Oběti a vrazi

Den Romského holokaustu

Je tomu sotva čtrnáct dní, kdy jsem tady psal o panu moralizátorovi z Teplic, který mě dost nesmlouvavě poučil o tom, že doba se změnila a že Cikáni již nejsou Cikáni, ale Romové. Že s tím nesouhlasí sami Cikáni mu vůbec nevadí. Některé jejich svazy v Německu s tím mají problém speciálně v souvislosti s pronásledováním Cikánů německým nacionálně socialistickým režimem, kdy se mluví jen o Romech a Sintech, ale již ne o dalších národnostních skupinách, jejichž členové tehdy byli rovněž vražděni a cítí to proto jako diskriminaci.

2. srpen byl dnem Romského holocaustu. Pro běžného občana, který to vůbec věděl a vnímal, to byl v lepším případě důvod pro malou vzpomínku, nebo modlitbu za nevinné oběti. Většina lidí to však ani nezaregistruje, pokud nejde o kulaté výročí, kdy do toho ve velkém stylu propagandisticky buší média. Pro určitou skupinu lidí to však byla další vítaná příležitost, které je třeba využít k poučení potenciálních utiskovatelů s dědičným hříchem, neboť se narodili jako příslušníci majority a k tomu ještě "bílí". Dnešní doba si žádá, aby byl občan v jistých záležitostech znovu poučen a tentokrát ještě důrazněji, než kdy jindy. Poučen také o tom, že náš národ nově nese vinu na tom, že holocaust připustil a někteří jeho členové při tom dokonce pomáhali. Tak to vidí levicová aktivistka Apolena Rychlíková, která nevynechá příležitost a neodpustí si, moralizovat Čechy způsobem, který je zcela neadekvátní tomu, co a za jakých okolností se stalo cikánskému i židovskému národu a vůbec všem, kteří jakkoliv nebyli pro nacistické Německo přijatelní a neměli již nadále znečišťovat árijskou krev a germánský životní prostor. 

Ani slovem se Rychlíková ve svém tweetu nezmíní o tom, kdo byl skutečným původcem a pachatelem všeho toho zla tady v Čechách i na Moravě, a nakonec i v celé Evropě. Nezmíní to ani u té vraždy Cikánů v Osvětimi. Pouze nacisté to byli. Ne Němci, ale nacisté. V první řadě pak především Němec, přesvědčený nacista, SS-Obergruppenführer a velitel policie Reinhard Heydrich, o kterém zde ještě bude řeč. Zato Čechy, ty definuje Rychlíková národnostně zcela jednoznačně. Správu a dozor v  táboře Lety i Hodonin u Kunštátu vykonávali na základě rozkazu čeští četníci, byla to služba protektorátními úřady vynucená a nařízená. 

Odporné a odsouzeníhodné svinstvo, ale bohužel průvodní znak lidského konání, které se táhne celými dějinami je skutečnost, že v kritických dobách, jako je třeba válka, či obsazení země cizí, nepřátelskou mocností se vždy a všude najdou kolaboranti, zrádci a jiní přisluhovači, kteří udávají, zrazují, mučí a zabíjí příslušníky vlastního národa. A je zcela jedno, jestli je tím postiženým Cikán, Žid, komunistický, či katolický odbojář, Čech, Moravák, či kdokoliv jiný. A stejně odporné pak je, když si někdo dovoluje z pouhé náklonnosti, či sympatií k nějaké etnické skupině (ať již je skutečná, nebo pouze hraná a účelová) paušalizovat provinění českého národa na jejím utrpení. To z toho tweetu totiž zcela jasně a prvoplánově čouhá. Je to pouhá aktivistická levičácká póza v době, jejíž revoluční tep si přece žádá činy, nejlépe v podobě ponižování a mentorování majority, která v dnešní době nese univerzální vinu za vše špatné a to nejen tady, v naší zemi. Je to patologické sebemrskačství lidí, kteří nenávidí svůj národ! Pokleknutí by podle Rychlíkové zřejmě bylo na místě ... 

Zdá se, že takových aktivních populistických a pozérských mudrlantů doba produkuje neurekom. Přidala se samozřejmě Praha, kde vyvěšovala romskou vlajku na balkóně radnice kulturní náměstkyně pražského primátora Hana Třeštíková a stranou nezůstal ani řeporyjský starosta Pavel Novotný. Nemá velký smysl komentovat úroveň jeho počínání, obrázek si o tom udělá na základě jeho FB postů každý sám. Zde však přesně pasuje ono "Ten tomu tedy nasadil korunu!"

Tohle produkuje na svém FB pokřivený pokrytec Pavel Novotný, který sleduje momentálně módní linku boje proti majoritě a poslušně se zařadil do progresívního levičáckého proudu. Ostatně jako člen ODS bude asi vítanou oporou Jindřicha Vobořila, který v této konzervativní pravicové straně zakládá Liberální fórum 2020. Považte, liberální fórum v ODS !!

Zdá se, že Petr Fiala nemá stranu zcela pod kontrolou, tohle přece popírá samu její podstatu. Příští rok jsou parlamentní volby a teď tohle? Pouze to dokresluje zmatení dnešního světa. 

Názor starosty Doudleb nad Orlicí Keprta podepisuji !

S krásným proslovem plným lidskosti a porozumění vystoupila k výročí Romkého holokaustu i slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, která svoji řeč ukončila slovy : "Jsme v tom spolu, s Romy a Romkami, proto musí být naše spolupráce postavená na rovnocenném partnerství. A tento princip musí být cítit v celé naší společnosti - Romové jsou přece její plnohodnotnou součástí“. Krásná, žel prázdná slova.  Vše pouhá faleš a pokrytectví. Co ty strašlivé středověké cikánské osady na jižním Slovensku? Co sídliště Luník v Košicích? To je to rovnocenné partnerství a plnohodnotná součást slovenské společnosti podle Čaputové? Letitá obrovská ostuda Slovenska, o které se raději nemluví. Pokud na tom paní prezidentka za dobu výkonu svého úřadu alespoň něco změní k lepšímu, změním na ni názor! Ty děsivé osady i sídliště Luník tam jistě byly i za předchůdců Čaputové, ale ti si alespoň v tomto ohledu nepouštěli hubu na špacír, protože se za to právem styděli.

Stranou samozřejmě nemohl zůstat ani kníže : Poněkud méně kritické stanovisko český politik Karel Schwarzenberg zastává vůči samotnému hnutí Black Lives Matter (Na černošských životech záleží). Myslí si totiž, že je tento slogan oprávněný vzhledem k těm problémům, s nimiž se Afroameričané potýkají ve Spojených státech amerických. Dokonce prohlásil, že by v Česku bylo na místě říkat Gipsy Lives Matter (Na životech Romů záleží). V souvislosti s tím vyslovil svůj skeptický pohled na výrok českého prezidenta Miloše Zemana o tom, že slogan Black Lives Matter je ve své podstatě rasistický, a že záleží na všech životech.

U knížete mně jenom zaráží, že na ty "problémy, s nimiž se Afroameričané potýkají ve Spojených státech amerických" o kterých se zmiňuje kníže v článku nepoukazoval již dávno, předávno. Ty přece nejsou nové, ale trvalé. Vzhledem k jeho věku, politickému rozhledu, zkušenostem a známostem z politiky i s politiky, třeba s Madlou Albightovou. To jí mohl pošeptat do ouška už dávno, třeba když se za jejího zahraničního ministrování v USA spravedlivě  a humanitárně bombardovala Jugoslávie, kde se také porušovala lidská práva. 

Kdy svrhneme Masaryka ?

  • „Manželství čisté jest nejdůvěrnějším přátelstvím – je to vrchol spojení, naší dobou tak pěstované a chválené, asociace duší. Nemůže být intimnější asociace, než mezi mužem a ženou. Manželství ženě i muži má být vyšším vývojem. V manželství začíná se nový život.“
  • „Vlastenectví je láska k vlastnímu národu, nikoli nenávist k jiným.“
  • ​​​​​​​„Vy jeden, každý musíme snést mínění druhého. Demokracie znamená diskusi.“
  • ​​​​​​​"Kdyby mě někdo napadl, umlátím ho třeba cihlou, i kdybych ji měl ze zdi vyrvat.“

S podivem a chválou musím konstatovat, že se v naší zemi doposud nenašel nikdo, kdo by výše uvedené citace T.G.Masaryka označíl za  rouhačské a nekonformní s "novým" progresívním názorem. Ať již je to gender, globalismus, nebo názor na to, co je to vlastně ta demokracie, postupuji-li po jednotlivých odrážkách Masarykových citací. Zde tedy zatím ještě ne, ale kdo ví, jak dlouho to ještě vydrží. Možná se doposud pouze neodvážili sáhnout na podstatu naší státnosti, ke které TGM neodmyslitelně patří. Ta poslední odrážka však již v duchu nového aktivismu zpochybněna byla :

Nová doba! Budeme opět přehodnocovat historii. Slavná věta gymnaziálního profesora Málka v podání skvělého Františka Smolíka z filmu Vyšší princip "Z hlediska vyššího principu mravního vražda na tyranu není zločinem" se reviduje. Dosavadní nezpochybnitelné a skvělé národní hrdiny Josefa Gabčíka, Jana Kubiše a jejich přátele, kteří jim pomohli pod hrozbou neskutečných represálií pro sebe i své rodiny zlikvidovat kata a strůjce holokaustu Heydricha, a změnit tím chod války i poválečného uspořádání, zařadil aktivista Miro Semecký mezi vrahy. 

Kdysi jsem četl vzpomínání jednoho z členů ochranky, který doprovázel Adolfa Hitlera a Heinricha Himmlera na procházkách. Ta vzpomínka se týkala odlehčeného rozhovoru obou těchto nacistických pohlavárů, kteří po cestě lesem vedli filozofickou diskuzi o tom, jak vlastně všude, kde jejich boty došlápnou na lesní půdu nevědomky zabíjejí drobné boží tvorečky, mravence, broučky a pavoučky, které nemají možnost spatřit, vyhnout se jim a ušetřit tak jejich životy. Viděli to jako velkou nespravedlnost, která se na tom světě děje.

To by je jistě pan aktivista Semecký za takový přístup a cit ke tvorům Božím velmi pochválil. Vždyť Hitler a možná i Himmler zřejmě nikdy nikoho osobně nezabili. Na rozdíl od těch barbarských výsadkářských vrahounů.

Možná by tu nastalou názorovou situaci pan Semecký měl probrat s paní Rychlíkovou a nějak ty souvislosti pro nás poučně a s novým, korektním výkladem odpovídajícím požadavkům doby uspořádat. Vnucuje se mně totiž neodbytná myšlenka, že ti dva budou stejná krevní skupina!

Zajímalo by mě, v jaké poloze je hybný mechanizmus chodu tohoto světa. Zda se již přiblížil dolní úvrati, aby se po jejím překonání daly věci do pohybu zase správným směrem a byly lidem prospěšné. A pokud tam ještě nejsme, co za zrůdnosti na nás ještě vytáhnou ti, kteří přece musí vědět, že si jich beztoho dlouho neužijí. Není totiž v historii chodu světa nic špatného a zlého, co by tady už někdy nebylo, a také nic, co by zase nepominulo. Ani tendenční  určování obětí a vrahů.


Ve Veselí nad Moravou, 11.srpna 2020

Autor článku : Vilém Reichsfeld