Očima zastupitele - listopad 2021

Zašel jsem si nedávno koupit pár hmoždinek a šroubů. Další zákazník za mnou nebyl. a tak jsme s paní prodavačkou po nákupu probírali kdeco. Především samozřejmě věci veřejné, a z těch pak nejvíc městské investice a vzhled města.

Tento obchod se spojovacím materiálem na rožku náměstí 24.dubna se bude brzo stěhovat do nového polyfunkčního domu tamtéž. Už pár dní předtím jsem si jej byl prohlédnout. Nejenom, že je to podařený a krásný objekt, ale je taky velice kvalitně postavený. Milosrdně zaclonil to, ​​​​​​​co se za ním urbanisticky rozhodně nepovedlo. Doufám jen, že sousední objekt bude obdobně vydařený.

V názorech na vzhled města, jeho kladné i záporné stránky jsme se s paní prodavačkou většinou shodli. O mých stránkách věděla, a také jsem se od ní dozvěděl, že někteří lidé moje kritické články nehodnotí úplně příznivě a považují je za "šťourání".

Ani ve snu by mě nenapadlo, že je budou čtenáři přijímat pouze kladně. A abych pravdu řekl, vůbec mě to neovlivňuje, ani nemrzí. Jenom hlupák se chce zavděčit všem, a ono to vlastně ani nejde. Od toho máme mozky, abychom si na události a na to, co je kolem nás tvořili názor a pokud nám to za to stojí, seznámili s ním druhé.

Neobcházím lidi s dotěrnými dotazy, nejsem sběratel drbů a názorů, ale i tak se při mých spíše sporadických výpravách na veřejnost s názory setkávám.

Nedávno jsem byl na obědě s kamarádem, který žije v Praze a Veselím projíždí tak 2 až 3 krát do roka. Ocenil změny, které i tak v našem městě vnímá. Musí tedy být markantní. Nikde jinde v okolí nejsou ty proinvestované desítky a stovky milionů tak vidět.                                                                                                                                      Mám Veselí rád, oceňuji na něm spoustu věcí (jsou popsány na titulní straně tohoto webu) a záleží mně na něm.  I proto se někdy možná až příliš vehementně vyjadřuji k tomu, co se mně nelíbí, a co považuji za újmu, která je mu činěna. Nedovedu to jednoduše "skousnout" a mlčet. A chápu to taky tak, že je to hlas opozice, o které bohužel v tomto městě není příliš slyšet.

Nemohu přesto přeslechnout názory veřejnosti, názory pochvalné, ale i kritické, které si servítky neberou. Několik autentických výroků veselských občanů k tomu, jak vidí a posuzují úroveň a zdařilost toho, co se momentálně buduje v našem městě : „Za ten hrb před kulturákem by měli nekoho zavřít“, „celé náměstí Míru bude zpizděné“, „na Hutníku to vypadá, jakoby si tam hrály malé děti“  (zástavba rodinnými domy).

A protože kolem lokality Hutník, kde se staví rodinné domky jezdí dnes kvůli objížďce také občané z jiných obcí, dozvím se v neděli dopoledne v restauraci v Uherském Hradišti toto : „Vili, co na té vaší radnici sedí za lidi, když schválí a dopustí takovou hrůzu, co se tam staví?“ 

​​​​​​​Před časem jsem tady psal o nepovedené rekonstrukci ulice Na Drahách, kterou zmiňuje a obhajuje 1.místostarosta Pavel Bouda ve svém sloupku Veselských listů pro listopad 2021. Uvedl jsem v něm jasně a doložil fotkami, v čem vidím velké selhání radnice. Od vedení města bych proto namísto trochu patetické obhajoby nepovedeného díla očekával spíše objasnění důvodů, proč se tak stalo, zda se nedalo najít jiné řešení, a proč nebyla možná dohoda s občany, aby dílo bylo skutečně kvalitní a pohledné. Ponechat ohyzdné betonové sloupy (a ještě navíc nějaké přidat) a venkovní kabelové vedení, které vypadá jako staveništní přípojky, to vše v 21.století a v jinak  hezky a účelně zrekonstruované ulici je selhání, které deklasuje celé dílo. A po dlouholeté přípravě této stavby to platí dvojnásob! 

Od občanů města zřejmě vedení města očekává, že bez výhrad pochopí jejich budovatelského génia a vize, a pokud jsou vůbec ochotni připustit omyl, nebo chybu, pak také to, že to občané omluví a pochopí.

Bohužel, není to možné pochopit a už vůbec ne omluvit. Zejména proto, že o zásadních věcech, ke kterým by se měl vyjadřovat široký okruh odborníků, veřejnost a také opozice, si osobuje rozhodovat pouze velice úzký okruh lidí, kteří, soudě podle toho, co se tady staví, evidentně nemají potřebný rozhled, vytříbený názor a jak se ukazuje, ani ten obyčejný vkus.

    „Na Hutníku to vypadá, jakoby si tam hrály malé děti“  - v režii radnice, která má možnosti, jak to nepřipustit

Budují se tak drahá a nekvalitní díla, která svým vzhledem a funkcí prakticky trvale znehodnotí důležité části našeho města, díla, která budou město trvale zatěžovat a budeme se za ně moci pouze stydět.

Pánové se cítí dotčeni, když se na jejich konání snáší kritika, protože na radnici zřejmě panuje názor, že právě oni jsou vyvoleni k tomu, aby naše město oblažili svou invencí. Nejsou na to zvyklí, a tak ve snaze odrazit oprávněnou kritiku, ji nazvou napadáním, urážením, vyvoláváním sporů a označí ji za lži. Přesně tímto způsobem odráželi nesouhlas a kritiku hloupí komunističtí papaláši a stranická média dob dávno minulých.

Co si asi lidé na radnici představují pod pojmem „konstruktivní opozice“ ? Ty, co jim všechno bez řečí odkývají? Konstruktivní opozice je přece taková, která názorově a argumentačně ovlivňuje názor koalice. Tedy tak, že ji kritizuje je-li to zapotřebí, aby byl výsledek co nejlepší.

V parlamentu, na kraji i v obcích, všude to funguje na stejném principu zastupitelské demokracie. Předpokladem pro to však je, aby mimo opozici byla konstruktivní také koalice a jiný názor alespoň připustila a nechala se jím ovlivnit. A to v našem městě už léta zcela zásadně chybí!

Je-li radnice dominantní a sama k sobě nekritická, dopadne to jako ve Veselí, kde její vedení nazývá oprávněnou občanskou o opoziční kritiku napadáním, urážením a lhaním, zatímco samo občany města uráží tím, jaké hrůzy s městem provádí!

Neodpustím si na závěr ještě jednu poznámku.

Narodil jsem se, celé krásné dětství, mládí a většinu života prožil tady, v okolí Lapače a jeho milého protějšku, krásné slovácké kapličky. 

Bydlelo zde v okolí mnoho dobrých lidí a kamarádů, mnozí z nich již zemřeli. Nikdy bych se nenadál, že se ta, své okolí tak oblažující kaplička, kterou všichni, bez ohledu na to, zda věřící, či nikoliv měli v úctě, stane obětí tak arogantního zásahu ze strany vedení města. Co s ní provedlo a jak ji zhanobilo, o tom se dnes může přesvědčit každý kolemjdoucí. Bez konzultace s památkáři, bez stavebního povolení, ale hlavně bez vkusu a úcty k památce, navíc církevní. Větší urážky od tohoto vedení města se kapličce samotné, a všem, kteří tuto památku mají rádi, ani nemohlo dostat.                                                                                                                                                                          Že se na Moravském Slovácku líčí podrovnání "šmolkou" a ne tmavě modrou barvou, a že je vtom zcela zásadní rozdíl už zmiňuji pouze pro dokreslení zločinu spáchaném na milé kapličce. Pan Laga než začal sokl kapličky líčit šmolkou, laboroval s barvou tak dlouho, až to bylo ono. Byl se na to někdo z radnice podívat? Nebo jí stačí, že se zase mohla odfajfknout  jedna akcička jako hotová?    

Chci jenom doufat a zatím to tak vypadá, že město bude donuceno vrátit vše do původního stavu, i když to nebude technicky vůbec snadné.

Tak se pánové z vedení města přestaňte laskavě čepýřit, když se na vaše konání snáší kritika. Nic jiného si totiž nezasloužíte! Nebohá kaplička je totiž pouze onou trpkou „třešničkou na dortu“ některých vašich neblahých zásahů do vzhledu města, které kritizuji nejen já, ale i mnoho dalších veselských občanů.


Veselí nad Moravou, 2.listopad 2021

Autor článku : Vilém Reichsfeld