Obce v datech

Poznali jste na obrázku naši obec? Podle vizionářů obchodní společnosti "Obce v datech" jejímž mottem je "poskytnout komplexní datové řešení směřující k podpoře strategického řízení a rozhodování obcí " se jedná o  naše milé Veselí nad Moravou. Stejný obrázek najdete u mnoha dalších obcí . Vizionáři se neobtěžovali ani se stažením vhodného obrázku, který by naše město reprezentoval a tak si  práci  zjednodušili. 

O činnosti zmíněné firmy se třeba zde a zde už psalo. V televizi i v tisku se ta kontroverzní činnost firmy řešila rovněž, to když se vedení města Orlová cítilo, a myslím, že oprávněně poškozeno když po několikáté obsadilo 206., tedy poslední místo žebříčku. Nepříliš daleko za námi, když nám letos připadlo 176. místo.

Dnes jsem vlastně ani neměl v úmyslu zveřejňovat nějaký článek, ale když jsem se ráno neubránil nutkání napsat panu jednateli firmy Obce v datech, s.r.o. co si o jejich práci myslím, tak přece jen zveřejňiji.

Zde je mail odeslaný dnes 09:15hod. :


Dobrý den pane Havránku,

sleduji vaše webové stránky „Obce v datech“ od samého počátku a napsal jsem k činnosti vaší firmy a jejím produktům několik kritických článků.

Pokud bylo smyslem vaší činnosti rozeštvávat obce a jejich představitele, pak se vám to povedlo dokonale.

To, čemu říkáte „data“, na jejichž základě hodnotíte obce, totiž pouze v nepatrné míře vystihuje spokojenost jejich obyvatel s životem v nich, i snahu jejich volených představitelů o vylepšení, či zdokonalení jejich funkčnosti.

Nemíním se tady rozepisovat o všech aspektech, ve kterých se vaše hodnocení tragicky mýlí. Mám za to,  že by to na vašem úzce byrokratickém pohledu vyjádřeném nesmyslnou statistikou kvality života v obcích nic nezměnilo.

Ve vašem počínání vidím pouze podnikatelský záměr, který Vám osobně možná přináší slušné živobytí, slušným a obětavým činovníkům samosprávy tím ale naopak ztrpčujete život a otravujete ovzduší. Už z toho důvodu, že „vyhovět“ požadavkům k dosažení kvalitnějších „dat“ a lepšímu umístění ve vašich žebříčcích je ve většině ukazatelů nemožné z mnoha důvodů, které radnice nemohou ani dlouhodobě ovlivnit. Není to totiž v jejich silách.

Za ta léta, po která obce hodnotíte jste nebyli schopni ani toho, že u podrobného hodnocení jednotlivých obcí nejsou fotografie jich samotných, ale pouze obrázek jakési anonymní krajiny. Pro žáka základní školy úkol z informatiky na 2 minuty i s úpravou stažené fotografie, pro vás zřejmě nepodstatný detail. Z mého pohledu je to urážka těžkého kalibru dotčených obcí, ale také výstižná charakteristika bídné úrovně Vaší práce.

Jsem z Veselí nad Moravou a naše obec se celorepublikově od počátku umísťuje na 1.místě v indexu kapacity základních škol. Z vaší strany tedy excelentní úspěch, z našeho pohledu strašlivé ocenění úbytku obyvatel a nízké porodnosti v našem městě. Poloprázdná škola je z vašeho pohledu důkazem úspěchu. Co může ještě více dokumentovat nesmyslnost pohledu a výsledného hodnocení v žebříčku, který každoročně vydáváte?

Považoval jsem za nutné, sdělit Vám alespoň několika řádky názor občana a zastupitele na výsledky a dopady vaší kontroverzní činnosti.


Vilém Reichsfeld, Veselí nad Moravou

Zveřejněno 12.prosince 2023

Několik lidí, kteří článek četli se mě ptalo, zda jsem od pana Havránka dostal odpověď na můj mail.

Tak tedy sděluji, že nedostal a ani s tím nepočítám!