Jak pan starosta kůpili tržnicu

„Proč bysme kupovali za osn, dyž možem kůpit za patnáct. Stačí si enom pár roků počkat, až kdosi zvihne cenu“.

Takto nějak by asi průvodci známým humoristickým seriálem „Slovácko sa sůdí“ a „nesůdí“ strýček Pagáč s Jurů Kláskem ironicky okomentovali veselskou taškařici s nenabytím a nabytím zdejší tržnice.

A ve dvou větách je to také shrnutí pětileté anabáze, která v současné době pokračuje výstavbou bytových domů podle nekvalitního projektu, který radnice dostala jako nahnilou třešničku ke draze koupeným pozemkům, o které celých pět let nebyl vůbec žádný zájem. Než se do toho, kdo ví proč vložilo město, které si teď osvojilo i developerskou činnost.

Radnice dostala před pár lety od dnes již bývalých majitelů tržnice, společnosti INVESTPROJEKT spol. s r.o. Břeclav prostřednictvím realitní kanceláře nabídku k odkupu tržnice (bod č.24) dokonce za 25 milionů korun.

Řekl bych, že tehdy začal někdo přemýšlet o tom, jak se k tržnici dopracovat, ale samozřejmě ne za tuto šílenou cenu, nápad jak to všechno šikovně zorganizovat.

Jak již bylo řečeno, v roce 2014 město mohlo koupit tržnici za 8 milionů korun, starosta (tehdy místostarosta) Kolář se z neznámého důvodu postaral o to, aby koupi zmařil. Pět let pak po tržnici „pes neštěkl“ a ejhle, najednou se stane předmětem elektronické aukce, servou se o ni 3 zájemci a úplnou náhodou se prodá za cenu, která byla jako maximální odsouhlasena radou města, tedy za 15 milionů.

Tohle všechno samozřejmě neprošlo bez kritické pozornosti lidí, kterým se to nelíbilo a „čuli“ v tom neplechu.

V kauze tržnice bylo zveřejněno několik článků :

Bylo podáno trestní oznámení a v poslední době se věcí, speciálně samotným nabytím pozemků tržnice zabýval také kontrolní výbor města (bod č.3) dne 17.února 2021, který zřizuje jeho zastupitelstvo.

Zpracováním kontroly byl výborem pověřen pan Petr Pavlica (tehdy ještě ODS), který se své role zhostil se vší důkladností. Zpráva byla zpracována a rozeslána členům kontrolního výboru s velkým, několikatýdenním předstihem před konáním zmíněného kontrolního výboru.

Samotného jednání kontrolního výboru se zúčastnil mimo jeho členy také starosta Petr Kolář a zastupitelka Petra Korvasová (TOP09), zřejmě jako morální podpora pozice pana starosty. Kontrolní výbor byl v bodě týkajícím se tržnice velmi emotivní a došlo k ostré výměně názorů mezi panem Pavlicou a starostou Kolářem, který měl samozřejmě jako erudovaný právník jistou výhodu. Jistou výhodu sice ano, ale všechno není jenom o zákonech. které umí právníci velice dobře využívat, hlavně pak ve svůj prospěch.

V případě nabytí tržnice však visí ve vzduchu několik velkých otazníků, které nesouvisí s právem, zato ale s jednáním a chováním starosty Koláře ve stejné věci:

1. Proč nynější starosta zmařil všemi zastupiteli odsouhlasenou koupi tržnice v roce 2014 a lhal navíc o důvodech odmítnutí této výhodné koupě? Cituji, co mně k tomu řekl tehdejší majitel, pan Šimon Zemek :

“Starosta Kozumplík byl vstřícný a měl zájem, náměstek Kolář to komplikoval, byl chytrý, až moc vzdělaný a tvrdil, že nejsou peníze a město to pak odmítlo!“.

2. Z jakého důvodu se město vůbec do aukce pozemků tržnice přihlásilo, když bylo evidentní, že bude-li aukce úspěšná dojde na nich zcela jistě k oživení a zřejmě i stavbě podle projektu, který byl spolu se stavebním povolením v ceně? A bude-li aukce neúspěšná a pozemky se neprodají, je město ve velké výhodě a může jednat s majiteli tržnice jako zájemce se silnou pozicí.

3. Proč starosta dražil on-line až z Prahy a proč u dražby nebyla přítomna žádná jiná osoba, například někdo z ekonomického odboru? Nechtěl starosta, aby mu někdo viděl do karet? Rozhodně velmi podivné, podezřelé a netransparentní chování! Neseděli u svých počítačů vedle pana starosty pouhou náhodou ještě ti dva zbývající dražitelé?

4. Aukce se zúčastnili tři zájemci, přičemž dva jsou neznámí. Všichni tři se čirou náhodou rozhodli koupit tržnici za cenu 15 milionů korun. Ten třetí dražil do 14,3 milionu korun, ten druhý skončil na 14,7 milionech a tak starosta, ačkoliv mohl koupit za 14,8 milionu, velkoryse přidal celých 300 tisíc, aby to tedy bylo za těch rovných 15 milionů. Nějakých dvě stě tisíc přece nejsou pro město žádné prachy. Takhle to přece bylo domluveno, tak proč se hamovat a ušetřit městu blbých 200 tisíc.

Velice zajímavé by bylo, kdybychom se dozvěděli, kdo byli ti dva další účastníci aukce a jakou měli motivaci k tomu, aby se aukce zúčastnili. Tohle by ovšem mohla zjistit pouze policie, pokud by k tomu měla důvod. 

5. Z kontroly, kterou prováděl člen koalice Petr Pavlica se stalo politikum :

„Stranícka disciplína predovšetkým, nikto nám tu nebude rozvracať systém“ usoudila zřejmě šéfka zdejší místní organizace ODS Evelína Jochová, když ji šéf nejvyšší, starosta Kolář (TOP09) požádal o intervenci proti pro něj nepříznivé zprávě o kontrole koupě tržnice u jejího odbojného zpracovatele Petra Pavlice. Tak už to v politice chodí, a zdejší "demokratické" partaje ten manýr zatahují i do našeho maloměsta.

Petr Pavlica měl být za svou, pro starostu nepříznivou zprávu předvolán, přiveden k rozumu a umravněn. To bylo cílem té výzvy. Tito novodobí kádrováci kritizují komunistické manýry a přitom se chovají úplně stejně hnusně. V dnešní době mají tu drzost mistrovat a kádrovat slušné občany, kteří se proviní tím, že si dovolí chovat se čestně a zásadově. By mě zajímalo, jestli tihle lidi nemají doma na zdi zarámovaného Biľaka. Jeho metodiku totiž převzali do mrtě! 

​​​​​​​Zde jsou dokumenty, které byly součástí zprávy pro kontrolní výbor, zprávy, která samozřejmě nebyla schválena:

​​​​​​​Musím vysoce ocenit, že se pan Pavlica zachoval jako správný chlap. Za svým názorem setrval a zhnusen stranickým politikařením ukončil své členství v ODS i v kontrolním výboru.  


Veselí nad Moravou, 2.března 2021

​​​​​​​Autor článku : Vilém Reichsfeld