Silnice opravena, výtluky opět zůstaly

Už téměř před 20 lety, někdy před vstupem Česka do EU mně přítel, který pracuje u ŘSD řekl, že naši republiku vidí jako poslední, která patřičně využije nabídek, které evropské dotace poskytnou pro budování dopravní infrastruktury. Myslel tím po této stránce tehdy opravdu zaostalé země bývalé střední a východní Evropy. Že v tomto zůstaneme na chvostu.

Jeho postoj vycházel ze zkušeností, které měl s celou zdejší legislativou a procedurami týkajícími se přípravy, povolování a výstavby silnic a dálnic.

Nemám dobře procestovanou celou zmíněnou část Evropy, ale vnímám, co se kolem této problematiky odehrává v naší zemi. Vidím to pinožení, vnímám, s jakými obtížemi se tady prosazují obecně prospěšné záměry, kterými promyšlené a kvalitní komunikační spojení jsou.

Vidím, co se v tomto ohledu děje na Slovensku, loni jsem zkusil dálnice v Polsku a myslím, že se můj přítel ve svém odhadu ani v nejmenším nespletl . V této souvislosti odkazuji také na článek, který snad dává naději na brzkou a účinnou změnu. 

Samotná oprava vozovky dopadla velice dobře a hotovo bylo vcelku rychle. Firma Swietelsky umí.

Malý příklad toho, co "umíme" na poli oprav a staveb komunikací,  jsme na vlastní kůži zažili letos ve městě.

V letošním roce proběhly na průtahu městem, tedy komunikaci I/55 dvě akce, které nesly  název „Oprava výtluků“. Už ten samotný název je přinejmenším nepatřičný a řekl bych i hloupý.

První „Oprava výtluků“ se pak spíše měla jmenovat „Zmenšení hloubky výtluků“, protože po týdenní práci a odchodu firmy, která práce prováděla to přesně tak dopadlo. Namísto až 10cm hlubokých vyjetých kolejí (tedy žádných výtluků), zbyly po opravě koleje hluboké "jen" 3-5cm. Jak tu opravu komentovali dělníci firmy, která opravy prováděli, jsem už popsal v článku „Tak nám „opravili“ silnici I/55“.  Jednalo se tehdy pouze o jednu stranu „tankodromu“ v úseku od areálu HZS zvaného v žargonu „hasičská zbrojnice“ po ulic Rozmarýnová.

Asi ten ve zmíněném článku popsaný způsob i kvalita opravy byla moc na všechny, a tak orgány ŘSD rozhodly v tomto nešťastném způsobu "oprav výtluků" nadále nepokračovat, a opravit druhý pruh vozovky ve stejném úseku vyfrézováním starého krytu vozovky a položením nového. Myslím, že i tetku z uličky by z logiky věci nic jiného nemohlo napadnout. Tak toto samé tedy naštěstí "napadlo" i pracovníky ŘSD.  A opět se to hloupě jmenovalo "Oprava výtluků" v místě: km cca 86,935 – 87,435 (Veselí nad Moravou).

Samozřejmě se to frézování starého a kladení nového povrchu ve dvou vrstvách ve dnech 14. - 18.září 2020 neobešlo bez obrovských front aut malých i velkých, které stály před semafory na jedné straně až k budově Policie ČR a na druhé až téměř po konec Milokoště.

Já osobně mám pro takové komplikace v důsledku nutných prací pochopení, na silnici opravdu dokážu nervy udržet na uzdě, i když narazím na řidiče idioty, kterých je na zdejších silnicích stále ještě „po hustu“. Ve srovnání s okolními státy je to silniční buranství a stupidní projevy ega na silnicích naše obrovská česká hanba. 

Z jakého důvodu nedodělal zhotovitel vozovku kam až bylo plánováno, a proč se vůbec neuvažovalo i s opravou úseku až po LIDL, který vykazuje rovněž vážné závady, není známo. Mám za to, že na to nebyly v rozpočtu peníze. Pár set tisíc korun na opravdu nutnou věc, trocha peněz, které jinde promrhají v řádu desítek a stovek milionů.

Dovolím si ale ve zmíněných souvislostech podotknout, že spoustě veselských řidičů a potažmo i těch mimo veselských  se dalo ušetřit mnoho času a nervů tím, kdyby se právě v této době nerekonstruovala také ulice Na Drahách, která doslova a do písmene přeťala dvě důležité ulice, které se v tom týdnu oprav na silnici I/55 daly hezky využít nejen pro jejich objetí, ale také zásadní zmenšení front na opravované silnici. Mám na mysli ulice Palackého-Stojanova a Padělek-Břestek, které při křížení s ulicí Na Drahách mění názvy. Říkám si, kdo všechno asi musí chrápat a nestarat se o dopravní souvislosti, když je tohle možné. V době elektronických médií si zřejmě někdo stojí na vedení, nebo je mu to lhostejné. V první řadě vedení a plánovači ŘSD, kteří zřejmě vůbec neberou ohled na to, že už jsou v běhu 3 úseky oprav se semafory mezi Veselím a Moravským Pískem, že probíhají opravy rovněž na paralelních komunikacích v Uherském Ostrohu, kudy by se dalo objet, nestarají se o další souvislosti a spustí další opravu jimi už předtím zmrveného úseku silnice, kde možnost žádného objetí neexistuje. V druhé řadě Odbor dopravy Krajského úřadu v Brně, který ta situace evidentně vůbec netankuje a také zdejší komisi Dopravy a bezpečnosti RMV, která se sice o tyto věci zajímá, ale vydává k nim podle mě usnesení, které se nezakládá na pravdě, zde v bodě 5. Opravdu by mě zajímalo, s jakou objízdnou trasou komise souhlasila, když v praxi prokazatelně žádná neexistovala. Ptal jsem se na to jednoho jejího člena, ten si na to ale s odstupem času nevzpomněl. Proč není to zásadní, ten předmět souhlasu v zápise komise sdělen? Snad to nebylo myšleno přes Blatnici? Pokud rozumná objízdná trasa neexistovala, měla na to komise poukázat a nedoporučit provedení té akce, dokud ta objízdná trasa nebude k dispozici, tedy až po dokončení rekonstrukce ulice Na Drahách. To je přece její úloha!

Plánovači ŘSD musí zřejmě být nesvéprávní i v jiném ohledu. Jděte se podívat, kde ta jinak kvalitně povedená a funkční oprava skončila. Prováděcí firma ji nedotáhla ani k té cukrárně, jak bylo avizováno na webu města. Skončila v úrovni ulice Na Drahách a zbývajících asi 140 metrů, až po navázání na slušný povrch u LIDLu „odběhli“ a ponechali v neuspokojivém technickém stavu. To je šlendrián, možný asi pouze tady, přesně v duchu toho, co mně sdělil přítel. Předpokládám, že to nedodělali proto, že na to prostě momentálně nebylo víc peněz v příslušné kolonce rozpočtu.

Pokračování silničářské frašky se odehraje na jaře roku 2021, kdy prý bude provedena „Oprava již jednou opravených výtluk“ v pruhu přiléhajícímu k hostinci „Na Lapači“. Dobrodošli u Češku!


Ve Veselí nad Moravou, 3.listopadu 2020

Autor článku : Vilém Reichsfeld