Zatracovaný opilec se vzepřel osudu

Jedno správné rozhodnutí v těžké situaci, pevná vůle a podle Jana také víra v Boha změnily radikálně jeho životní dráhu. Už je mu sice přes šedesát, o leccos díky své nedávné minulosti přišel, ale i u něj platí ono tolikrát potvrzené „Nikdy není pozdě!“.

Jenda má od začátku loňského prosince řádné zaměstnání u velké bzenecké firmy, zřídil si v bance konto, dostal k němu kreditní kartu, a za tu dobu, přestože jeho mzda není nijak vysoká, se mu na něm nahromadily desítky tisíc korun. Před pár měsíci něco naprosto nepředstavitelného.

Z práce, která spočívá v údržbě dvorních ploch a podružných prostor výroby je nadšený, za dva měsíce uvedl zanedbané plochy a prostory, i ty, které do jeho pracovní činnosti přímo nespadají do bezvadného stavu a tak teď už vše jen udržuje. Jeho vedoucí i ředitel jsou s jeho pracovním nasazením velice spokojeni.

Jan využil s pomocí lidí, kteří mu fandí také právě ukončenou akci „Milostivé léto“. Jeho finanční povinnosti vůči exekutorovi a jeho prostřednictvím vůči zdravotní pojišťovně nebyly nijak závratné, a tak se rozhodl využít příležitosti a dluhy za výhodných podmínek této akce srovnal.

Musel si na to vypůjčit peníze, ale z několika výplat je bez problémů vrátí.

Exekutor mu strhl z první výplaty maximum pro úhradu dluhů, stalo se to však jenom proto, že v té době ještě neproběhlo usnesení o osvobození od povinností dlužníka. Minulo se to asi jen o týden. Byl mile překvapen, že stržená částka z první výplaty mu byla ve druhém výplatním termínu exekutorem celá vrácena.

Jan má doposud tak, jako mnoho jiných lidí v našem městě registrované trvalé bydliště na městském úřadě, tedy tř. Masarykova 119. Přestože na dopisech exekutorovi uvedl jako bydliště a tedy i doručovací adresu byt své sestry, u které nyní bydlí a odkud dojíždí do zaměstnání, byla mu zpětně korespondence doručována na úředně registrované bydliště, tedy tř. Masarykova 119. Pošta však takové dopisy, byť doporučené vrací obratem odesilateli a adresát tak nemá žádnou možnost, si je na poště vyzvednout. V takovém případě bohužel nepomůže ani to, že projeví zájem, je aktivní a chodí každý druhý den na poštu. Pokud neprohlíží na  webových stránkách úřední desky institucí, se kterými má co do činění, nedozví se nic o tom, jak a zda jsou jeho záležitosti vyřizovány. To byl i případ Jana, který samozřejmě nemá počítač a není v tomto směru gramotný.

Na podatelně exekutora mu sice nedoručené usnesení o zastavení exekuce ochotně vytiskli, ale nejdříve mu bylo vytčeno, proč si nepřebírá poštu. Pracovnice zřejmě neví, o těchto naprosto zbytečných komplikacích pro mnoho lidí, kteří jsou již tak v obtížné situaci. A jistě je jich po městských úřadech celé země pobytem hlášeno značné množství.

Jan pociťuje obrovské zadostiučinění a radost z toho, že se jeho život vrátil do normálních kolejí a stojí znovu na vlastních nohou.

S nabývajícím sebevědomím a pořádkem, který se vrátil do jeho života se však vynořují stíny z minulého života, které byly možná také jedním z důvodů, proč Jenda před lety zcela rezignoval a propadl se až na pomyslné dno lidské existence. Jak stoji ke konci jeho textukterý mně dal k dispozici se souhlasem s jeho zveřejněním, byl rozvod, jeho okolnosti a následky jeho nejbolestnější životní prohrou.

Z hovorů s ním vím, že se tím hodně zabývá a má potřebu to s odstupem doby a ve fázi svého návratu do civilizovaného života nějak, pro sebe přijatelně uzavřít.  Nerad s Janem na toto téma mluvím, to si musí vyřešit každý po svém. Chápu to ale tak, že chce najít klid a smíření s touto, z jeho pohledu velkou životní prohrou.


Veselí nad Moravou, 22.02.2022 (neodpustím si, neupozornit na toto numerologicky výjimečné datum. Zleva i zprava stejné, symetrické. Numerologie o něm hovoří spíše optimisticky, současné dění a situace u nás i ve světě však bohužel příliš důvodů k dobré náladě a optimismu nezavdávají).

Autor článku : Vilém Reichsfeld