Zajímají radnici problémy města                           a jeho občanů?

8.září 2020 jsem tady psal o dopravní problematice ve městě a okolí. Uvedl jsem mimo jiné také toto :

„Vybudování okružních křižovatek ve středu města, které nahradí dosavadní stykové křižovatky je podle harmonogramu silničářů zvaného „Program přípravy staveb“ naplánováno na dobu od 8.června 2021 do 24.prosince 2022.“

Ve Veselských listech pro duben 2021, tedy o pár měsíců později vyšel na jejich druhé straně tento článek :

Vyšel tedy jen pár dní před, v tom článku avizovaným započetím prací na okružních křižovatkách. Výstavba však v tomto termínu, ani k dnešnímu dni zahájena nebyla. 

Už to tedy vypadá tak, že ten mnou udaný termín je správný. Doufejme! Vůbec bych se ale nedivil, kdyby nakonec nezačali ani toho 8.června 2021. Po tom, co předvádí poslední dobou ŘSD na zdejších komunikacích I/54 a I/55 už považuji za možné úplně všechno. Zejména pokud jejich tisková mluvčí používá slovní obraty jako "by měla začít" a "předpokládáme". Šílená, v článku avizovaná "minimálně čtrnáctiměsíční" (podle mých informací však dokonce 18 měsíční) doba výstavby okružních křižovatek je s tím, co předvádí ŘSD v našem městě v naprostém souladu. 

Při této příležitosti ovšem musím konstatovat, že svým naprosto nezodpovědným, vůči občanům laxním a někdy i arogantním přístupem jim v tom úspěšně sekunduje také vedení města.

Snad mají pánové z vedení radnice tolik chochmesu, technického myšlení a nakonec i obyčejného sedláckého rozumu, aby se při stavebních pracích, které investuje ŘSD na silnicích v zastavěné části města dokázali podívat na záměr a posoudit způsob jeho řešení a hlavně dopadů jeho provedení na občany. Ať již těch, kteří v jejich okolí bydlí, nebo těch, kteří zanedbané silnice užívají. Město je vždy důležitým účastníkem stavebního řízení dopravních staveb, má právo se k záměrům vyjádřit a také požadovat jejich úpravu ve prospěch občanů města a jeho kvalitní infrastruktury.

Vedení města má k dispozici odborné komise, které se vyjadřují ke stavebním záměrům a dávají radě města doporučení, na jejichž základě pak rada rozhoduje. Ještě jsem v jejich zápisech nečetl, že by je nekompetentní činnost ŘSD v našem městě zneklidňovala, nebo že by snad měla námitky proti tomu, jaké dílo tady ŘSD jako investor odvádí. O zfušovaných opravách komunikací se tady i v tisku již psalo.

Komunikace I/54 do Blatnice byla celá opravována dvakrát. Při té první byly vybroušeny a vyspraveny spáry a to po celé její délce, z Blatnice, až po křižovatku na Hutník. Tato zfušovaná oprava stála kolem 45 milionů. Vyletěly doslova komínem, oprava nic nevyřešila a tak se ŘSD rozhodlo po pár letech silnici potáhnout novým živičným povrchem. Ačkoliv ta původní opravovaná betonová vozovka končí až u křižovatky na Hutník (ul.Dvořákova), nový asfaltový povrch skončil o 250 metrů dříve, v úrovni začátku souvislé zástavby města. Občané rodinných domků přes cestu proti poliklinice si nyní rozhořčeně stěžují na zejména noční mlácení pneumatik aut, která ještě ve velké rychlosti přeletí z hladkého asfaltu na zaflikované spáry silnice postavené za války (obrázek níže, zcela vlevo). Kolik by asi stálo dotažení asfaltového povrchu až po zmíněnou křižovatku a jaký podíl z částky za celou trasu až do Blatnice by ta částka tvořila? 

K podobnému šlompáctví a mrhání financí ze strany ŘSD došlo i při opravě komunikace I/55 v úseku od budovy hasičského záchranného sboru po ulici Na Drahách. I o tom se tady psalo.

Kdo jede po silnici od Lidlu po ulici Na Drahách, či prochází kolem ní, musí si nutně položit otázku, proč se ten zoufale díravý úsek silnice v délce asi 150metrů neopravil současně. Ještě jedna zima a situace na tom úseku bude havarijní (obrázky nahoře uprostřed a vpravo). Ale také tu, jestli to v tomto městě vadí těm, kteří zodpovídají za funkčnost městských zařízení, těch, kteří by to měli registrovat jako první, a volat po nápravě. Tedy vedení města.

Zdá se, že je to pod jejich rozlišovací schopnost, stejně jako celá řada dalších nedostatků a paskvilů, které doprovází jejich zběsilou a často nepromyšlenou investiční činnost v našem městě.

Na poslední schůzi zastupitelstva, která se konala 22.března 2021 jsem položil dotaz, kdy konečně dojde k opravě poškozeného zábradlí nedávno rekonstruovaného mostu přes elektrárenský náhon u zámku. Již tehdy bylo poškozeno minimálně 3 měsíce. Dostalo se mně tehdy od 1.MS Boudy odpovědi, že „už to pracovníci kraje(?) minulý týden zaměřovali a není to otázka města“.

Tož samozřejmě víme, že "otázka" města není vlastní provedení opravy. Ale snad by jeho vedení mělo záležet na tom, jak to město vypadá, funguje a slouží občanům. Kdo jiný by to měl vést v patrnosti a co týden urgovat, aby to zábradlí vypadalo opět slušně, nežli vedení města, či jím pověřený pracovník. Ty dva případy závad a nedostatků na silnicích snad nejsou na silnici v našem městě a neztrpčují jeho obyvatelům každodenní život?

Čí je to liknavost, nebo neschopnost, když za pět měsíců nedojde k nápravě poměrně jednoduché závady? Nebo si na to máme od radniční koalice SPOLU začít zvykat? 


Veselí nad Moravou, 25.května 2021

Autor článku : Vilém Reichsfeld