Impérium vrací úder

Na zastupitelstvu, v pondělí 22.června 2020 jsem to za článek  „Jak dlouho ještě, milá koalice“ slušně schytal. Dalo se to očekávat, protože článek šel opravdu na "dřeň". Slovní facky lítaly ze všech stran, byly dokonce slíbeny i opravdové, křížová palba, nebyla šance na vše reagovat, dostal jsem od impéria jednoduše zabrat. A když jsem o tom následně poreferoval doma manželce, ještě mně trochu přidala.

Věcná část zastupitelstva proběhla bez komplikací a rychle. Starosta jednoduše zařídil, aby žádné komplikace nenastaly. 

Jednalo se mimo jiné také o zajištění investování a přijetí investičních úvěrů (oba ve výši 70 milionů korun) na dvě letošní stěžejní akce. II.etapu náměstí Míru a výstavbu polyfunkčních domů na tržnici. Se záměrem a tudíž i investicí II.etapy náměstí Míru má dost lidí problém a proto bych předpokládal, že se o každém úvěru bude hlasovat zvlášť. V jiných případech se starosta dotazuje, zda zastupitelé chtějí hlasovat o jednotlivých bodech zvlášť, nebo o všech najednou (en bloc). Zde, a jsem si naprosto jist, že se zlým úmyslem nechal hlasovat bez dotazování o způsobu hlasování, o všem najednou a donutil tak de facto zastupitele, kteří nesouhlasí se II.etapou náměstí Míru, aby hlasovali i proti polyfunkčnímu domu na tržnici, který by rádi podpořili, nebo se hlasování zdrželi. Ze strany starosty toto bylo zneužití jeho pravomoci. Obyčejné svinstvo, kterým pouze potvrdil svou mstivou povahu.

Na závěr zastupitelstva starosta vyzýval, aby se problémy zavčas diskutovaly na radnici a nemuselo docházet k podávání trestních oznámení. Po tomto nedůstojném představení toto jednou provždy odmítám. Vím dopředu, že by to nemělo žádný smysl, starosta nemá mou důvěru, nevážím si jej a nevím ani, jestli to myslel upřímně.

K tématu zmíněné II.etapy náměstí Míru si nemohu odpustit dva příklady zfušovaného zpravodajství z poslední doby :

Článek z Hodonínského deníku zveřejněný 23.června 2020,  tedy den po konání zastupitelstva a další ze 30.června 2020

Vlevo nahoře : zpráva z Hodonínského deníku 23.06.2020, pod ní pak doprovodný obrázek, vizualizace náměstí Míru. Bohužel je neplatná. Dům dnes již není navrhován jako čtyř, ale pětipodlažní.

Vpravo nahoře : zpráva z webu města týkající se téhož tématu. Proč město na svých webových stránkách zveřejňuje zavádějící vizualizace? Na této již ten pětipodlažní bytový dům chybí zcela. Má stát vpravo, téměř  po celé délce náměstí a bude jeho dominantou. Dělá si z nás radnice legraci?

Výše uvedené nekvalitní a nepravdivé informace vypouští radnice na veřejnost i do tisku. Zastupitelstvo se nesešlo 21.6.2020 (to byla neděle), ale až o den později, tedy v pondělí 22.6.2020. Pan starosta, který v článku figuruje a měl jeho znění schválit má tu drzost a dovoluje si mluvit o hoaxech, místostarosta o mých stránkách jako o "drbně". Kolik dalších lidí bude ještě potřeba, aby radnice vyprodukovala bezchybně alespoň jednoduchý článek technického zaměření?  Veselská redakční rada má 6 členů pod vedením Mgr.Jochové + tajemnice. Dále je k dispozici redaktor měsíčníku Veselské listy + tisková mluvčí + celý aparát odboru kanceláře starosty (ty raději ani nepočítám) a nakonec snad i vedení města, které by mělo mít zájem na zveřejňování kvalitních informací. Tohle je výsledek jejich práce, který rozhodně není žádnou výjimkou. Chyby se opakují pravidelně a to je nacházím, aniž bych se tomu věnoval, zcela náhodně. Jak mám důvěřovat rozhodování vedení města o investičních projektech, když si nedokáže pohlídat ani tak banální informace? 

Jak by to vše také mělo vypadat, když se lidé na radnici, zejména ti do manažerského patra nepřijímají podle jejich kvality, ale podle toho, kdo koho zná, kdo má "tlačenku" a také podle politické barvy a názoru. ​​​​​​​​​​​​​​

Diskuzi k mému článku v rozpravě zahájila zastupitelka Petra Korvasová. Postěžovala si, že byla u výslechu kvůli mému trestnímu oznámení týkajícího se nabytí tržnice. Nebylo to prý příjemné. To věřím. Ona pozvána byla, já, který o to stál, naopak ne. Takhle bohužel funguje činnost orgánů činných v trestním řízení. To ale paní Korvasová asi neměla do politiky vůbec chodit, to totiž není procházka růžovým sadem. Koalice mně tedy má za zlé toto trestní oznámení. K tomu uvedu tolik : v roce 2014 mohlo město nabýt tržnici za pouhých 8 milionů korun a z doposud neobjasněných důvodů, přes souhlas a doporučení všech zastupitelů, přes proklamace radnice v tisku tak nakonec neučinilo. O šest let později ji pak koupí znehodnocenu časem, po zbourání minimálně její jedné třetiny a naopak, zhodnocenou o projekt polyfunkčních domů za téměř dvojnásobnou cenu 15 milionů korun. V obou případech hraje hlavní roli tehdejší místostarosta a dnešní starosta Kolář, který tehdy v této věci dokonce prokazatelně lhal (článků o tržnici je zde více). Navíc ji město nabylo velice neobvyklým postupem, o kterém rozhodla pouze rada města. K tomu mám mlčet?  

                                       Dopis rodičů "jednoho, ještě mladého úředníka z blízkého okolí starosty"

Naprosto zoufalým "záchranným" činem, starostou však vítězoslavně prezentovaným byla prezentace dopisu rodičů, v článku jmenovaného „mladého úředníka z blízkého okolí starosty“ (cituji z článku : "Nejsem ve městě i mimo něj jistě sám, komu se svěřují nešťastní rodiče jednoho, ještě mladého úředníka z blízkého okolí starosty, příznivci ODS"). To zřejmě mělo "zachránit" situaci. Starosta mě "rázně" požádal, abych jej přečetl a já jsem jej poté označil slovem lež. Jak s tím vším souvisí matka úředníka mi není jasné, ta u toho nebyla. Mám po ruce ještě další svědectví jiného občana, které potvrzuje to, co jsem napsal v článku. Navíc ten výrok, to postěžování si, padlo z úst otce mladého úředníka několikrát, v různých časových odstupech a téměř vždy v takovém stavu otce, ve kterém jsou lidé obvykle velmi upřímní. Když to domýšlím, tak je to celé vlastně jedna velká a bohužel také smutná alkoholická šaráda.

Samostatnou kapitolu rozpravy tvoří vystoupení Magistry Evelíny Jochové, která ve svém emotivním vystoupení mimo jiné nabádala k fyzickému útoku na moji osobu a mluvila o mém článku jako o slintu. Zdá se, že ODS se pod vlivem Pavla Novotného začíná radikalizovat již i směrem na venkov. Zatím se spokojí pouze s fackováním.  

Joj, ta Evelína, ta byla tak vzteklá, rozpálená do ruda a zlá, úplně nejvíc ze všech těch obhájců neobhajitelného. Vždyť jsem si dovolil v článku zmínit ředitelku školky, členku ODSáckého partajního uskupení. A jak straníci odedávna říkají : "Partaj a její zájmy především".              

Že její vystoupení bylo pouhou zoufalou reakcí a předzvěstí neblahých událostí vzápětí následujících, ukázalo ihned po zastupitelstvu hlasování rady města, která stávající ředitelku již do funkce nejmenovala a pro následujících 6 let byla novou ředitelkou jmenována Mgr. Zuzana Havlíčková. Výsledky hlasování rady nejsou, co se týká jmen hlasujících radních žádným rébusem a v souvislostech výše zmíněných, si je každý spolehlivě dosadí.  Do nerozhodného stavu však nakonec téměř jistě zasáhla "vyšší moc".

Pan starosta v souvislosti s mým poukázáním na jeho problém s užíváním alkoholu zmínil, že trochu popil, když se mu na podzim v roce 2018 narodila zdravá, krásná holčička a hned nato zdůraznil, že při důkladné zdravotní prohlídce se zjistilo, že je zdravý jako ryba. V jaké souvislosti a proč to zmínil, ví jen on, ale všimlo si toho více lidí, kteří si to vyložili jednoznačně. V nouzi produkuje vatu, maskuje, blafuje a snaží se odvést pozornost od problému. Dodám k tomu jediné. Starostův problém s alkoholem je notoricky znám a přes skvělé zdraví pana starostu téměř vždy prozradí zarudlý nos, brunátnost v obličeji a odpudivý projev. Tak to ostatně popsala i jedna žena, která s ním jednala : ​​​​​​​„Pan starosta byl během jednání arogantní, vysmíval se a šklebil. Podle úrovně jeho chování, brunátnosti a červeného nosu jsem usoudila, že byl pod vlivem alkoholu.“  

Ze strany milé koalice padlo v té křížové palbě na mou hlavu několik narážek a to zejména na moji údajnou nenávist vůči koalici, začátek mnou vedeného předvolebního boje a také to, že by se tyto webové stránky měly jmenovat ne https://www.veseli-nad-moravou.info/, ale za tou tečkou "drbna". Co je v mém článku drbavého? Autentické výroky lidí, kteří udělali trpkou zkušenost se starostou nacházejícím se v alkoholickém opojení? To, že se se svým alkoholismem starosta ve své sebejistotě  již ani nesnaží skrýt a veřejnost to vnímá? To, že se již dlouho šíří drby, ano, možná jen pouhé drby o jeho aférách? Proč se nikdy nešířily o jeho předchůdcích? Já přece netvrdím, že je to pravda, ale ptám se, jak je to možné a zda starostovi vůbec záleží na tom, co a proč se o něm povídá a zda pro to nezavdává důvody. To snad není od opozičního zastupitele legitimní? Jak jinak by se dal tento problém vynést na světlo Boží?  Nevím jak vás, milou koalici, ale mě to všechno uráží. Jako občana města i jako zastupitele. Nebo se má za to, že je o problému třeba mlčet? Vím, že koalici nezbývá nic jiného, než to přehlížet, tolerovat, skřípat zuby a jet dál, pokud to jde. A útočit na ty, kteří na tyto obrovské problémy poukazují.

Nikdo nikoho nenutí tyto stránky číst a kdo je považuje za informační stoku, drbárnu a články v nich za hoaxy, jak se zmínil starosta, nemusí se sem vracet. Já si za svým článkem stojím a neměnil bych na něm ani slovo.

Vezměte tedy na vědomí milá koalice toto : není to nenávist, ani předvolební boj. Skutečnost je jiná. Osinou v zadku koalice chci být. A pokud možno pořádnou. Tu potřebuje toto vedení radnice jako koza drbání, protože se chová arogantně vůči lidem a necitlivě vůči městu.

Mimo naduté, samolibé a arogantní chování starosty a v článku zmíněné morální problémy, které si starosta nemůže a nesmí dovolit, mně vadí také další věci, se kterými se nehodlám srovnat.                                                        Třeba když musím přihlížet tomu, jak nepromyšleným budováním posedlí a vlastní osvícenou výjimečností obdaření lidé z radnice przní město. Brutální způsob zástavby domy, které se tam svou hmotou i tvarem vůbec nehodí, navíc každý zcela jiný. Nenapravitelné urbanistické škody napáchané na náměstí 24.dubna, na které se musí dennodenně dívat obyvatelé původní, historicky stabilizované a hlavně příjemné zástavby, ale i kolem procházející, či projíždějící lidé. Trvalá vizitka, zrcadlící výše zmíněné vlastnosti starosty převedené do urbanismu.

Není tomu dlouho, co jsem pozoroval manévrování několika žen za volantem, když vycouvávaly z parkoviště u Komerční banky do jednosměrky, kterou protíná hned za auty vedoucí protisměrná cyklostezka. Vyjížděly jako každý, s obavami, aby nesrazily cyklistu, kterého ani nemají šanci včas spatřit, vešly se do úzké komunikace a nenabouraly litinové sloupky, které vedle komunikace vymezují prostor řidičům. Mně se tam nedávno  jen se štěstím nestalo, že jsem nesrazil cyklistku, která právě projížděla za mnou. Neměl jsem šanci ji vidět a proklínal jsem idioty, kteří tento stav připustili! A ona se mnou. Kolik těch litinových sloupků už je nakřivo, některé i ulomeny. Tolik místa měl architekt k dispozici a nemohl vozovku udělat o něco širší a cyklostezku přemístit jinam, nebo ji v zóně, kde je povolena rychlost 20Km/hod vůbec nedělat? Předimenzované zadlážděné plochy chodníků, které jsou zdrojem tepelné výhně pro jejich uživatele i obyvatele přilehlých bytů nad nimi. K poště, či do její blízkosti se autem brzy vůbec nedostanete, o parkování ani nemluvě, protože na prostranství Za Poštou je trvale parkovací nouze. Přidejte spoustu dalších chyb a problémů spojených s hlavním náměstím města, tedy jeho centrem, které hodlá vedení města dalšími dvěma etapami ještě dorazit. Manýristické trávníčkové plochy s hloupými nerezovými seslemi a stolky, když došly nápady, jak rozumně využít plochu.  Důkazů blbosti k uzoufání. Vše spácháno bez patřičného projednání s občany i opozicí. Divíte se ještě nasranosti lidí a třeba i mé frustraci a těm reakcím, když není žádná naděje, že přestanete město v domnění své výjimečnosti ohavit?

Vedení města zásadně zprasilo dvě hlavní realizace, dvě náměstí. Kdo to kdy viděl, aby si město muselo nechat potvrdit ex post správnost svého konání statistickým šetřením? Proč jste se nezeptali předem, dokud se dalo něco ovlivnit. Pokud vedení radnice postačuje jako kritérium úspěšnosti svého díla formulace "Líbí se mi víc než staré, ale mám jisté výhrady", pak už to jenom dokresluje stav věcí na radnici, i úroveň její práce.

Z mé strany žádná nenávist. Pouze obyčejná frustrace z bezohlednosti a samolibosti vedení města a nemožnosti cokoliv tady ovlivnit. Vedení města válcuje a ignoruje opozici i občany a nezaslouží nic jiného, než trvalou a tvrdou kritiku.

Udělalo se samozřejmě taky hodně pěkných věcí, ze kterých má člověk radost, funkční a optický požitek. Město je taky hezky zelené a pěkná je i výsadba, byť i to přináší problémy, třeba dopravně-bezpečnostní, při bránění ve výhledu. Ale bohužel, služby města nemají během vegetační doby šanci, aby uspokojivě zvládaly jeho údržbu, protože na to nemají kapacitu. Vnímá se to vůbec na radnici? Má tam pro to někdo smysl?

Od roku 2000 mělo město čtyři starosty. Pány Bedravu, Hanáka a Kozumplíka mohu označit za muže ctihodné. Pana Koláře bohužel ne. A myslím, že už ani nemá šanci, se jím někdy stát.

Na závěr pro milou koalici jedno přísloví k zapamatování : „Neviň z toho zrcadlo, že křivou hubu máš!“


Ve Veselí nad Moravou, 30.června 2020

Autor článku, Vilém Reichsfeld