Očima zastupitele - únor 2024

Vlastníš nemovitost? V květnu si řádně připlatíš!

Několikaměsíční diskuze, vysvětlování a mediální masáže kolem úsporného, či konsolidačního balíčku utichly. Sněmovnou byl schválen, prezident jej pár dní před Štědrým dnem podepsal a tak již nic nebránilo tomu, aby se rozhostila vánoční nálada.

Důsledky schválení balíčku se totiž projeví až v roce 2024. Poznáte je již na první výplatě.

Nechci tím říct, že jsem zásadním odpůrcem všech těch více, než 6 desítek daňových změn, které budou mít dopad na naše peněženky. Na daně se bohužel občas sáhnout musí, zejména když stát nehospodaří dobře a sám si navíc k tíživé hospodářské situaci i inflaci pomůže hloupými a fatálními ideologickými rozhodnutími.

Kdo si myslel, že ideologie v ekonomice skončila pádem železné opony, šeredně se zmýlil. A kolik jí předtím bylo, o tom by se asi taky dalo diskutovat. Komunisti sice měli ideologické výhrady k tomu, či onomu, ale dobrý kšeft většinou vítězil i u nich. Až na případy, kdy prostě dostali befél z Moskvy a nic s tím nemohli udělat. Dnes už befély nechodí z Moskvy, zato ale z jiné světové strany.

Mimo spousty „drobnějších“, zato však každodenních změn k tíži, či prospěchu občana (ceny zboží v důsledku úpravy DPH, které se projeví ve zvýšení, ale možná i snížení ceny zboží) , či pravidelných srážek  navíc ve výplatách, se všichni dočkáme velkého překvapení v květnu, kdy do domácností i firemních poštovních a datových schránek dorazí složenky, či výměry k platbám daně z nemovitých věcí

Pro mnoho z nich to bude překvapení řádné, protože navýšení této daně, kterou jak občané, tak firmy platí jednou ročně, bude ve stovkách procent.

Mnozí z těch, kteří v lednu navštívili finanční úřad kvůli nesrovnalostem daňového podání s katastrem nemovitostí s tím jistě udělalo vlastní zkušenost, pokud jim úředník po nápravě většinou drobných nedostatků „vyjel“ z počítače přiznání k daní z nemovitých věcí na zdaňovací období 2024.

Sám jsem takové jednání s nápravou drobných nedostatků absolvoval.

Již předtím, během rozhovoru o dopadech zvýšení daně z věcí nemovitých na naše peněženky mně úředník sdělil, že mám počítat zhruba s jejím 3,6násobným zvýšením. Vždy přitom samozřejmě hraje podstatnou roli podíl a charakter pozemků a staveb podléhající dani, případně zvýšení (či naopak úbytek – pokud byly např. prodány) jejich ploch.

Byl jsem tedy předem připraven na nepříjemnou zprávu týkající se výše nově vyměřené daně z nemovitých věcí, a tak mě sice nepřekvapilo, ale přece jen trochu šokovalo, když jsem si po vytištění daňového výměru mé zvýšení spočítal. Je to 3,7 x více, než v roce 2023!

Každý to bude ve výše zmíněných souvislostech  mít zřejmě trochu jinak v případě, že se na vlastnictví jeho nemovitostí v poslední době nic nezměnilo. Pokud si však nějakou nemovitost v poslední době pořídil a spočítal si novou daň ještě bez vlivu nového daňového balíčku a samozřejmě také změn místního koeficientu, které většina obcí loni na podzim zvýšila, mohou se mu protočit panenky.

„Útěchou“ mu může být arogantní, či spíše hloupý výrok jednoho koaličního zastupitele při projednávání obecně závazné vyhlášky na zastupitelstvu v září roku 2023, který konstatoval : "Chudobné to nepostihne". Předseda finančního výboru to přece musí vědět!

Tak jistě, platit to totiž budou ti, kteří se svým úsilím, pílí a třeba i "odtrhováním si od huby" dopracovali vlastního bydlení, nebo si koupili, či zdědili po svých snaživých předcích nemovitý majetek. Jak demokratické a spravedlivé! ​​​​​​​

K tomuto tématu rovněž článek zde a v médiích.​​​​​​​


Veselí nad Moravou, 30.ledna 2024

Autor článku : Vilém Reichsfeld