Historie pošty a poštovnictví                                            ve Veselí nad Moravou 8

Původně neplánované další díly přidávám proto, že v poslední době se objevily dva nádherné dopisy vztahující se k PH (poštovní historii) našeho města. Ale také proto, že se do ní dá přidat ještě něco dalšího, co se do původních sedmi dílů nedostalo.

S podivem a radostí zjišťuji, že podle Google Analytic, stránky analyzující sledovanost mého webu, je o seriál o PH zájem, což bych právě nečekal.

Filatelie se totiž v posledních desítkách let, co se zájmu o ni týká, stala spíše stagnujícím sběratelským oborem. Chybí mládež a dorost, který by o ni měl zájem, emisní a propagátorská politika Ministerstva průmyslu a obchodu jí právě taky neprospívá a zcela zásadně ubylo lepšího sběratelského materiálu na burzách i aukcích. Vše se většinou odbývá a obchoduje přes internet.

Vytvořila se u nás elitní skupina filatelistů, která se snaží filatelii propagovat, její úroveň je však natolik vysoká, že běžného sběratele, s tomu odpovídajícími financemi, nemá prakticky šanci oslovit.

Teď však již k tomu, co je vlastním posláním tohoto článku.

1.díle tohoto seriálu jsem si hned u prvního dokladu postěžoval, že to není scan z mého originálu, a mám pouze jeho. faksimile. Kdysi v devadesátých letech si originál nepořídil veselský zapálený filatelista pan Procházka za pětistovku, a pak jej to do smrti mrzelo (+ 2001).

Před nedávnem se v aukci jedné Vídeňské firmy objevil doklad, skládaný dopis z tzv. předznámkového období, podaný 31.8.1845, tedy v době, před vydáním první RU poštovní známky 1.6.1850, ale také před otevřením pošty, či spíše listovní sběrny ve Veselí 1.4.1849. V obcích bez poštovního úřadu byl pověřen sběrem dopisů bezúhonný občan, který je opatřil razítkem a dodal nejbližší sběrně dopisů, či poštovnímu úřadu.

Nejbližší listovní sběrna byla od listopadu 1839 v Uherském Ostrohu, kde bylo také sídlo okresního soudu. Po dokončení Severní dráhy, tzv. Ferdinandky v září 1841, byla pošta zřízena také v Moravském Písku, kam mohly být zásilky z Veselí rovněž dopravovány k odbavení.

Přes Veselí vedl rovněž kurýrní spoj (poštovní kočár), který na trase Uherské Hradiště-Uherský Ostroh-Veselí nad Moravou-Strážnice-Břeclav a zpět dopravoval 2x týdně poštu, peněžní dopisy a balíky do 5kg.

K tomu jedna poznámka. Když v dnešní době sleduji, jak, někdy až neuvěřitelně dlouhou dobu potřebují dopisy, aby dorazily z méně, i více vzdálené ciziny sem do Česka, obdivuji "pravěk" řádného poštovního doručování, kdy jim to leckdy zabralo podstatně méně času.  A krásné na tom bylo i to, že cesta dopisu byla sledovatelná podle razítek, které na něj podací, tranzitní i doruční poštovní úřady otiskovaly - většinou ve vzorové kvalitě. K potěše dnešních sběratelů královny filatelie, tedy poštovní historie. Tři barvy známek, z nichž jedna je natištěna, dělají z tohoto korespondenčního lístku poměrně velkou vzácnost

Na obrázku vpravo nahoře je nádherný a vzácný korespondenční lístek, který jsem nedávno koupil na aukčńím portále eBay. Byl doporučeně odeslán 15.10.1878 z Krakova, který byl tehdy součástí Rakousko-Uherského mocnářství, do města Malines v Belgii. Tam jej místní poštovní úřad přijal za dva dny, tedy 17.10.1878. To jasně dokazují na něm otištěná poštovní razítka. Tento lístek byl nyní, po jeho zakoupení v obálce doporučeně zaslán jeho majitelem z Antverp, tedy rovněž z Belgie, a to 16.10.2022. Doručen mně byl 24.10.2022. Potřeboval na to tedy plných 8 dnů. Inu, nacházíme se v digitálním věku.

Zmíněný dopis je adresovaný jistému Peteru Weillerovi do Mělníka (Melnik) a je opatřen řádkovým razítkem WESSELY s datem 31.8.1845.

Text adresní strany i jméno odesilatele na zadní straně se mně, až na jeho malou část nepodařilo rozluštit. Zadní strana skládaného dopisu je opatřena dvěma zajímavými dopisními pečetěmi, z nichž jedna se zachovala vcelku.

Dopis jsem koupil za 130 Euro včetně aukčních poplatků, a tak mám ve sbírce konečně také krásný malý dopis z tzv. předznámkového období.

U stejné aukční firmy se v následující aukci, konané koncem srpna 2022, dražil další „poklad“ patřící do veselské poštovní historie. Jedná se již o dopis z doby, kdy ve Veselí již poštovní úřad zřízen byl, a téměř rok již byly také vydány první rakouské známky.

V aukci se rozprodávala sbírka významného rakouského sběratele, zaměřená na použití razítek klasického Rakouska, tedy zhruba do roku 1880.

Dopis podaný na zdejší poště 1.dubna 1851, tedy necelý rok po vydání prvních rakouských známek je vyplacen žlutou 1krejcarovou a černou 2krejcarovou známkou. Mohl být namísto toho vyplacen jednou 3krejcarovou známkou, podobně jako dopis, který je vyobrazen zcela vpravo v 1.dílu seriálu článků, ale odesilatelem tak bylo učiněno záměrně z toho důvodu, že byl zřejmě rakouským patriotem a barvy černá a žlutá byly základními barvami v heraldice Habsburského rodu a tedy i monarchie. Tyto, tzv. patriotské frankatury jsou velmi vyhledávané a u sběratelů oblíbené a ceněné.

Dopis byl odeslán ze Zprávy J(eho) M(ilosti) ve Veselí - WERWALTUNG  S.G. ES WESSELLI – (viz dopisní pečeť vzadu), na Ctěnou Správu nemovitostí v Hošťálkové (dnes okres Vsetín). Chorinští vlastnili v Hošťálkové velkostatek, lesy, palírnu, koželužnu a další nemovitosti.

Na tento nádherný dopis jsem si dělal zálusk, i když jiný, s podobným razítkem již mám, ale včas jsem zkrotil své choutky. Po ukončení aukce jsem si přečetl, že byl vydražen za rovných  1000 Euro, s poplatky 27%, celkem tedy nějakých 33 000Kč.

Tak se doma mrkněte po šuplících a archívech, jestli tam náhodou neleží podobná papírová krása a vzácnost.

Pokračování : Historie pošty a poštovnictví ve Veselí nad Moravou 9

Veselí nad Moravou, 24.ledna 2023

Autor článku : Vilém Reichsfeld