Očima zastupitele – červenec 2023

Aktivistické Vyvěšování vlajek

Na posledním zasedání zastupitelstva, které se konalo 27. června 2023, jsem v rozpravě starostu Petra Koláře požádal, aby rada města zvážila, zda není na čase, sundat ze stožáru vlajku Ukrajiny, která je před budovou městského úřadu vyvěšena již téměř jeden a půl roku. Starostovi to bud nestálo za odpověď, spíše ale zaskočen mou "drzostí" nevěděl, co by na to řekl. Že mu to nekonvenovalo, je evidentní.

Obrací se na mě hodně občanů města, pro které válka na Ukrajině (jejímž je ta vlajka symbolem), představuje příčinu ekonomického a hospodářského úpadku naší země a jejich občanů. To ostatně uvádí jako  jejich důvod i sám premiér Fiala. V našich očích je to však jen důsledek jeho vlastního selhání. Jiným důvodem odporu občanů k ukrajinské vlajce je skutečnost, že od samotného počátku války vidí jako viníka války představitele Ukrajiny a proto jsou názorově na straně Ruska.

Ideologové z dob socialismu dobře věděli, že s vyvěšováním vlajek se musí nakládat opatrně. Sovětská vlajka jako doprovod té české se sice vyvěšovala při různých příležitostech vícekrát do roka, ale záhy zase obě zmizely. Zdá se, že novodobí političtí aktivisté, i ti z veselské radnice nedbají na veškerá, dobou ověřená pravidla a tak se jim daří otrávit lidi a měnit tak diametrálně jejich názory. Jinými slovy - vláda a média nás učí nenávidět Rusko, ale my začínáme, jim natruc nenávidět Ukrajinu!

Hlavním důvodem pro moji žádost je však skutečnost, že vyvěšování jakýchkoliv vlajek na úředních budovách považuji za politický aktivismus lidí, kteří momentálně vedou  stát i město a svým způsobem toho zneužívají.  Po volbách dostali mandát k tomu, aby jej řídili. To se však rozhodně netýká zastupování politického, tedy toho, aby takovým způsobem prezentovali svůj politický názor, pokud chtějí skutečně zastupovat všechny občany města.

Jednoduše řečeno, oficiálního vyjádření svých politických názorů a aktivismu podobného druhu by se místní politici měli zdržet. Z úst vedoucích politických činitelů našeho státu i nového prezidenta trvale slyšíme poučování o nežádoucím rozdělování společnosti, toto je právě jednou z jeho příčin.

Vyvěšování vlajek před rokem 1989 jsme si užili dost a nová politická garnitura, ať už komunální, či vrcholová by si měla uvědomit, že jejich názor nemusí nutně sdílet všichni občané, i když by si to přáli.

Ukrajinská vlajka s kontroverzním trojzubcem

Nacistický trámový kříž na ukrajinském tanku

Pochodňový průvod adorující Stepana Banderu

Nášivka pluku Azov. K čemu odkazuje, není tajemství

Ukrajiny už má většina lidí plné zuby. Nemám tím samozřejmě na mysli ty chudáky Ukrajince, kteří opravdu museli před válkou uprchnout a také ty, kteří v zemi zůstali, trpí válkou, či v ní dokonce umírají. Těm je třeba opravdu pomoci. Ne však těm, kteří naši pomoc jen zneužívají!

Mám na mysli  ty Ukrajince, kteří v Plzni pořádají diskotéku nazvanou „Banderapárty“.

Mám na mysli také ty, kteří celou ukrajinskou tragédii zavinili. Není to jenom ruské vedení, ale v první řadě vedení ukrajinské, podporované Západem. 

Mám na mysli ty, kteří dovolí, či k tomu dokonce sami přispívají, aby se Ukrajina hrdě hlásila k odkazu pronacistického nacionalisty Stepana Bandery, díky jehož ideologii byly zavražděny statisíce lidí, mám na mysli ty, kteří dovolí nosit, nebo jim nevadí nacistické symboly na uniformách, vlajkách a zbraních ukrajinských ozbrojených sil. Odkazů a příkladů je na internetu dost. Tyto skutečnosti naše média zamlčují, nebo bagatelizují.

A mám na mysli Ukrajinu, která patří k nejzkorumpovanějším zemím světa, zemi, kde se přesto, že je ve válečném stavu šmelí, rozkrádá a přeprodává dodaný vojenský í nevojenský materiál i finanční pomoc, zemi, která je v moci oligarchů a její prezident je s nimi zapleten v aféře zvané Pandora Papers

​​​​​​​​​​​​​​

Veselské noci patří šmejdům

Na ulici Tyršova došlo v noci ze soboty 20.5. na 21.5.2023 (kolem 02.00 hod) k vandalství, při němž byla dvěma mladíky odcizena prázdná popelnice na komunální odpad a s lomozem odvezena do parku. Čin viděli i další občané z ul.Tyršova. Popelnice již nebyla nalezena, zřejmě skončila na dně Moravy. Musel to být zážitek, vidět ji, jak se řítí z vysokého svahu do řeky..

Občan se ráno kolem 9. hodiny dostavil ohlásit záležitost na MěPo, kde byl doslova odbyt s tím, že se má obrátit na PČR. Tam se nakonec obrátil a věc nahlásil.

​​​​​​​K čemu má město kamerový systém, když Městská policie u něj v noci nesedí, k čemu je městská policie, když na služebně ani v ulicích města v noci nikdo není a město je tak zcela bez dozoru přenecháno napospas šmejdům všeho druhu.

Nemám rád ty řeči, že tady Městskou policii máme pouze na šikanování řidičů a vybírání pokut za špatné parkování. Podobné případy, jako ten výše popsaný, však mnohé občany města utvrdí v tom, že to není daleko od pravdy.

Vedení města a zejména pan starosta, jako její velitel by se měli zamyslet nad koncepcí, činností a stavem městské policie, která zde kdysi bývala pro občany k dispozici nepřetržitě a plnila své poslání podobně, jako její členové v okolních městech.


​​​​​​​Veselí nad Moravou, 4.července 2023

Autor článku : Vilém Reichsfeld