Žebříčky nemocné doby 

Tak už je to zase tady. Každoroční (už čtvrté v pořadí) hodnocení podle kvality života v každé ze 206 obcí s rozšířenou působností. V úterý 14. prosince 2021 se tímto hodnocením zabýval také pořad Události ČT 24, do kterého byli pozváni starostové vítězného města Říčany a posledního v pořadí, města Orlová.

Naše město se  v roce 2019 umístilo na 175.místě a v roce 2020 na 182.místě. Letošní umístění pro nás tedy dopadlo zatím „nejlépe“, jsme na 169.místě.

O kvalitě a věrohodnosti údajů týmu, který žebříček sestavuje, hovoří nejlépe skutečnost, že i po několika letech své, jistě bohatě dotované činnosti uráží mnoho měst tím, že si pro ně nedokáže pořídit slušné fotografie, které by je v přehledu prezentovaly, a nahrazuje je fotkou jakési anonymní krajiny. Neporadí si s úkolem, který školákovi se zapnutým počítačem trvá minutu, či dvě, než si stáhne z mapových serverů slušný obrázek.

O datech samotných a kritériích, na základě kterých jsou pořizovány se dá říct jediné. Jsou naprosto neobjektivním a pouze teoretickým paskvilem, který zcela zásadně zkresluje skutečnost.

Naše město má podle kritérií celorepublikové "prvenství" v tom, že má nejvyšší kapacitu základních škol ve správním obvodu obce, vztaženou k celkovému počtu dětí ve věku 6 až 14 let. Byla by to jistě skvělá zpráva, kdyby to nebylo spíše smutné prvenství, znamenající, že kapacity škol se zvyšují za cenu nízké porodnosti a úbytku obyvatel a tedy i školáků ve městech i na vesnicích Veselska.

Občané města i jeho okolí jistě ocení také Index finanční dostupnosti bydlení. Ten  představuje průměrnou transakční cenu za metr čtvereční bytů na území obce, vztaženou k průměrné hrubé mzdě v kraji dané obce.

Lidé radujte se, znamená to totiž, že v našem regionu je bydlení stále nejlevnější v kraji. Podle žebříčku je tady bydlení levné a vydělává se zde hodně. Nevím jak na vesnicích našeho regionu, ale s údivem pozoruji, za co se prodávají byty přímo ve Veselí. A vy jistě taky, milí čtenáři.

Povšiml jsem si také hodnocení indexu železniční dopravy, které vychází z průměrného počtu unikátních vlakových spojů osobní přepravy, které zastaví v obci za jeden měsíc. Tam podle hodnocení dopadáme sice nadprůměrně, ale přesto jsme až na 61.místě v republice.

Naše město zdobí nádherné velké nádraží, které je dopravním uzlem čtyř dopravních směrů. Před třiceti lety v něm vypadal dopravní ruch diametrálně odlišně, dnes už je to pouhý „odvar“ jeho bývalé slávy a důležitosti. Úpadek tohoto ekologického druhu dopravy zavinil všeobecný a nedomyšlený rozvoj silniční dopravy. Nezavinilo jej město, které je za dnešní stav hodnoceno, a možná ani stát. Globalizační trendy, ty jsou na vině! Také tomu, že většina nákladních vlaků na zdejších tratích zmizela a osobní vlaky jezdí poloprázdné.

Nemá zřejmě smysl, dále se zabývat jednotlivými ukazateli publikovaných údajů, ostatně každý z vás si je v případě zájmu prostuduje.

Starosta posledního města žebříčku Orlové to vyjádřil vcelku výstižně, když řekl, že jeho město, jako součást hutního a důlního regionu, který po desítky let sloužil rozvoji a blahobytu celé země, je dnes díky tomu v takových pofiderních hodnoceních, jejichž kritéria města ani ovlivnit nemohou bito, a dalo by se říci, že v důsledku i ostrakizováno.

Řeknu-li to po svém, nacházím pro průzkumy typu „Obce v datech“, které pouze zasévají sváry mezi jednotlivými městy a jejich zástupci zásadní nepochopení a považuji je za produkty nemocné doby. Doby, ve které je možné si za dotační peníze zajistit slušné živobytí produkováním hloupých a zcela zbytečných  statistik, které nemohou ničemu pomoci, nic neřeší a vyvolávají pouze emoce u zástupců obcí, kteří je nemohou nijak ovlivnit.

Mohu mít milion výhrad ke konání radnice, mohu být nespokojen s tím, co a jak se tady buduje, ale nahlížím-li na jednotlivé parametry uplatňované v žebříčku obcí svým pohledem, vychází mně něco úplně jiného, než jeho autorům. Totiž to, že jediné kritérium, které  má smysl brát v úvahu je spokojenost obyvatel měst s  tím, jak se jim v nich žije a jaký k nim mají vztah. Ti jediní dokáží s citem zhodnotit kvalitu jejich měst a obcí.

Za sebe dávám Veselí jedničku. Nikde jinde bych žít nechtěl, žebříčkům nemocné doby navzdory.


Veselí nad Moravou, 28.prosince 2021

Autor článku : Vilém Reichsfeld