Zámecký park dnes a zítra

Pro mnoho Veselanů je Zámecký park jistě jedním z nejkrásnějších míst v našem městě. Před nadcházejícími komunálními volbami se nepochybně proto stojí zamyslet nad současným stavem i budoucností tohoto nesmírně hodnotného prostoru, jenž je cílem procházek a dalších volnočasových aktivit pro množství občanů.

V posledních letech zažil park několik změn. Mimo umístění několika zábavních prvků (např. bludiště) byla největším zásahem do jeho současné podoby revitalizace Bažantnice, která zásadním způsobem změnila vzhled této části parku. U množství občanů jistě vyvolává tato změna otázku, zda byla nutná, případně zda byla nutná v rozsahu, ve kterém proběhla. Nějaká forma zásahu do poměrně přebujelého porostu na místě jistě byla, a to ať už pro přírodní vývoj prostoru (např. odstranění invazivních druhů stromů), tak i pro bezpečnost návštěvníků (odstranění nebezpečných dřevin). Celá revitalizace byla pojata jako akce na záchranu vzácných druhů hmyzu, nicméně ostatním druhům takováto pozornost věnována nebyla a zůstává otázkou, jestli nebyl hmyz při ochraně výrazně upřednostněn před jinými druhy živočichů. Při veřejné debatě na městském úřadu nebyli zástupci města schopni své záměry uspokojivě obhájit a nakonec se nezmohli na nic jiného, než na trapné vyhrožování, že pokud revitalizace neproběhne v navržené podobě, tak vstup do Bažantnice zakážou. Odůvodnění starostí o bezpečnost občanů působí ve stínu reality naprosto směšně. Nejenže o stav Bažantnice se před revitalizací mnoho let nikdo nezajímal (její zanedbání bylo značné a občanům byl i přes to do ní umožněn vstup, aniž by kdokoliv jen vzdechl po jejich bezpečnosti), ale i po samotné revitalizaci byla na místě ponechána pro hmyz torza trouchnivějících stromů, jejichž nebezpečností se radnice před tím tak ráda oháněla. Celá revitalizační akce byla pak provedena v  krátkém časovém intervalu, při kterém došlo během dvou let k odstranění velkého množství stromů, což způsobilo enormní ránu do tamního ekosystému. Rozložení do více let mohlo zmírnit prudké změny a dát celému prostoru větší příležitost k postupné regeneraci. Stojí za to také zmínit, že Bažantnice je součástí městské památkové zóny, a proto je na pováženou, jestli byl při revitalizaci zachován její historický ráz.

Budování cest v Bažantnici je pak dalším příkladem nepromyšlenosti kroků vedení města. Původní cesty byly extrémně zúženy a to až do takové míry, že se na cestu sotva vejdou dva vedle sebe jdoucí lidé (o rodičích s kočárky ani nemluvě).

                                          Na obrázku je patrné značné nesmyslné zúžení nové cesty oproti                                             prostoru cesty původní (udusaná hlína vpravo), stav v květnu 2022

Zámecký park nabízí do budoucna pro naše město značné možnosti zejména na poli volnočasových aktivit a kultury. Ani přes nákladnou (a bohužel nepovedenou) rekonstrukci se náměstí Míru nezdá být vhodným místem pro konání velkých kulturních akcí, jak se nám současné vedení města snaží vnutit (situování akcí do centra města ztrpčuje životy v blízkosti žijícím občanům předimenzovaným osvětlením a hlukem, obrovské masy kovu a betonu zapříčiňují, že se na náměstí nedá v létě kvůli vysokým teplotám vydržet). Zámecký park, a to zejména prostor před Orchestrou, nabízí proto přijatelnou alternativu a příjemný prostor pro konání některých akcí. Vždyť tomu není tak dávno, kdy byl park dějištěm pravidelných společenských událostí, které byly oblíbené mezi širokým obyvatelstvem Veselí. V budoucnu by bylo proto jistě možné některé z akcí přesunout do tohoto velkorysého a působivého prostředí. Je samozřejmostí, že četnost a druh akcí, které by byly v parku případně pořádány, by byly pečlivě zváženy, aby nedocházelo k poškozování přírody. Pár akcí za celé léto by přírodě jistě neublížilo.

V parku stále také zůstává místo pro budování dalších zajímavých prvků a celkový rozvoj tohoto veřejného prostoru tak, aby byla nadále zachována pro naše město nenahraditelná přírodní hodnota, ale také aby byl vstřícný k občanům. Protože kde jinde než v parku by se měli lidé a příroda setkávat ve vzájemné symbióze?


Veselí nad Moravou, 28.června 2022

Autor článku : Marek Galuška, student