V dopravě se na lepší časy neblýská

Tak nám „opravili“ silnici I/55“ zněl titulek článku zveřejněný koncem letošního května, který měl díky těm uvozovkám také ironický nádech. 

Silnice I/55 patří státu, je veselskou, velmi frekventovanou páteřní komunikací a havarijní stav té silnice volá po opravě rychlé a řádné. Kdo si ještě vzpomene na anabázi opravy silnice I/54 z Veselí do Blatnice ?

První a bohužel marný pokus o její opravu začal již v roce 2011 a stál 45 milionů korun. Byly sanovány spáry mezi úseky betonové vozovky. Další, následoval v roce 2014, kdy bylo v některých úsecích sanováno podloží.

V roce 2016 se to napotřetí konečně téměř podařilo. Na betonovou vozovku byl položen živičný koberec, „balená“, jak zní silničářský žargon. Smutným závěrem silničářských aktivit na tomto silničním úseku byla letošní mnohatýdenní výstavba nového propustku pod silnicí v místě odbočky na asfaltovou polní komunikaci směřující pod tratí do Milokoště.

A podobná situace je po prvním, nepodařeném pokusu o opravu na řadě i na onom úseku od základny HZS po ulici Rozmarýnová. Silničáři si sypou popel na hlavu, mysleli prý, že to flikování bude stačit, ale kdo viděl tu práci, bylo mu na první pohled jasné, že to dobře nedopadne.

Kryt vozovky má být ve dvou etapách vyfrézován a finišerem bude položen nový živičný koberec. Ve druhé polovině září je na řadě pravá polovina vozovky (blíže k Orlovně), v příštím roce pak ta druhá, letos tak nekvalitně opravená polovina vozovky.

Vybudování okružních křižovatek ve středu města, které nahradí dosavadní stykové křižovatky je podle harmonogramu silničářů zvaného „Program přípravy staveb“ naplánováno na dobu od 8.června 2021 do 24.prosince 2022. Že to bude pro město i jeho okolí obrovská dopravní zátěž a pro stavbaře logistický problém, je při dnešní značné frekvenci dopravy zaručené. Nezbývá, než doufat, že výsledek všechny ty strasti vynahradí, dílo bude sloužit plynulosti dopravy a hlavně spokojenosti občanů pěších i těch za volantem. Nepotěší ale rozhodně majitele a provozovatele obchodů a služeb v okolí kruhových objezdů, protože jim navždy odebere těch zhruba 20 parkovacích a zásobovacích míst podél silnice I/55.

Občasné zprávy v médiích vnáší do myslí občanů zmatek a falešné naděje. S realitou však nemají nic společného. Termíny v tabulce "Etapy výstavby dálnice D55" jsou  pouze "předpokládané" nikoliv závazné. I kdyby se stal skutečností termín dokončení etapy Bzenec - Bzenec-Přívoz v roce 2031, co to řeší pro tranzitní dopravu ? 

Smutný není jen osud veselského zámku, ale také zpráva o vývoji dění kolem dálnice D55. Speciálně toho úseku, který nás nejvíc zajímá, tedy od jejího křížení se silnicí I/54 mezi Bzencem a Moravským Pískem a pokračováním směrem do Rohatce v souběhu se železniční tratí Přerov – Břeclav. Od posledního, o loňském Silvestru zde publikovaného článku se mnoho nezměnilo. Nejsou vidět žádné velké stavební aktivity v okolí Otrokovic a Napajedel, snad jen kus částečně vybudovaného úseku vlevo (pří jízdě do UH) v souběhu se silnici I/55, kousek před mostem přes řeku Moravu.

Celý úsek dálnice D55 přes zlínský kraj až po Břeclav připravuje, plánuje a obhospodařuje Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Zlínského kraje. Dálnice D55 je bohužel situována na okraji jihomoravského kraje a i to je zřejmě důvod, proč samosprávě Jihomoravského kraje v Brně neleží na srdci, nikdo tam „netlačí na pilu“ a nelobuje v její prospěch. A tak je ten jmenovaný úsek přes Bzeneckou důbravu tak trochu bezprizorní, všemi opuštěný, zato ale dobře střežený Dětmi Země

Ťokyťuk. Ministři a ředitelé se střídají, šnečím tempem budovaná dálnice odolává jejich snahám i slibům ...

Jediné markantně viditelné stavební dílo lemující stávající silnici I/55. V pozadí  tok řeky Moravy

Zaslechl jsem názor, jak to bude v praxi dopravně fungovat, až se dostaví D55 po silnici I/54 u Bzence. Dálnice bude zprovozněna pouze pro osobní auta, které tam na ni v jednom směru najedou a v druhém směru z ní sjedou. Ty pak mohou pokračovat všemi směry. Tranzitní nákladní doprava přes naše město zůstane v dnešním stavu do té doby, dokud se nedočkáme pokračování dálnice D55 alespoň do Rohatce. Důvod pro to je jediný. Silnice I.třídy vede pouze přes naše město a není žádoucí, aby silnice II.třídy (třeba II/426 Bzenec - Strážnice) sloužila tranzitu kamionů. 

Jak se dá úspěšně a efektivně prosazovat společný zájem, to nám ukazují města Kunovice a Uherské Hradiště. Týká se záměru, který by měl oběma městům ulehčit v každodenních zácpách na komunikaci I/55 od kunovické křižovatky až po dopravní mimoúrovňový uzel křížení silnic I/55 a I/50 poblíž kunovické železniční stanice.

Přikládám k bližšímu objasnění záměru  článek z červencového čísla měsíčníku Kunovjan, který je obdobou Veselských listů.

Zjednodušené znázornění záměru "Snížení intenzity dopravy"  

To se to prosazuje, to se to lobuje, když tam spolu sedí hejtman Čunek, ředitel ŘSD správa Zlínského kraje Chudárek, starosta Uh.Hradiště a poslanec ODS Stanislav Blaha a starosta Kunovic Pavel Vardan

Když jsem se s tím podporovaným záměrem měst Uherské Hradiště a Kunovice, který se má budovat seznámil, řekl bych na první pohled, že by mohl pomoci tamní dopravu trochu „rozředit“. Že by však řešil něco zásadního, to tam moc nevidím.

Jak to bude fungovat v praxi, to se uvidí, až to bude hotové a celé to pustí do provozu. Přeji jim, aby to tam dopadlo lépe než s opravami našich silnic.  


Ve Veselí nad Moravou, 8.září 2020

Autor článku : Vilém Reichsfeld