Veselské proměny 1

Všichni teď máme mobilní telefony, před revolucí i po ní jsme téměř všichni měli fotoaparáty. Nejdříve ty klasické na kinofilm, později už digitální. A přestože jsme měli a máme stále dokonalejší výbavu, stejně se nám nedostává dokumentačních fotografií, které zachycují naše město a jeho části v různých fázích jeho stavebních změn.

O co více techniky, o to méně lidí, kteří s ní obrazově zaznamenávají proměny našeho města. Skoro bych řekl, že dříve tomu bylo naopak. Fotoaparát, natož kvalitní měl málokdo, ale mezi těmi, co jej měli bylo několik těch, kteří město dokumentovali.

Dostal jsem k naskenování několik barevných fotografií (autor není znám), pořízených většinou v devadesátých letech minulého století a ani jsem si jich moc nepovažoval. Až nedávno mě napadlo, že jsou z těch, které zobrazují to, co buďto už neexistuje, nebo doznalo velkých změn. A tak jsem se pokusil k nim přiřadit snímky aktuální.

Kino a prostor kolem něj v devadesátých letech minulého století. Jeden z veselských divů, sousoší zvané "Idů z kina" už tam samozřejmě chybí.

Fotka ze září 2019 zachycuje kino s novou fasádou, ale také zásadní a pro některé občany města svým umístěním kontroverzní budovu finančního úřadu.

Fotografie vlevo : místo po zbouraných starých Chaloupkách, které v době  socialismu musely ustoupit bytové výstavbě. Někdo jejich zbourání lituje, byly poetické a zajímavé. I mně se po nich zasteskne, ale na druhou stranu, dovede si někdo z nás představit, že by v těch malých, byť  za velké peníze zmodernizovaných domečcích někdo bydlel? Zásadní věc infrastruktury - kanalizace tam chyběla rovněž.

Fotografie uprostřed : Tržnice postavená v roce 1994, zde již částečně opět zbouraná, čeká na svou velkou změnu - výstavbu bytového komplexu "Rezidence Nová tržnice".

Fotografie vpravo : Právě se staví bloky A a B "Rezidence Nová tržnice". Dnes už jsou zvenku dokončeny a pod  fasádou. ​​​​​​

Za první republiky Standard, pak až do roku 1996 Svit, krátce Jona a po ní Raveli. Tak se jmenovaly firmy, které v těchto budovách vyráběly boty.

Poslední dvě firmy zkrachovaly a v roce 2008 byl areál  zbourán. Dnes  na jeho místě stojí prodejna potravinového řetězce (ve Veselí druhého v pořadí) ​​​​​​​

Ošklivá stavba a zanedbaný pozemek v ulici Sadová .

Vcelku nedůležitá maličkost , ale i tak - díky za změnu.

Pokračování : Veselské proměny 2

Veselí nad Moravou, 26.září 2023

Autor článku : Vilém Reichsfeld