Odpověď na příspěvek pana Jana Šaňka

Vážený pane Šaňku,

děkuji Vám za příspěvek, který mně předal redaktor Veselských listů. Oceňuji velice, že souhlasíte s jeho zveřejněním.

Takto by měla fungovat výměna názorů, ze které by mohli mít občané se zájmem o dění ve městě informace a užitek. Je však možná pouze v případě, že se děje v rozumném časovém sledu, bez měsíčních odstupů. Na stránkách Veselských listů to možné není, protože vychází jednou za měsíc a jejich obsah je určován redakční radou a zájmy radnice.

K takovému účelu jsou určeny tyto webové stránky, které jsou k dispozici všem, kdo mají zájem vyjádřit svůj názor. Proto velice rád zveřejním každý názor, na který, pokud je adresován mně, obratem odpovím. Dnes tedy na příspěvek pana Jana Šaňka.

Na tom, že doslova velkolepý veselský centrální prostor našeho města bude zničen, si musím trvat. Tady přece nejde o jeho stávající a nevyhovující úpravu, trávníky, dlažbu, schody, olámané akáty nebo vozovku. To asi nebude postrádat nikdo. Jde ale zcela zásadně o to, jakým způsobem bude ten prostor za obrovské finanční prostředky přetvořen, jak bude využit a hlavně, jak jej přijímají občané města. Už se tady několikrát psalo o tom, že není správné a koneckonců ani demokratické, aby si náměstí přetvořila k obrazu svému úzká skupina lidí, kterou je vedení města, ignorovala zcela názor opozice i mínění občanů města a nedala jim možnost se k němu vyjádřit. Učinila tak bez toho, aby k tak zásadnímu záměru za stovky milionů korun (ve třech etapách jeho rekonstrukce) byla uspořádána alespoň základní architektonická soutěž, která občanům města ukáže, co všechno je možné s tímto prostorem udělat a jak jej využít. Tady přece nejde o nějaké lavičky, nevyužívané a občany vysmívané nerezové židle a stolky, nebezpečné vodní kanálky a hrubé funkční nedostatky 1.etapy. Jde o celkovou koncepci tohoto prostoru, jenž mnoha občanům už teď nevyhovuje a nikdo se jich ani předem neptal na jejich názor, přestože se jich bytostně dotýká. Třeba proto, že na náměstí bydlí, či mají úplně odlišnou představu o jeho podobě a využití.

Poznámka k tomu, co někteří občané nazývají „dinosaurem“, jiní třeba "hrbem před kulturákem"(a já jsem jednu z těch přezdívek pouze převzal a použil v článku ve VL) :

Návrh této konstrukce a ještě několikanásobně více její provedení velice oceňuji. Její složitost a náročnost výroby zaslouží obdiv k tomu, co dokážou vyrobit zlaté české ručičky techniků a odborných dělníků. Bez počítačové techniky by to zřejmě bylo možné jen stěží. Zásadní problém však vidím v tom, že stojí na špatném místě, v nesprávném městě, a bylo na ni zbytečně promrháno obrovské množství peněz, které bylo možné využít zcela jinak. Toto je zařízení vhodné pro město, ve kterém se konají festivaly, velké kulturní akce, nebo tam startuje Rallye Dakar. A problém je taky v tom, že ty zmíněné superlativy ve Veselí asi mnoho lidí nedocení. Zejména ti, kteří již na náměstí bydlí a pak také ti, kteří budou bydlet v novém bytovém domě s více než padesáti byty, který bude plochám pro kulturní vyžití a pódiu těsně přiléhat po dokončení 3.etapy.

Ptáte-li se pane Šaňku na to, co bylo ve Veselí v letech 2002 – 2010 (kdy jsem byl ve vedení města) uděláno, dovoluji si Vás odkázat na  článek, který obsahuje mimo jiné také souhrn toho, na co se ptáte. Jenom stručně, zde je souhrnný přehled investic včetně dotací, v létech 2002 – 2010 :

- Ve volebním období 2002 - 2006 činily výdaje na investice 225,5 milionů korun. Ve zmíněném článku je k dispozici v tabulkách také kompletní přehled provedených investic.

- Ve volebním období 2006 - 2010 bylo proinvestováno kolem 250 milionů korun. Součástí těchto investic bylo Bartolomějské náměstí, Panský dvůr (který sice rekonstruovalo až nové vedení města, ale projekt i dotaci ve výši neuvěřitelných 92,5% zdědilo po stávajícím vedení), cyklostezka a most přes Novou Moravu, rekonstrukce sálu kulturního domu, autobusový terminál, umělý trávník na stadionu a další drobnější investiční akce. Mám za to, že finanční přehledy z dalších volebních obdobích, tedy 2010 - 2014 a 2014 - 2018 se v tomto ohledu moc lišit nebudou. 

K Vašemu dotazu týkajícím se prodeje veselského zámku : mohu Vás ubezpečit pane Šaňku, že zámek prodán městem nikdy nebyl. Město o něj přišlo exekucí. Zámek se stal předmětem konkurzní podstaty a nakonec byl ve veřejné dražbě prodán v listopadu 2003 soukromému zájemci, manželům Štěrbovým (ŠTĚRBA LEASING, s.r.o.) z Uherského Hradiště za rovný jeden milion korun. Tak tedy naše město přišlo o zámek. ​​​​​​​

Byl pro město nenávratně ztracen díky lehkomyslností, nedbalosti a porušení povinností řádného hospodáře zástupci města v akciovce LCS Zámek, kteří  umožnili jednomu z jejich členů, aby zámek zastavil u peněžního ústavu a vzal si soukromý úvěr ve výši kolem 10 milionů Kč, které následně zpronevěřil tím, že je použil pro své soukromé účely. Za to byl soudem odsouzen k několikaletému pobytu ve vězení. Toto stěží uvěřitelné a tresruhodné porušení povinností řádného hospodáře zástupci města popsal ing. Miklenda m.j.takto - cituji :

"Funkcí generálního ředitele (GŘ) byl jmenován zástupce partnera, který v průběhu roku 1994 hrubě porušil stanovy a zneužil svých pravomocí takovým způsobem, že byl za svou činnost v a.s. LCS Zámek na základě podaného trestního oznámení pravomocně odsouzen na 5,5 roku. Možnost zneužití si zástupci města v a.s., politicky se angažující v prvním volebním období, nedovedli jako slušní lidé vůbec představit, o čemž svědčí jejich další politické či pracovní působení až do dnešních dnů."

Pokud je toto vyjádření pro někoho nesrozumitelné, znamená asi tolik, že zástupci města v akciové společnosti LCS Zámek, kteří v ní spravovali 2/3 podíl města, předali pravomoci a dispoziční právo minoritnímu akcionáři, který jej zneužil ve vlastní prospěch. Zajímalo by mě, zda by stejně hloupě a lehkovážně nakládali i se svým majetkem. Je to opravdu svérázná omluva trestuhodné nedbalosti veselských funkcionářů LSC Zámek a.s., která by před soudem zcela jistě neobstála. 

Pokud máte zájem o další vývoj dění okolo zámku, přečtěte si článek “Smutný je osud veselského zámku“, nebo také údaje o personálním složení LSC Zámek a.s :

Předpokládám pane Šaňku, že máte jako Veselan povědomí o tom, že naše město - topograficky nahlíženo, nemá prakticky žádnou možnost, jak se zástavbou jakkoliv rozšiřovat do tří směrů. Není možné stavět za Baťovým kanálem (Ptačí oblast), směrem ke Vnorovám, ani směrem na Uherský Ostroh. Jednoduše tam není místo a nic se  tam nevejde. Zbývá tedy pouze směr na Blatnici, kde ovšem nejsou pozemky ve vlastnictví města, které by bylo možné zastavět jinak, než podle schváleného územního plánu, a dále pak pozemky zemědělské.

Zcela zásadním dokumentem měst a obcí, který definuje, co se kde, a za jakých podmínek smí stavět, je územní plán. Při jeho pořizování a změnách se k němu mohou samozřejmě vyjadřovat a vznášet návrhy a připomínky také občané města. Je proto zcela zbytečné hořekovat, proč něco stojí tam, kde se mně to právě nelíbí. Všechny obchody, které byly ve Veselí postaveny jsou v souladu s územním plánem, jinak by v územním řízení nebylo jejich umístění schváleno. Územní plány zhotovují pro obce specializované kanceláře. Jejich vytváření, či změny a následný proces schvalování zastupitelstvem je poměrně dlouhý a může trvat dva až tři roky.

Soulad s územním plánem je tedy jeden z důvodů, proč jsou všechny supermarkety v zastavěné části města. Až na Kaufland stojí všechny na pozemcích, které nepatřily městu, ale podle územního plánu na nich bylo možné supermarkety postavit. Proto tam také stojí. Pozemky, na kterých stojí Kaufland patřily zčásti naší firmě, zčásti Jihomoravskému kraji a z velké část městu Veselí nad Moravou. Všichni jmenovaní našli vzhledem k tomu, že pro ně neměli jiné využití shodu, a prodali je firmě InterCora, spol. s r.o., pro výstavbu Kauflandu.

Na 18.zasedání zastupitelstva města dne 14.září 2009 pro prodej hlasovalo 16 zastupitelů,  proti nebyl nikdo, zdrželi se 2, nehlasoval 1zastupitel, z 19 přítomných.

Občas zaregistruji názor, že namísto Kauflandu mohl stát třeba krytý bazén. Ano mohl, ale bohužel nebyl (a stále zřejmě není) po ruce nikdo, kdo by byl ochoten zainventovat do něj potřebných 200 milionů korun. 

Supermarkety přináší pro město, ve kterém je o pracovní příležitosti nouze, stovky tolik potřebných a dnes již také slušně placených pracovních míst. Městu z nich plynou do rozpočtu přímé i nepřímé daně, Veselanům i občanům okolních obcí poskytují nákupní komfort a také nabízejí dostupný a blízký obchodní servis především starším a nemobilním lidem v době, kdy malé obchody prakticky zanikly, nebo jsou daleko a nenabízí takový výběr zboží, jako velké obchodní řetězce. Parkovací plochy velkých obchodů plní také funkci parkovišť pro veřejnost bydlící v okolí. Nabízí občanům možnost  parkování tam, kde je město bohužel samo nemůže zajistit a tedy je neposkytuje.

Zřejmě pane Šaňku nemáte dobře zmapované okolí našeho města, když můžete tvrdit, že "všude jinde jsou tato centra umístěna na okraji". Kde stojí Kaufland, Tesco, Billa a Lidl v takovém městě, jako je Uherské Hradiště? Opravdu na jeho okraji? A kde stojí celé nákupní centrum v Hodoníně? Víte, kde se nachází prodejny Lidl, velká prodejna Jednoty, Okay a Penny v Kyjově? A co obchodní dům (bývalý Prior), Zlaté jablko, a Dům obuvi (Baťa) ve Zlíně? Nebo to nejsou obchodní centra? Máte opravdu za to, že obchody, byť větší, nepatří do města?

Jediným důvodem, proč v některých městech stojí velká nákupní centra na jejich okraji je skutečnost, že v jejich husté zástavbě je nebylo možné postavit pro absenci, nebo nedostatek vhodných stavebních parcel. 

Co se týká budovy finančního úřadu, vytýkám mu pouze monotónnost fasády, která není barevně pojednána. Na můj tehdejší dotaz paní ředitelce mně bylo sděleno, že na to už v rozpočtu opravdu nezbyly peníze. Město tehdy bylo požádáno finančním ředitelstvím o prodej pozemku, aby se mohl úřad odstěhovat z nevyhovujících prostor v Tyršově ulici. Za velký úspěch se tehdy považovalo, že se ve státním rozpočtu našlo necelých 60 milionů pro jeho stavbu (ministrem financí byl tehdy Miroslav Kalousek a měl na tom údajně osobní zásluhu). Nebyl důvod mu nevyhovět, město jako Veselí musí tento úřad mít, i když od té doby se jeho role umenšila. Poloha budovy byla zvolena tak, aby uzavřela prostor náměstí, což shledávají někteří občané jako kontroverzní. Ostatně k ní přibude v rámci 3.etapy rekonstrukce náměstí Míru obdobný objekt, kterým bude náměstí uzavřeno i na jeho protější straně. Pokud jste tedy pane Šaňku spokojen s řešením 2.etapy rekonstrukce náměstí Míru, jistě máte povědomí také o řešení navazující 3.etapy. Uniká mně proto důvod, proč máte ve smyslu výše zmíněného problém s budovou finančního úřadu. 

V případě, že je nutno cokoliv doplnit, či vysvětlit, jsem Vám k dispozici. 


Veselí nad Moravou, 1.října 2021

Autor článku : Vilém Reichsfeld