Na něco prachy jsou, a na něco prostě ne

Radostné loučení s interligovou házenou 

Když jsem si 12. srpna 2020 na webu města s překvapením přečetl, že interligová házená ve Veselí končí, považoval jsem tehdy za příliš „laciné“, abych to na tomto webu rychle kritizoval a ani jsem tehdy nic nevěděl o problému, se kterým se to pojí. Našly se k tomu důvody a opodstatnění až nyní, kdy se podnětů prokazujících systémové selhání radnice našlo více.

Jak optimisticky se dá prezentovat fatální rozhodnutí, jak se dělá PR, to se budeme muset od radnice všichni učit. Tedy ti, kteří na to mají žaludek. Při vyvěšování běloruské vlajky sice na fotce s vedením radnice ještě chyběli salutující pionýři, nebo skauti, ale při prezentaci rozsudku smrti pro veselou házenou již bylo vše jak má být. Posuďte sami, vždyť ona to tehdy podle fotky shromážděných byla vlastně radostná událost, soudě podle úsměvů a optimistických obličejů téměř všech aktérů, snad až na Vlastika "Aťu" Procházku, kterému se zhroutil svět, pro který dlouho žil a pracoval. Činovníkům klubu se divím, že na tu kulišárnu s focením přistoupili.          Klubu předtím vypadli vypadli sponzoři, kteří jim peníze nejdříve slíbili, ale pak jich dali pouze malou část. Starosta a radnice to mohli velkoryse vyřešit, a klub za předem daných podmínek zachránit. Velkorysost však bohužel na radnici prohrála (tato vlastnost se tam vůbec vyskytuje velmi málo) a s ní i veselská ženská házená, která tím skončila. Házená byla nejnavštěvovanějším sportem v našem městě.

Rouzlůčka s interligovou házenou ve Veselí proběhla na radnici v srdečném a optimistickém duchu. Co mohlo být slíbeno, slíbeno bylo. Slibem a přáním přece nezarmoutíš. Hlavní je, že město to nestálo ani kačku. A všichni se pak smáli...

​​​​​​​Svádět vše na koronavirovou krizi jak to tvrdí reportáž je pouze obezlička, jak najít viníka a zbavit se zodpovědnosti za  selhání, které zásadně ochudí veselský sportovní  a společenský život

Krásná optimistická slova pana starosty v závěru článku, jak se zase dá všechno do pořádku jsou šalebná, jsou pouze omluvou vlastního selhání.

Špičková házená kvůli půl milionu korun, které město dát mohlo, ale nedalo, skončila ve Veselí zřejmě jednou provždy. Veselské Panenky se rozprchnou a „Peklo“ osiří. Fanoušci, kteří jej tvořili, mohou nostalgicky vzpomínat na časy slávy a házenkářský potěr a mládež mládež ztratil své idoly a vzory.

Vzpomínám na starostu Starého Města Josefa Bazalu, který letos kandiduje v našem volebním obvodě na senátora. V roce 2008, když nastoupila světová finanční krize, jsem se jej při procházce po břehu Moravy zeptal, jak na ni bude jako starosta reagovat, když bude mít k dispozici méně peněz. Řekl mně tehdy asi toto : „No tak se z toho nezblázníme. Nebudeme nikoho propouštět, ani omezovat fungování kultury, spolků a sportu. Prostě jen místo kilometru chodníku uděláme třeba tři sta metrů.“ 

Blahoslavený buď lidský starosta Bazala. Takového chlapa tady mít! Házená by zde neskončila. Náš starosta mu sice ve volbách drží palce, ale za vzor si jej bohužel nebere. U voleb to teď bude dilema. Bazala, nebo Ivoš? Můj názor : Ivoš znovu, již v prvním kole!

Neblahá situace s ulicí Na Drahách

která se právě dokončuje, už se tady byla nedávno probírána.

Ta ulice působí přes její celkovou rekonstrukci bohužel, jako z minulého století. Nepodařená a zfušovaná na dalších 50 let. Nedá se vůbec mluvit o nějaké přidané hodnotě, ale spíše naopak, o selhání všech zúčastněných. Lidí, kteří tam bydlí, ale hlavně radnice, která stavbu léta připravovala a pokazila nakonec, co mohla, nebo spíše neudělala to, co měla. Naplácat metry obrubníků a dlažeb, to dokáže každý hlupák, když má peníze. Ale aby to celé dávalo nějaký hlubší smysl a pěkný výsledek, o kterém by se dalo říct, že se to podařilo, to už je jiná písnička. Zase se šetřilo tam, kde nemělo. Těm pár lidem, kteří si nechtěli kvůli přípojkám elektřiny nechat šahat do fasád, mělo město nabídnout jejich sanaci, nebo pořízení nových na svůj účet. Už slyším důvody, proč  to nešlo. Ta nejsnadnější výmluva, když se něco nepodaří. Velkorysost zase na radnici přišla zkrátka. 

Smutnou skutečností bohužel je, že těch nepodařených staveb v našem městě přibývá. Náměstí Míru I.etapa, zástavba náměstí 24.dubna, nyní ulice Na Drahách. Možná, že z radnice opět uslyšíme ono proklaté "Ale je to lepší, než to bylo!"  Brzy má začít II.etapa náměstí Míru, těšme se … ​​​​​​​

​​​​​​​Pro někoho se v tomto městě na radnici najdou peníze, nebo finanční úlevy vždycky, pro jiné subjekty, nebo účely pak nikdy. Záleží pouze na tom, jaký zájem na tom má starosta Kolář, případně lidé z jeho okruhu. To je i

případ společnosti Vinařství Veselí nad Moravou s.r.o.,

a jejího záměru vybudovat zde Kulturně vzdělávací areál v místě bývalého zámeckého zahradnictví u laguny Baťova kanálu.

Neměl bych problém s tím, aby se záměru Vinařství Veselí nad Moravou poskytla další doba (prodej práva stavby) na projednání a uskutečnění jejich záměru, ale proč bezúplatně? Proto, že jejich projektanti jsou nemehla a nedovedli doposud dodat ke schválení neprůstřelnou dokumentaci pro územní řízení? Svádí svoji neschopnost na majitele zámku, ale řešení je jen a pouze v jejich rukou. Tenhle několikasettisícový dáreček máme skousnout pouze proto, že starosta Kolář má na zdárném průběhu tohoto záměru podjatý zájem, a  možná ještě něco víc? Já si rovněž přeji jeho úspěch, ale za rovných podmínek. Velkorysost zde byla bohužel promrhána. Za stržené peníze se totiž dala házená ve Veselí zachránit!  

Ve Veselí už bohužel není bezpečno!

Množí se zprávy o tom, že noční, hlavně víkendová nepřítomnost městské policie se již začíná projevovat na vjemovém, ale také skutkovém stavu bezpečnosti v našem městě. Časté rvačky a provokace drzých skupinek mladých výtržníků, aktivní drogová scéna,  zprávy o potulujících se tlupách, mapujících s nekalými úmysly situaci v ulicích, domech a zahradách, používajících pro průzkum terénu také drony. To vše vede ke zneklidnění občanů města, kteří si uvědomují, že v případě nouze se jen těžko dovolají rychlé a účinné pomoci, jak by to ve městě s infrastrukturou a velikostí našeho mělo být. Mnoho lidí si pořizuje kamerové systémy a činí jiná bezpečnostní opatření, protože cítí, že se o sebe musí postarat sami, když tak nečiní radnice. A pošilhávají s povzdechem po okolních městech, kde bezpečnost obyvatel berou vážněji a městskou policii posilují. Po městech, kterým to dnes již můžeme pouze závidět. Podívejte se třeba na sousední Kyjov, který má 18 strážníků, či Hodonín, který jich má 31.

Okénko městské policie zveřejněné ve Veselských listech pro měsíc září. Očekával bych hodnotnější informaci, zejména o pracovní době. Ta se ale raději neuvádí, protože se za ni  městská policie musí stydět. O sobotách a nedělích se totiž bezpečnost ve městě nezajišťuje. A ten kamerový systém, o kterém je v té zprávě zmínka, systém, na který byla radnice kdysi tak hrdá, který má již více než 20 kvalitních kamerových bodů? Ten je samozřejmě  k ničemu, protože kvůli nízkému personálnímu obsazení, nemluvě o nepřítomnosti strážníků městské policie přes noc, o sobotách a nedělích na něj nemá kdo dohlížet. Všechno to totiž stojí peníze!

Mimo kamerový dohlížecí systém má městská policie rovněž pult centrální ochrany (PCO), na který jsou napojeny zejména objekty vlastněné městem. Ten je po ukončení pracovní doby přepojen na pracovníky Vesbytu, kteří tak v případě poplachu, například ve školce, na kulturním domě a podobně poplach zaregistrují, mohou k němu i vyjet, ale to už je asi tak všechno, co mohou udělat. Vstoupit do budovy, ve které může být zfetovaný zloděj, to už se asi neodváží a nemají k tomu vlastně ani pravomoc. A tak mohou zavolat Policii ČR, která se v tu dobu zdržuje někde daleko mimo město, v terénu a čekat a čekat.

Za bezpečnost je v našem městě zodpovědný v plné míře starosta. Ten však  před časem rozprášil skvěle fungující městskou policii, po jejichž zkušených a praxe znalých členech rádi sáhli starostové okolních obcí, které si jich patřičně považují.

Nebylo příliš těžké odhadnout, jak se bezpečnostní situace ve městě, které je přes noc bez dozoru jak městské, tak i státní policie vyvine. Vždy a všude se najdou živly, které z takové situace pro sebe správně odvodí, kdo bude ve městě po celou noc pánem. 

Městská policie je přítomna ve dvousměnném provozu ve všední dny od 07.00 do 15.00 hodin a od 15.00 do 23.00 hodin. O sobotách.a nedělích nemá pracovní dobu. Kdysi měla zdejší Městská policie dokonce své skromně webové stránky.

Žijeme stále ještě v době klidu a míru, ale jak je znát, brzy tomu tak nemusí být. Stále je čas tuto špatnou situaci napravit a přestat šetřit na bezpečnosti občanů. To nejhloupější by totiž bylo si říci : "Nám se nic stát nemůže".


Ve Veselí nad Moravou, 29.září 2020

Autor článku : Vilém Reichsfeld