Zásadním problémem města je doprava

V úvodníku tohoto webu už jsem se o tom zmínil. Naše město vzkvétá a podařilo se mu v posledních letech zbavit téměř všech velkých problémů, které jej ještě nedávno trápily. 

Zámek, to je samostatná kapitola a myslím, že ve velkém článku o něm je jeho příběh dostatečně a doufám, že i objektivně popsán. Problém se zámkem je však na rozdíl od problému s dopravou "snadno" řešitelný. Je to totiž, na rozdíl od vyřešení problému s dopravou pouze otázka financí. Ale k tomu se ještě dostaneme.

Podjezd

Každý, kdo po městě jezdí, vidí jeho velký základní handicap, kterým je jeho rozdělení železniční tratí Brno - Trenčanská Teplá a jeho propojení přes výškově nevyhovující podjezd pod touto tratí. Je vlastně jediným, "téměř" vhodným pro veškerou silniční dopravu s výškovým omezením pro vozidla vyšší než 3,9m.

Tento podjezd, spolu s nedávno zrekonstruovaným přejezdem přes tutéž trať z ulice Na Drahách na sídliště Hutník, tvoří jediná dvě využitelná propojení mezi dvěma, zhruba stejně zalidněnými částmi města. Pokud se v myší díře "nesekne" kamion, který si bláhově myslel, že jí projede, přestože je vyšší, vcelku to funguje. Žil jsem až donedávna v představě, že v rámci obrovské investiční akce, která probíhá na zařízeních železnice, včetně nádraží, na území města i mimo něj, bude výška tohoto podjezdu upravena tak, aby odpovídala všem nárokům silniční dopravy a normám. Silnice i železnice spadají pod jeden resort a tak by se snad dalo doufat, že se tam o problému ví a bude se řešit. Bohužel, nestane se tak a tento problém bude zatěžovat město i nadále! Když jsem se na patřičných místech zeptal, proč se to neřeší najednou, bylo mně v nadsázce řečeno, že do toho zatahuji zdravý selský rozum a takhle to prostě v dnešní době nefunguje.

Předmětem této stavby, která se jmenuje Rekonstrukce SZZ (Staničního Zabezpečovacího Zařízení) ve Veselí nad Moravou je rekonstrukce železniční stanice za účelem zvýšení rychlosti průjezdu vlaků, zlepšení komfortu cestujících a zvýšení bezpečnosti železniční dopravy. Celkové náklady jsou obrovské, 1miliarda a 333milionů korun, z čehož dotace z Evropských strukturálních fondů je  892 milionů korun. Stavba by měla být ukončena v listopadu 2018. Mimochodem, všimli jste si, že nádražní hala s celou její infrastrukturou je již od září 2017 uzavřena a nějak se tam stále nedaří pohnout se z místa? 

Další nevýhodou zdejšího systému místních komunikací je absence komunikace souběžné se silnicí I/55, která protíná město v délce kolem 5km a pouze v několika malých úsecích je možný v případě nouze paralelní pohyb, jinak řečeno, možnost objezdu silnice I/55 v nouzových situacích. Krásně je to teď vidět při uzavírce úseku silnice I/55 v úseku od budovy Policie ČR po železniční přejezd v Zarazicích. Naštěstí, a to díky chvályhodnému počinu města je nyní páteřní komunikace areálu Železáren v jeho majetku a tak ji mohou místní používat jako objezdovou pro dopravu do Zarazic i zpět. Co ale asi každý, kdo po ní a pak i po navazující panelovce mimo areál jede okamžitě zjistí, je zoufalý stav jejího povrchu. Mám za to, že komunikace má dobrou statiku i skladbu, navíc je široká a rovná a poškozen je pouze její betonový povrch, který je vydrolen. Jízda po ní je však utrpení. Škoda, že město nevyužilo nynější situaci a společně s ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic) a firmou Eurovia, která má v areálu Železáren centrální deponii zeminy a vozovku hojně využívá, nenechalo a zřejmě ani po ukončení opravy silnice I/55 nenechá komunikaci přetáhnout asfaltovým kobercem.

Tato komunikace patří ke komunikacím místním a bohužel je nutno konstatovat, že ani ty se nenachází v příliš dobré kondici. Jsou v nich díry, vyjeté koleje a jsou neudržované. Trsy trávy a plevele, které vyrůstají u obrubníků a v době vegetace dorůstají místy do výše půl metru. Totéž platí i pro silnice I.třídy. Na jejich krajnicích je nános prachu a bláta, kterého si nikdo nevšímá. Údržba zmíněných komunikací, ke kterým je nutné počítat i chodníky a cyklostezky, bohužel v tomto městě vázne. Některé nové jsou masívně zarostlé travou a plazivým plevelem. Bohužel, stížnosti naráží na hradbu mlčení. Už jsem v tomto smyslu dříve poslal stížnost starostovi i řediteli SMV, k nápravě ale zatím nedošlo. Cyklostezky i chodníky se staví stále nové, ale po čase o ně už nikdo nepečuje. Myslím, že nejen na mě už neutuchající budování cyklostezek působí jako posedlost a doplácí na to jiné komunikace, které jsou ve špatném stavu, jsou ale na rozdíl od cyklostezek veřejností hojně využívané.

Okružní křižovatky

V dohledné době by údajně měly být rekonstruovány obě stykové křižovatky ve středu města. Namísto nich by měly vzniknout dvě okružní křižovatky.

Stavba kruhových objezdů by měla začít v roce 2020 a trvat zhruba 12 měsíců. Její náklady činí asi 60milionů korun, spoluúčast města činí přes čtyři miliony korun. Tato částka slouží pro financování chodníků, veřejného osvětlení, cyklostezky a drobných úprav.

O vyřešení dopravy ve středu města se usiluje již téměř 20 let. Ve hře bylo dokonce posunutí křižovatky s výjezdem na Blatnici směrem k Uh.Ostrohu tak, aby komunikace I/54 směrem na Blatnici procházela v zeleném pruhu, mezi tržnicí a bytovými domy v Chaloupkách. Bylo kolem toho hodně vzrušení z řad občanů, studií, diskuzí a úvah. Nakonec se myslím všichni spokojili s tím, že tato varianta byla opuštěna, protože by beztoho nic zásadního pro dopravu ve středu města neřešila. A nevyřeší to bohužel ani již zmíněné kruhové objezdy, které navíc zásadně ovlivní dopravní obslužnost obchodů přiléhajících komunikaci I/55 ve středu města, který již beztoho v oblasti obchodní infrastruktury "schází na úbytě".

Počítejte se mnou : ulice Zámecká - dlouhodobě prázdné velkoplošné obchody, bývalý obchod Koupelny Popelka a vedle, v obou podlažích bývalý Dům obuvi Elko. Ulice Masarykova : celý objekt bývalého Vkusu, naposled obrovská prodejna textilu a v patře velký byt - vše prázdné a nabízeno k prodeji, vedle stojící menší, třípodlažní novostavba téměř prázdná, následuje dům Hodinářství Gajda - obchod zatím v provozu, patro prázdné. Sousední velký objekt bývalé zelinářství - všechny obrovské prostory prázdné a objekt nabízen k prodeji. Vedlejší objekt s obchodem s elektronikou : obchod elektro v provozu, ale obrovská plocha obchodu s nábytkem v patře dlouhodobě prázdná.

Neodpustím si, abych na tomto místě nesdělil, co jsem si poznamenal po jedné návštěvě na ŘSD v Brně (poznámka je 11let stará) :

"Při návštěvě u ředitele ŘSD ing. Jiřího Ruppa a jeho náměstka ing. Miloslava Neckáře za účasti starosty ing. Martina Bedravy, MS ing. Miloše Kozumplíka a MS Viléma Reichsfelda v únoru 2007 bylo oběma zmíněnými představiteli sděleno, že ŘSD nabízela kompletní rekonstrukci křižovatek ve stykovém provedení již v roce 2000. Předcházela tomu veřejná prezentace tohoto záměru na kulturním domě, která se setkala s pozitivním ohlasem od veřejnosti. Odpoledne byli oba představitelé ŘSD pozváni na městský úřad, kde jim vedením města bylo sděleno, že s tímto řešením nesouhlasí a požadují řešení křižovatky ze směru od Blatnice do odsunuté polohy" ( tedy mezi tržnici a sídliště Chaloupky, o kterém již byla řeč).

Názor těchto starých ostřílených vlků a praktiků byl tedy takový, že se nevyhovující křižovatky, které tady do dneška máme, mohly tehdy, za peníze státu zmodernizovat (najížděcí a výjezdné pruhy, mezikřižovatkový prostor, nová konstrukce atd.) a ponechat je nadále v provozu.

Popsané rozhodnutí tehdejšího vedení města bylo počátkem více než 18-ti letého odsunutí problému, který mohl být dávno vyřešen. Jsem přesvědčen o tom, že okružní křižovatky nic zásadního nezmění - počet projíždějících vozidel zůstává stále stejný.

Tolik tedy k místním komunikacím a oběma silnicím I.třídy.

Tranzitní doprava

Skutečné řešení tíživé dopravní situace - vyloučení tranzitní dopravy z města

zdroj :  Facebook  Lepší Veselí nad Moravou 6.října 2014

R55 - DOBRÁ ZPRÁVA PRO VESELÍ
Premiér Bohuslav Sobotka potvrdil výstavbu silnice R55 přes Veselí nad Moravou do roku 2020. Projekt má přinést vyřešení dopravní situace v centru města a nová pracovní místa ve Veselí. Investiční akce již běží a do roku 2016 bude investováno téměř 200 milionů korun. Stavba přinese přes 300 pracovních míst.

předvolební fikce 2014, navíc se zásadním nesmyslem v textu . "výstavbu silnice R55 přes Veselí nad Moravou".(od té doby byly rychlostní komunikace označované písmenem R zrušeny a nyní se nazývají dálnice (D).

Dodávám : kdeže loňské sněhy (sliby) i premiér Sobotka jsou...

Podobných slibů, veledůležitých shromáždění starostů za účasti hejtmanů, ministrů, ředitele ŘSD a dalších funkcionářů bylo nespočet a vystřídalo se za tu dobu již několik vlád. Naposledy před nedávnem ve Strážnici, viz Zpravodaj města Strážnice - květen 2018, strana č.6 

Bohužel, není na místě být v tomto ohledu optimistou. Investiční priority dopravních staveb se stahují k velkým městům. Ke Zlínu se to prosadit podařilo, jak to s výstavbou bude dál, to neví ani ti, kteří by to vědět opravdu měli. Na portálu Youtube jsou ale umístěny poutavé video-vizualizace.

Jedno z podobných setkání viz  TV Slovácko: Uherské Hradiště - Jednání o R55

ŘSD ČR - Dálnice D55, stavba 5507 Babice – Staré Město

ŘSD ČR - Dálnice D55 Staré Město - Moravský Písek

Dokončení v roce 2035+

Je údajně reálné a pravděpodobné, že k pokračování stavby dálnice D55 od napojení v Otrokovické místní části Kvítkovice směrem k Napajedlům v dohledné době dojde a snad se pak tato dálnice ve smyslu zmíněných vizualizací v zatím těžce definovatelném časovém horizontu dostane až k Moravskému Písku.

Pro pokračování D55 Moravský Písek - Rohatec bohužel není provedena ani tato vizualizace. Důvod je prostý. Na tomto úseku je možná známé vedení trasy dálnice, ale to už je asi tak všechno. Projekt se nepřipravuje, nikdo to netlačí a proto se o to zatím nezajímají ani ekologičtí aktivisté, kteří jsou jinak vždy v obraze a v pohotovosti.  

Někdy kolem roku 2010 se udělal jeden časový odhad, kdy by mohla být D55 hotová, na rok 2035. Pak se upravil na 2035+. Myslím, že tento pesimistický odhad je reálný a do tohoto časového období se už vejdou úplně všechny další termíny.

A tady se vracím znovu k těm financím. Jak se říká, není to jen o penězích. Je to za prvé o hodně velkých penězích a za druhé o prosazení tohoto záměru proti jeho nepřátelům, kteří ve Bzenecké Doubravě chrání všechno, mimo zájmů lidí. A ještě jedna poznámka k financování. Dálnice a silnice I.třídy financuje prostřednictvím ŘSD stát, silnice II. a III.tříd financují kraje. A protože stát nemá zájem níže zmíněný obchvat financovat, byl by komunikací II.třídy a musely by jej financovat kraje, na jejichž území by se nacházel, tedy Jihomoravský a Zlínský.

Zhruba od první poloviny devadesátých let 20.století (nevím to přesně) má město Veselí nad Moravou ve svém územním plánu zahrnut dopravní koridor. Prochází mírným obloukem jihovýchodně od města, za Zarazickým statkem, Železárnami, navrhovanou průmyslovou zónou a bývalou traktorkou.

Trasování tohoto obchvatu v našem městě je k nahlédnutí zde.

Navazuje na koridor ve Vnorovech a pokračuje směrem na Uherský Ostroh. Je to územní rezerva pro vybudování místního obchvatu, který by byl v souběhu, případně v kombinaci se silnicí I/55 a byl by určen pro převedení blízké i vzdálené tranzitní dopravy mimo veškeré obce, od Strážnice až po Kunovice, kde by byl napojen na stávající estakádu silnice I/50.

Prozatím pouze futuristický pohled na obchvat našeho města (jeho křížení se silnicí do Kozojídek), vpravo cyklostezka.

Silnice I/55, Obchvat Veselí nad Moravou

V roce 2007 byla studentem VUT Brno Fakulta stavební, ústav pozemních komunikací provedena studie Silnice I/55, Obchvat Veselí nad Moravou a rovněž byla provedena Vyhledávací studie této komunikace.

V územním plánu mají tento obchvat všechny obce, tedy Vnorovy, Veselí nad Moravou, Uherský Ostroh, Ostrožská Nová Ves a Kunovice. Strážnice vždy viděla řešení pouze v rychlostní komunikaci R55 (dnes D55) a tak se tam bohužel s touto variantou nepočítá.

Tento záměr byl v letech 2006 - 2010 rozvíjen a hlavně na to tlačil kunovický starosta Jiří Vařecha, který ale bohužel v dubnu roku 2010 zemřel. Kunovice jsou na tom, jak známo ve špičkách hodně špatně. Od té doby se na to přestalo tlačit a všichni zainteresovaní se tedy schází na již zmíněných shromážděních kvůli D55 a čekají na zázrak. Nacházíme se schizofrenické situaci, kdy zastánci a propagátoři dálnice D55 říkají, obchvat města vůbec nezmiňujte, nebo nebude dálnice. Dálnice ale stejně v dohledné době nebude, ledaže by se stal zázrak a na popsaném obchvatu se z výše uvedených důvodů nic neděje, protože příprava je pracná, výkup pozemků nákladný, je nutno jednat s ostatními, shánět souhlas a financování na obou krajích a další spousta věcí. Hlavně ale nikdo nic neorganizuje, chybí prostě snaha a iniciativa.

A tak čekáme a čekáme. Podle odborných názorů bychom se mohli k začátku stavby, v případě, že by vše šlo bez problémů, dopracovat asi za 12 let.

Proti tomuto jihovýchodnímu obchvatu nic nenamítají ekologové (naopak jej doporučují namísto zmiňované Bzenecké Doubravy), je umístěn v poměrně jednoduchém terénu s jasnými majetkovými poměry (území jsou po pozemkových úpravách), kříží samozřejmě malé vodní toky (potoky) a silnice, ale bez toho to nejde nikdy a nikde.

Článek s přílohou MFdnes 22.7.2015

3 - 4 miliardy korun

Slyšel jsem nesmyslné odhady na vybudování takového obchvatu od Strážnice až po Kunovice, což je nějakých 25 km v řádech desítek miliard korun. Nesmysl, stálo by to možná 3 - 4 miliardy korun (dva jízdní pruhy šíře 3,5m, celková šíře 9,5m, cena 80-120mil.Kč/km). Výhodou je také to, že jsou v tom dva kraje Jihomoravský a Zlínský, takže by to společnými silami a úsilím mohlo jít snáze, je to také slušná politická síla.

Pokusil jsem se zde s pomocí dotazů u informovaných institucí i vlastního pohledu alespoň stručně popsat problematiku, jejíž vyřešení by nám všem zásadně zlepšilo podmínky pro život v našem, jinak hezkém městě.

Je to všechno běh na dlouhou trať, je to také boj s mnoha institucemi a orgány, ale tak už to u složitých problémů bývá. Nezbývá, než se společně s ostatními obcemi rozhodnout a začít na tom usilovně pracovat. Nejlépe hned po podzimních komunálních volbách.       


Ve Veselí nad Moravou, 30.května 2018

Autor článku : Vilém Reichsfeld