Vývoj v kauze veselské tržnice  

Dovoluji sí tímto informovat veřejnost, že jsem dne 4.listopadu 2019 podal trestní oznámení na neznámého pachatele ve věci koupě tržnice ve Veselí nad Moravou.

Trestní oznámení bylo státním zástupcem formulováno takto :

„Rada města složila pouze na základě vlastního rozhodnutí a tedy bez projednání zastupitelstvem jistotu ve výši 100 000Kč do elektronické aukce. Následně, opět bez projednání nákupu tržnice zastupitelstvem a to aniž by byl doložitelně stanoven limit aukční ceny, nebo předem stanovena posudkem hodnota pozemků tržnice, byly tyto pozemky a příslušenství bez souhlasu zastupitelstva vydraženy a zakoupeny.

Rada  města je podezřelá, že tímto mohla spáchat přečin  zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 trestního zákoníku a porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 trestního zákoníku.“

Věc byla Státním zastupitelstvím v Hodoníně dne 12.112019 postoupena k prověření Oddělení hospodářské kriminality, Územní odbor policie ČR Hodonín. Po celou dobu prověřování TO jsem nebyl předvolán, ani kontaktován vyšetřovatelem PČR, já sám jsem jej kontaktoval dvakrát (naposled 21.04.2020), s dotazem na stav šetření.

Dne 24. dubna 2020 jsem od PČR obdržel dopis se sdělením, že věc byla po provedeném prověřování usnesením podle §159a, odstavec 1 trestního řádu ze dne 15.04.2020 odložena.

Výsledek prověřování beru na vědomí. Musím nicméně i nadále setrvat na mých pochybnostech týkajících se jak způsobu nabytí tržnice městem (vyjádřeno formulací státního zástupce - viz výše kurzívou), tak pochybnostech spojených s nenabytím tržnice za 8 milionů korun v roce 2014.

K této kauze bylo na těchto webových stránkách zveřejněno několik článků :

V souvislosti s tržnicí se 24.dubna 2020 objevil článek v novinách Hodonínský deník nesoucí název „Tržnici ve Veselí nad Moravou přestaví na polyfunkční domy. Podívejte se“

Na rozdíl od kontroverzního záměru zastavět velkou část náměstí Míru bytovými, či polyfunkčními domy, se kterým nesouhlasím, vítám záměr postavit bytové domy na místě dnešní tržnice podle projektu jejího bývalého majitele, který město koupilo s touto nemovitosti. Považuji jej za zdařilý a jsem toho názoru, že uskutečnění tohoto záměru přispěje všeobecně ke zvýšení atraktivity středu města.
V rámci mých možností bude veřejnost o vývoji v kauze „Tržnice“ i nadále informována.

Ve Veselí nad Moravou, 28.dubna 2020

Autor článku : Vilém Reichsfeld