Silnice I/55 - komplikace provozu letos,  i v příštím roce  

Jakoby pro zdroj komplikací na silnici I/55 nestačilo neúnosně dlouhé budování okružních křižovatek ve Veselí, které začalo 8.června 2021, přidalo se 20.července 2021 ještě uzavření velké části průjezdu Kunovicemi.                                                          Nesouhlas Zlínského kraje s objízdnou trasou po silnici II/457 přes Polešovice kvůli pracím ve Veselí se tak vyřešil v souvislosti s Kunovicemi sám od sebe. Řidiči mířící přes Kunovice na Veselí totiž nestojí o komplikace a zdržení v obou městech a tak automaticky volí jízdu bez komplikací po silnici II.třídy do Moravského Písku a dále přes Bzenec na Strážnici. Vyhnou se tak oběma uzavírkám. Že jmenované obce nesou dopady v podobě podstatně zvýšené frekvence dopravy je evidentní.

V srpnovém vydání městského zpravodaje města Kunovice byl na 6. straně k místní uzavírce, která jen tak brzy neskončí zveřejněn článek, který osvětluje celou tamní problematiku uzavírky a pro informaci čtenářů jej tady na vedlejším obrázku  reprodukuji.

O situaci při organizaci a budování okružních křižovatek v našem městě kolují různé názory a dohady, živené doposud navíc malou informovaností ze strany radnice k tak exponované dopravní stavbě na území města. Většinou se shodují v tom, že se na stavbě po celé dny prakticky nic neděje, není tam vidět žádné pracovníky, a když už se tam vůbec někdo objeví,  jde o dva, tři dělníky, kteří tam provádí pouze drobné práce.

Město má údajně s dodavatelem stavby, kterým je firma STRABAG a.s. uzavřeno memorandum o spolupráci. V rámci přeložek inženýrských sítí se ale na stavbě podílí také jiné firmy, kde může spolupráce podle časového harmonogramu zaskřípat. To se stalo s přeložkami vedení zemního plynu a rovněž s nepředpokládanými změnami v provedení dešťové kanalizace, které zpozdily provádění hlavních prací. To mohlo ovlivnit termín dokončení stavby, který je stanoven na 31.srpna 2022. Město i dodavatel stavby však ujišťují, že tato komplikace a zdržení jej neovlivní. Je to nakonec popsáno ve sdělení města, které je také součástí tohoto článku.                          Nesdílím ovšem přílišný optimismus o odlehčení dopravě přes Veselí v závěru sdělení města, vyjádřený v souvislosti s přivedením dálnice D55 ke komunikaci I/54 ve  Bzenci, kde bude její výstavba nadlouho ukončena. O tom už se tady nakonec podrobněji psalo.​​​​​​​

Jistou zajímavostí stavby je úprava historické studny, na křižovatce u mostu přes řeku Moravu, na které ještě v šedesátých letech minulého století stávala pumpa. Je to patrné z dobové pohlednice. vpravo nahoře. Studna bude snížena o 2 metry pod terén, nově zakryta a zůstane šetrně zachována.


Veselí nad Moravou, 25.září 2021

Autor článku : Vilém Reichsfeld