Očima zastupitele – duben 2024

Tak už nám to začne ...

Někdy mám tendenci podceňovat veselské občanstvo z nezájmu o věci veřejné. Zejména z toho důvodu, že mně chybí reakce na kontroverze, kterých jsme tady svědky při značném tempu budování města současnou radniční garniturou. 

Některé z těch stavebních, architektonických a urbanistických průšvihů, které nám vadí jsou drobnosti, jiné pak docela zásadní. O těch zásadních se tady už psalo.

Akcí vskutku dominantní, vzbuzující nejvíc kontroverzí, je rekonstrukce náměstí Míru rozdělená do tří etap. Dvě etapy jsou již hotové, třetí, poslední a zřejmě také tou, která již nyní budí největší rozruch a možná i rozhořčení, je poslední, třetí etapa, jejímž zásadním prvkem je výstavba bytového domu, který zásadně změní nejen vzezření a funkčnost, ale také prostorové vnímání náměstí.

Nevím, jestli je to náhoda, nebo čtenáře mého webu podezírám z laxnosti k dění ve městě naprosto mylně, ale jen za poslední týden si dávno zapadnutý článek k této problematice ze 3.března 2020 přečetlo téměř 270 uživatelů webu. Předtím byl čten jen zřídka, a tak to asi nebude náhoda a zájem vyvolaly přípravy na stavbu onoho bytového domu.

Znamená to, že občany asi neprávem podceňuji, ale také to, že zaregistrovali dění na náměstí Míru a přípravu na spuštění výstavby, která se právě dala do pohybu. Lidé zřejmě pátrají také po informacích, co a kde se bude stavět, a jak bude náměstí v budoucnosti funkčně uspořádáno, což v době zveřejnění článku ještě nebylo zcela jasné.

Město v této věci bohužel s dostatečným předstihem neinformuje občany o svých záměrech, či záměrech těch, kteří budou záhy stavět na prozatím ještě městských pozemcích. Zejména pak ty občany, kterých se to bezprostředně týká, tedy ty, kteří bydlí v okolí.

Teprve dodatečně, po zahájení přípravných prací (kácení stromů, zrušení parkování u pošty, ohrazení staveniště), 15.března 2024 byla na webu města zveřejněna informace o zahájení stavby.

Zde je aktuální situace, která snad odstraní veškeré dohady o tom, jak bude náměstí Míru za dva, či tři roky vypadat. Tedy alespoň dispozičně.

Co se týká komerčního přízemí a počtu obytných podlaží, k tomu nemám žádné aktuální údaje, ale zřejmě budou celkem čtyři. Podzemní garáže budou pod oběma budovami (modře vyznačeno) i v tom bílém obdélníku mezi nimi, který je propojí. Jako pomůcka pro představu budoucího vzhledu jistě dobře poslouží alespoň dva snímky vizualizace z původního projektu ateliéru Velehradský z Brna.

Praktické dopady přípravy zmíněné stavby na veřejnost se již projevily ve zrušení parkoviště u pošty (13 parkovacích míst). Parkování u Rozkvětu (10 parkovacích míst) bude následovat. Obě parkoviště zmizí jednou provždy a až do dokončení 3.etapy rekonstrukce náměstí v lokalitě žádné nové parkovací možnosti nepřibudou.

Provizorní náhrada za tyto ztracená parkovací místa je již připravována ve vnitrobloku mezi administrativní budovou bývalého Statku a Panským dvorem.

V této souvislosti zmiňuji, že na návrh Komise dopravy a bezpečnosti snad dojde k úpravě parkování před Komerční bankou tak, že parkovací místa budou orientovány šikmo, aby se na ně pohodlně najíždělo (dvě stávající možná budou v důsledku úprav ztracena) i vyjíždělo, a konečně přestanou kolize méně zručných řidičů se sloupky a sloupy na protilehlém okraji vozovky.

Kdo se podívá na nešťastnou „hřbitovní“ parcelaci kombinující travnaté a vydlážděné plochy před kulturním domem, doplněné zbytečným a neúčelným nerezovým posezením, jistě jej napadne, jak se tato poměrně velká plocha dala využít účelněji a pro střed města i smysluplněji. Třeba na ozeleněné parkoviště se slušnou kapacitou, která ve středu města tolik chybí.

Řeči o vytěsňování aut ze středu města jsou sice líbivé, ale jen do doby, kdy narazí na praktickou potřebu občanů a nakonec i těch, kteří o tom vzletně mluví. ​​​​​​​


Veselí nad Moravou, 19.března 2024

Autor článku : Vilém Reichsfeld