Machiavelli se šklebí,                                              drobečky byly smeteny ze stolu

Ostudná šáráda o čtyřech dějstvích

​​​​​​​​​​​​​​Dějství první

Svůj začátek má ten příběh na 1.zasedání zastupitelstva dne 5.listopadu 2018. Konalo se měsíc po komunálních volbách do obecních zastupitelstev a nikoho nenechalo na pochybách, jakým směrem povede nový starosta Petr Kolář svůj úřad.

Zastupitelstvo zde zřizuje čtyři výbory. Dva, které zastupují místní části, tedy Milokošť a Zarazice, dále výbor finanční a konečně výbor kontrolní. Vítěz voleb, tedy nově ustavená koalice si ve výborech po právu rozdělí všechny vedoucí funkce a má v nich i většinu. Je však nepsaným zákonem a vyplývá to také z logiky věci, že ten, kdo prohraje volby, tedy opozice, obdrží jediný předsednický post ve výborech a má v něm rovněž většinu členů. Jedná se o výbor kontrolní. Vítěz bere vše, až na tuto jedinou výjimku. Vždy tomu tak bylo, až do této doby. Po formálních, předem k neúspěchu odsouzených návrzích opozice starosta Kolář navrhl v usnesení (bod 5.4.) složení kontrolního výboru tak, že opozice sice dostala funkci předsedy, ale pouze tři ze sedmi členů, tedy menšinu. Nově ustavená koalice za podpory čtyř členů opozice jej v tom podpořila. Proč byly pro usnesení i čtyři hlasy opoziční, nyní nemíním komentovat. Nebyly sice pro schválení toho bodu rozhodující, zato ale něco vypovídají o poměrech v zastupitelstvu. 

​​​​​​​Dějství druhé

Pokračování příběhu a jeho nosná dějová zápletka přichází na 2.zasedání zastupitelstva dne 17.prosince 2018, kdy  v jeho závěru, v rozpravě položil z publika profesor Ivan Ohlídal starostovi Petru Kolářovi tuto otázku : „Příteli starosto vidím dvě negativa, šmouhy v obsazení kontrolního výboru, kde má převahu koalice oproti všem zvyklostem a to v poměru 4 : 3. Navíc dva ze čtyř členů koalice jsou právníci zaměstnaní městským úřadem. Mají konflikt zájmů, kontrolují sami sebe a svoji práci. Proč k tomu došlo?“

Odpověď starosty Koláře po krátké úvaze : "Proto, že zastupitelstvo schválilo! "

Nevím, jak kdo z vás čtenářů starostovu odpověď vnímá, mě však tato odpověď definitivně zformovala v postoji ke starostovi. Ve své krystalické čistotě totiž ta odpověď neznamenala nic jiného, než : „My jsme vyhráli volby, já jsem tady teď starostou, mám vše a všechny ve svých rukou a momentálně nejsem ani tak velkorysý, že vám nechám spadnout drobečky z hodovní tabule vítěze“.

Tak "zastupitelstvo schválilo", říká starosta. Plivnout do tváře poraženého a ponížit jej, může pouze charakter zlý a podlý, člověk s deficitem sociálního myšlení. Je v tom koaličním zastupitelstvu vůbec někdo, kdo má svůj názor a vůli, někdo, kdo přemýšlí o tom, co je mu předloženo, proč a pro co má hlasovat? Nefackuje vás někdy hanba za to, na čem se podílíte,  co děláte, koaliční zastupitelé? Toto je ta proklamovaná pokora? Nebo za vraty kostela už desatero a křesťanské zásady neplatí? Je snad někdo z vás toho názoru, že tak hanebně se dělá politika? Tedy když už ji vůbec někdo na této úrovni má potřebu dělat?

Právě dnes jsem si v březnových Veselských listech přečetl vzletný, již jarně a duchovně pojatý editorial od místostarosty Petra Kolaříka. Ke konci se v něm píše také o odříkání, životě v souladu s nejušlechtilejšími ideály a naplněném životě. Bohužel, nějak se mně nezdá, že se jeho autor ve smyslu výše uvedeného chová a drží toho, co v článku oslavuje a doporučuje čtenářům. Ve srovnání s výše uvedeným chováním jako člena koalice, který to starostovo svinstvo podpořil, je to vrcholně pokrytecké. Musím to napsat, i když si Petra Kolaříka vážím. Politická a koaliční disciplína vynucovaná tímto starostou přece nemůže přebít základní lidskou slušnost spočívající v tom, že kupříkladu nehlasuji pro všechny ty starostovy návrhy příčící se základní lidské slušnosti a ohleduplnosti. 

Niccolo Machiavelli - "Rozděl a panuj!" (Divide et impera!)

​​​​​​​Dějství třetí

Začátkem prosince 2019 navštívil starostu profesor Ohlídal. Hovořili spolu také o tom, že převahu koalice v kontrolním výboru starosta Kolář zváží. Starosta je nakloněn tomu, toto změnit. Hovořilo se ale i o jiných věcech. Starosta  již také věděl o mnou podaném trestním oznámení.

Dva vysoce vzdělaní muži, starosta se třemi akademickými tituly a dnes již bývalý poslanec a zastupitel, profesor Ohlídal rovněž se třemi tituly se tedy dohodli, že přízemní a nedůstojnou ubohost čnící nade vší zdejší zastupitelskou bídou a dosavadními zvyklostmi zdejší komunální politiky „napraví“.

Byl jsem docela zvědavý, zda a jak proběhne čtvrté dějství této ubohé šarády, v níž figurují dva vzdělanci, kteří si myslí, že nás školí, jak se dělá zákulisní politika a pochybné politické kšefty a přitom zřejmě nevnímají svoji nedůstojnou situaci. 


Dějství čtvrté, prozatím poslední 

se odehrálo na 7. zasedání zastupitelstva, které se konalo 2.března 2020. Pod nenápadným názvem „Volby členů výborů“ a předpokládám, že bez toho, aniž by někdo z běžných zastupitelů vůbec pochopil a prohlédl tuto šarádu a všechny její souvislosti, byly zvoleni za nové členy kontrolního výboru dva členové opozice, takže nyní je jeho početní stav 9 členů (na jménech v tuto chvíli vůbec nesejde, kdo chce, ať si je vyhledá v zápisu,​​​​​​​ bod č.7). Opozice v něm má nyní 5 členů. Ona „šmouha“, jak to nazval Prof.Ohlídal ve svém dotazu starostovi byla tedy odstraněna. 

Machiavelli se musí šklebit spokojeností. Majestátu vládnoucí moci bylo učiněno zadost. Klatba byla zrušena, drobečky „velkoryse“ smeteny ze stolu vládce a opoziční lůza byla nakrmena! 

Tímto představení prozatím skončilo.

Když sleduji, co se děje na radnici, ...

Nyní tedy bude mít kontrolní výbor devět členů. Přitom jde doslova o impotentní a bohužel, vůči starostovi z velké části servilní orgán zastupitelstva, jehož složení postrádá smysl i logiku, orgán, v němž, a teď opět cituji Prof.Ohlídala „navíc dva ze čtyř členů koalice jsou právníci zaměstnaní městským úřadem. Mají konflikt zájmů, kontrolují sami sebe a svoji práci“.

Starosta si v kauze „Tržnice“ vědomě osvojil pravomoci, které mu rozhodně nenáleží a rozhodl v rozporu se zákony o koupi tržnice. Když na to opozice v kontrolním výboru poukázala, cituji ze zápisu KV, bod č.4 : „reagoval pan Juřík (právník města), který uvedl, že aukce byla soukromá, město nemohlo měnit podmínky. ZMV se neobešlo, protože až schválením v ZMV se nemovitosti skutečně koupily. Celý postup, tak, jak aukce proběhla, a jak postupovalo město je v pořádku a je jediný možný“.

Právník města Mgr.Juřík, který je starostovým podřízeným a je také členem kontrolního výboru, zaujal tedy v této problematice zmíněné stanovisko. Tím také pro slavný kontrolní výbor skončila kauza „Tržnice“.            Vyšetřování skončilo, zapomeňte!

Neskončila však pro mě a proto, přesvědčen o tom, že došlo nejen k porušení, ale také ignoraci zákona a svrchovanosti zastupitelstva, jsem podal trestní oznámení, které je nyní v běhu. Psalo se o něm i tady.

Nechal jsem ten výrok Mgr.Juříka v jeho souvislostech posoudit zkušeného právnického mazáka. Jeho názor :“To mohl říct pouze někdo, kdo je buďto blbej, navedenej, nebo uplacenej. Nebo taky všechno dohromady“ dodal ironicky poté, co si u tanku s vínem z koštovačky usrkl mladého vlašáčku. Myslí si snad někdo opravdu, že právník podřízený starostovi by snad mohl říct něco, co by bylo proti jeho šéfovi? Dělají si ti radniční hoši srandu z nás, nebo se sami veřejně blamují? Myslí si, že když tomu cirkusu šéfují, nemohou být také v roli cirkusových klaunů?

Před pár lety jsem pro dnes již zesnulého pana Jiřího Tomčalu tlumočil v jeho snaze, nabýt na Suchově pozemky od jedné rakouské občanky. Ta si sebou na jednání vzala rakouského právníka, který při debatě řekl větu, kterou si připomínám vždy, když jsem konfrontován s ubohým a nedůstojným chováním zdejších právníků. Ta věta zněla asi takto : "Vy už se tady možná blížíte demokracii společensky i občansky, ale porozumět tomu, čemu má právo sloužit, jak jej správně chápat a jak jej prosazovat, to se budete učit ještě dlouho".

A do té doby tady tu skutečnou demokracii nebudeme mít, to k tomu dodávám já. Ještě podstatně  horší však je, když se právem někdo záměrně neřídí, či jej dokonce zneužívá. Pánové právníci na radnici v čele se starostou jsou toho bohužel živoucím důkazem.


Ve Veselí nad Moravou, 10.března 2020

Autor článku : Vilém Reichsfeld