Zastupitelstva ve Veselí jsou pohodová,

sdělil mně na toaletě před zahájením toho posledního muž obsluhující pult ozvučení. Kolik těch zastupitelstev absolvuje a kde všude, jsme dál nerozebírali. Pouze to upřesnil v tom smyslu, že jinde se do sebe na těchto shromážděních zvolení zástupci ostře naváží z politických důvodů, kde v podstatě kopírují pány z poslanecké sněmovny. V našem městě se politické půtky nevedou a navenek jsou zastupitelstva vcelku klidná. Napětí je ale přesto přítomné a občas, jako třeba na posledním zasedání se i emotivně projeví.

Moje zklamání z letošního Reprezentačního plesu pořádaného městem jsem si nenechal pro sebe a prezentoval jsem je nedávno na těchto webových stránkách. Plesy města byly v minulosti špičkové a nikdy jsem neslyšel kritiku. Zato letos hodně a to jak na plese samotném, tak na plese ve Strážnici i jinde.

Zmíněný ples byl první v období starostování pana Koláře a právě tento ples se nevydařil.  

Na Kumpánovy muzikanty nadávala hromada lidí, to není dechovka k tanci, ale koncertní těleso a na plese není nikdo zvědavý na hudební ekvilibristiku, kterou tato kapela předvádí. Nechat na reprezentačním plese účinkovat krojované páry jako servis, či stafáž je taky od věci. Je to nevkusná posedlost "folklorem" a také nejlepší způsob, jak otrávit lidi a folklór jim zhnusit. Pro dnešní dobu je to však bohužel typické.  

O dva týdny později pořádala svůj Ples v gala strážnická radnice. Jezdíme tam rádi již dlouhá léta, stejně jako spousta dalších veselanů. Atmosféra je tam skvělá a kulturák, byť nezáří novotou po rekonstrukci jako veselský, má proti němu nepopiratelné výhody. Je totiž podstatně větší a taky je to pocitově hodně znát. Tamní pořadatelé ve Veselí okoukli, že se ples nekoná jen v hlavním sále a tak letos poprvé zapojili do dění i diskolokál v patře, myslím, že mu říkají Green.

                                                          Fotografie pořídila paní Barbora Příkazská¨

Narazili jsme v něm na skvělou partu jazzmanů, kteří hrají pod hlavičkou Big Band ZUŠ. Byli uvolnění, hrálo a zpívalo jim to báječně a měli obrovský úspěch. Bylo tam nabito, lidi se tam doslova vyřádili a nechtěli jim ani dovolit skončit. Smutné je, že je nepotkáme ve Veselí, kde by měli být trvalým účinkujícím. Už tady sice kdysi na plese hráli, ale teď jsou pod vedením mladého Jaroslava Konečného kvalitativně úplně někde jinde. Strážničani mají v rezervě ještě velkou vinárnu v suterénu kulturního domu, tak uvidíme, zda využijí pro tento ples i tu.

Napsal jsem ve výše zmíněném článku také toto, cituji :“Vstupenky na ples byly údajně vyprodány během čtyřiceti minut. A to přesto, že se jejich cena od loňska zvedla až o 50%. Tato skutečnost byla mezi účastníky plesu hojně předmětem kritiky, protože nikdo z nich bohužel nepocítil, že by za to nehorázné zdražení také něco obdržel. A tak byl často důvod zdražení za strany účastníků plesu komentován pouze jako vypočítavý kalkul pořadatelů, kteří ví, že se vstupenky vyprodají, i když budou dražší.“

Proto jsem také na 3.zastupitelstvu města, které se konalo 11.března 2019 žádal o podporu mé žádosti, pověřit finanční výbor finanční kontrolou hospodaření u posledních čtyř plesů. Podpořilo ji pouhých pět zastupitelů. Proti byli i někteří zástupci opozice, kteří po volbách prohlašovali, jak koalici zatopí a jak budou tvrdou opozicí. V důsledku jde přece pouze o to, že veřejnost má nárok na podobné informace od těch, kteří město vedou a zastupují.

Vzhledem k tomu, že zastupitelé tuto informaci občanům odepřeli, potvrdili tím jenom spekulace o neopodstatněném navyšování zisku. Vymlouvat se na poučky typu, že to nejde, protože Veselské kulturní centrum nepodléhá pravomoci zastupitelstva je trapné. Čiší z toho pouze neochota podat veřejnosti zprávu, na kterou má právo. To je otevřená radnice?

Zastupitelstvo definitivně potvrdilo tvrdě nastoupenou linii pana starosty Koláře, ve které není místa pro jakékoliv ovlivnění předem stanovených představ o tom, kam se město v následujících třech a půl letech bude ubírat. Zejména tedy v oblasti investiční, která je nosná, je ve městě nejvíce vidět a je bohužel díky některým zpackaným záměrům značně kontroverzní. To, že se něco nepodařilo, se ovšem velmi nerado slyší. V závěru zastupitelstva jsem musel znovu otevřít kauzu nešťastného Náměstí 24. dubna. Rada města totiž přijala v této věci usnesení, které jí podle mého názoru nenáleží a porušila tím usnesení zastupitelstva z roku 2014 a 2016. Týkala se zejména toho, kolik podlaží může mít jeden ze dvou objektů, které mají stát u parkoviště v čele náměstí. Podle usnesení zastupitelstva a podepsané smlouvy dvě, rada ale schválila, že "Z urbanistického hlediska je možné navýšení na 3 nadzemní podlaží za předpokladu získání souhlasu všech vlastníků pozemků nebo práva stavby na pozemcích, které byly předmětem veřejné soutěže na nabytí práva stavby s následným prodejem pozemků na nám. 24. dubna, a vlastníků objektů v přilehlé zástavbě ". Takže by pak v čele náměstí mohly stát dva podobné domy, z nichž jeden by měl dvě a druhý tři podlaží. Nechápu, jak se o tomto vůbec možné připustit a vést debatu. Studie zástavby Nám. 24.dubna je špatná a zastupitelstvo ji v roce 2014 nejmenší možnou většinou posvětilo. Výsledek je pro vzhled našeho města urbanistickým debaklem.

Kontrolní výbor nereagoval, ten má jiné starosti. V zápisech sděluje, že výbor proběhl v přátelském duchu a "neúčast jedné strany je důsledkem nefér volební kampaně ". Nemá ponětí o tom, co je skutečně důležité. Kdy chtěl reagovat? Až dostane stavebník díky nesprávnému rozhodnutí stavební povolení?

Starostovi v rozpravě na konci zastupitelstva při zmínce nešťastného Náměstí 24.dubna povolily nervy, byl znatelně rozhozen a vůči mně přešel do osobního tónu, což by se mu jako profesionálovi stávat nemělo. Naprosto neuvěřitelná poznámka týkající se hodnocení mé povahy v souvislosti s mým názorem na tento technický problém pronesená ze strany starosty však bohužel spíše vypovídá něco hodně závažného právě o povaze jeho. Pan starosta je díky některým svým charakterovým vlastnostem i lidským slabostem ten poslední, kdo má právo někoho moralizovat.

V době před nástupem koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 bývalo dobrým zvykem, že důležité stavební záměry bývaly široce konzultovány. Jak s komisemi a členy zastupitelstva, tak i s veřejností. Tím se alespoň částečně eliminovaly následné problémy týkající se obecného uznání a akceptace hotové stavby. Od toho se bohužel upustilo a tak vše končí v komisích. A pokud není doporučení komise v souladu s představami vedení, či spíše starosty, zasedne komise k revizi názoru, až je dosaženo kýženého výsledku.

   Zdroj : Aktualizace územní studie náměstí Míru, etapa II.aIII, ateliér Velehradský – XII/2017

Vizualizace prostoru.Bytový dům by podle jiných podkladů měl být pětipodlažní.    

Konkrétně se to týká velkého bytového domu (5 nadzemních podlaží, délka 75 metrů, šíře 17 metrů), který má být v rámci III.etapy rekonstrukce náměstí Míru postaven a bude sahat od pošty až před hotel Rozkvět. Tato stavba, ke které se již shromažďují podklady pro výběr developera (který ji zafinancuje a postaví) zcela zásadním způsobem změní charakter náměstí Míru. Rozhodnout po zkušenostech s „úspěchem“ I.etapy rekonstrukce náměstí Míru mezi veselskými občany lehkovážně (jinak se dosavadní postup nazvat nedá) o tak velkém zásahu do dotčeného prostoru je nezodpovědné.

Zdá se, že naše město bude brzy konfrontováno s nedostatkem obvodních a zubních lékařů. Opravuji, již s ním konfrontováno je. Dost občanů v poslední době zoufale shánělo obvoďáka, ke kterému by se mohli zaregistrovat. Někteří uspěli s potížemi ve Veselí, jiní v Uherském Ostrohu a v Blatnici. Situace je, jak se říká „na hraně“.

Kdo trochu lékaře z obou oborů zná, ví, že je jich dost v důchodovém věku. Je jenom otázka, kdy budou chtít skončit a pochybuji, že budou chtít společně něco koordinovat.

Vedení města k tomu sděluje : občane nemůžeme pro tebe v této věci nic dělat, není to v naší pravomoci. Postarej se o sebe sám. Stojí za to, poslechnout si zvukový záznam k této věci od18:39:05.

Na závěr ještě odkazy na kauzu Zámek pro ty, kteří ji ještě vůbec sledují. Ve Veselských listech pro únor 2019 na straně 4 v článku Město Veselí vyhrálo další soud s majiteli zámku, už třetí v pořadí nás pan starosta seznamoval s vývojem kauzy a záměrem oslovit majitele zámku. Jak to dopadlo, si můžete přečíst v korespondenci, kterou si obě strany vyměnily dopisem starosty a odpovědí firmy Wessels.


Ve Veselí nad Moravou, 15.března 2019

Autor článku : Vilém Reichsfeld