou generaci jeden podraz. Vláda chce zavést to, aby lidé s jakýmkoli ukončeným magisterským vzděláním mohli učit jako plně hodnotní učitelé na druhém stupni základních škol a ve všeobecně vzdělávacích předmětech na středních školách. To je stejné, jako kdyby např. magistr farmacie mohl léčit pacienty nemocné rakovinou. Kabinet tím dosáhne degradace vzdělání v ČR. Nejen ministr školství Gazdík, ale i jiní ministři prokazují svoji nekompetentnost. Příkladem je ministr Bartoš, který v deníku Právo (sobota 23. dubna 2022) tvrdí, že pomoc Ukrajincům není na úkor našich lidí. Ve stejném výtisku tohoto deníku se však objevilo, že základní škola v Berouně dává ve svých třídách přednost v umístění dětem ukrajinských běženců před českými dětmi z okolních obcí.

Starostka Berouna to zdůvodňuje tím, že Beroun nemá žádnou povinnost zajistit místa pro děti z okolních obcí, i když se to dříve dělávalo a tyto obce se v důsledku tohoto kroku vedení Berouna dostanou do téměř neřešitelného problému. Samozřejmě, je nutné poskytnout plnohodnotnou pomoc všem ukrajinským uprchlíkům, ale skutečně by na ni neměli doplácet čeští občané. To by mohlo v budoucnosti vyvolat napětí mezi oběma etniky, což je nežádoucí.  

Pokud současná vláda nezmění své počínání v sociální oblasti, nedokáže se vyrovnat s růstem drahoty a inflace, nenastolí nové prorůstové projekty v našem průmyslu a zemědělství prostřednictvím podpory výzkumu, vývoje a inovací a podobně, pak může čekat odpor občanů v podobě demonstrací, stávek a blokád, jak o tom již teď hovoří představitelé odborů. Potom se může dočkat i předčasného odchodu ze Strakovy akademie.

Podzimní komunální volby mohou být prvním závažnějším testem, ve kterém voliči mohou jasně vyjádřit svůj odmítavý postoj k dosavadnímu vládnutí Fialovy vlády v této mimořádně složité době. Proto jsou tyto komunální volby významnější, než komunální volby v minulosti.


Veselí nad Moravou, 15.května 2022

Autor článku : Ivan Ohlídal

Prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc. je vysokoškolským učitelem, pracuje na Masarykově univerzitě v Brně, je členem ČSSD. V letech 1998 až 2018 byl zastupitelem ve Veselí nad Moravou, v letech 2000 až 2004 byl členem Zastupitelstva Jihomoravského kraje, v letech 2006 až 2013 byl poslancem PČR, v letech 2013 až 2017 pracoval jako poradce premiéra B. Sobotky pro oblast vědy a vysokých škol. Kandiduje v podzimních komunálních volbách ve Veselí nad Moravou.